Mgr. B. Pokorná 

Angličtina 5. třída - Distanční výuka

Pozor nový e-mail !!!

b.pokorna@zsmskozlany.cz

 

Během února přešly 5. - 9. třídy v angličtině i vlastivědě do Google učebny. Od 1. března budu již úkoly zadávat jen do Google učebny. Vypracované úkoly zasílejte na nový mail nebo vraťte přes učebnu.

Online hodiny z angličtiny i vlastivědy probíhají od 1.3. pro všechny třídy přes Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn vždy 10 minut před hodinou v dané třídě.

 

Děkuji za spolupráci

 

------------------------------------------------------------------

K výuce na Skype se připojte přes tento odkaz:

 https://join.skype.com/o1raLNjPDkLa

výuka od 4.1. přes Skype

pondělí 10.00

čtvrtek  11.00

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.2. – 26.2.

 

Unit 4C Free time

učebnice 44 - 45

PS 36 -  37, zkontrolujeme při online hodinách

Procvičujte časování sloves (play, go, have ...), kladná a záporná věta ve všech osobách j.č. a mn. č., dodělejte si balíky na Wocabee

 

K odevzdání do 26.2.

do ŠS napiš 3+ a 3- věty, co děláš a neděláš ve volném čase, využij slovní zásobu ze 4C

 
----------------------------------------------------

 

15.2. – 19.2.

Tento týden budeme vysílat již přes Google Meet, odkaz budete mít k dispozici 10 minut před hodinou na učebně AJ5

 

Unit 4B – My day, časování sloves, kladná a záporná věta

procvičíme a doděláme při online hodině:

učebnice 43

PS 34 – 35

ke splnění:

Wocabee – ve čtvrtek 18.2. (8.00 – 18.00) hodnocená písemka z balíku slovní zásoba 4A

 

                 – nový balík Free time k procvičení, ostatní balíky splnit do 21.2.

  

 

Unit 4C – Free time

připravit na čtvrtek:

slovní zásoba 4C –PS 83, vyznač neznámá slovíčka

učebnice s. 44, začni se učit slovní zásobu podle obrázků, přečti články 44/2

PS s. 36

--------------------------------------------------

8.2. – 12.2.

Unit 4B – My day

Opakujte určování času (pozor na PAST, TO) – při online hodině ještě procvičíme

učebnice 42 – 43 My day 

přítomný čas – časování sloves, kladná a záporná věta, procvičíme i na online hodině, využijte poslech k článku

PS 83 – slovní zásoba 4B, vyznačte si zvýrazňovačem neznámá slovíčka

nový balík na Wocabee – My day

PS 75 – k procvičování přehled mluvnice, určování času a časování sloves

PS 34 - 35 - procvičování učiva, při online hodině

 

K odevzdání  do 12.2.

PS 35/5 – napiš o tvém typickém dni, použij slovní zásobu z rámečku

do ŠS si opište tabulky z PS 75/4.3, 4.4 – časování

 

----------------------------------------

 

1.2. – 5.2.

Unit 4A

What´s the time?  PS 75

– určování času, budeme procvičovat na online hodině

učebnice s. 40 – 41

slovní zásoba PS s. 83, vložím nový balík na Wocabee Unit 4A

PS 32 – 33

 

K odevzdání do 5.2.

do ŠS z uč. s. 41/4, bez poslechu, vyplňujte po řádku:

vzorová věta: Mark´s hockey lesson is on Monday at quarter past two.

 
------------------------------------------------

 

 

25. – 28. 1.

 

Kdo ještě neodevzdal projekt My school – termín byl do 22.1.!!!

Vy, co jste vytvořili, moc chválím, podařily se Vám skvělé projekty.
 
 

k odevzdání do 1.2. z časopisu Play – odkaz: www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/P-CZ-MAG-2021-01.pdf

s. 6 – 7, vyplň bubliny a dopiš slova do příběhu

Kdo bude potřebovat vytisknout, dejte vědět, připravím do schránky ve škole.
Zkuste si přečíst i ostatní články, zjistíte, jak rozumíte textu :)
 

Opakování za 1. pololetí - co byste měli zvládnout:

sloveso být (I am …) a mít (I have got …) 

– umět časovat ve všech osobách, tvořit kladnou, zápornou větu a otázky, vše najdete v přehledu mluvnice v PS s. 71 - 75

zaměřte se na slovní zásobu 1. - 3. lekce v učebnici a procvičte si na Wocabee, využijte na výslovnost odkazy s poslechy z učebnice

Pozdravy s. 4,5

Školní pomůcky, pokyny s.6,7

Počítání do 100 s. 8

Abeceda s. 10

Státy s. 16

Členové rodiny s. 18

Dny v týdnu s. 22

Technologie s. 28

Barvy a přídavná jména s. 33

Školní předměty s. 34

Doplňte si pracovní sešit, pokud vám  některá cvičení ještě chybí a nestačili jste si je udělat.

Naberte síly do dalšího pololetí :)
 

------------------------------------------------

 

18.1. – 22.1.

 

v úterý 19.1. od 8.00 - 18.00  hodnocená písemka na Wocabee - z balíku Školní předměty 

 

K odevzdání do 25. 1. 

Projekt My school

Culture – uč. 36, přečíst článek o škole v Anglii a Walesu
 

– vypracuj na A4/A3 projekt o tvé škole, návod v  uč. s. 39 a slovní zásoba ze 3. lekce, využij i domácí úkol z PS 29/5, obrázky (nalepit nebo  nakreslit), popiš budovu, předměty (oblíbené, neoblíbené, rozvrh), učebnice Aj, spolužáci, třída…

 

Opakování učiva a slovní zásoby ze 3. lekce při online hodině

učebnice s. 38

PS – s. 30 – 31

 

Už si dokážeš přečíst časopis :)

časopis PLAY, odkaz

 
----------------------------------------------------
 

11.1. – 15.1.

 

Unit 3D - Předměty ve škole, rozvrh, dny v týdnu, sloveso mít

(procvičíme na online hodinách)

učebnice 34 – 35

PS 28 – 29, 82 - 3 D

nový balík na Wocabee - Předměty

na procvičení poslechu  a gramatiky odkaz k nové učebnici (liší se od vašeho vydání, ale slovní zásoba je stejná):

 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs

 

k odevzdání do 15. 1. ve  ŠS

- do tabulky napiš svůj stálý rozvrh v angličtině

- do sešitu  podle PS 29/5                                  

napište podle vzoru věty o sobě, svých oblíbených a neoblíbených předmětech, v čem jste dobří, jaký je váš oblíbený den

 

ve středu 13.1. od 8.00 – 18.00 bude spuštěna hodnocená písemka na Wocabee z balíku Vlastnosti/přídavná jména (uč. s. 33)

 

připravujte si obrázky ke zpracování projektu Our school na A4/A3 – k odevzdání do 25.1.,

pro inspiraci využijte uč. 39 (moje škola, spolužáci, předměty, učebny, rozvrh, učebnice Aj….)

Vaše minulé projekty "About me" byly skvělé, těším se na "Our school "

 

--------------------------------------------

 
 

4. 1. – 8. 1.

3. lekce

slovní zásoba  -  technologie, zvířata, barvy, vlastnosti - vložím balíky na Wocabee

učebnice 30 – 33

PS  22 – 27

s. 22 - 23 hotovo před Vánoci, popř. dodělejte

s. 24 - při online hodině v pondělí 4.1.

s. 25/5,6 a 26/1 - doplňte do čtvrtka 7.1.

26,27 - při online hodině ve čtvrtek 7.1.

Gramatika – sloveso mít, kladná, záporná věta a tvoření otázky

procvičte časování ve všech osobách:

+ I have got…

zápor: I haven´t got…

otázka: Have you got?

 

------------------------------------------------------------------

23. – 27. 11.

 
Kdo neodevzdal ještě všechny úkoly z minulých týdnů, pošlete do pátku 27.11. !!!
 

Opakování 2. lekce

25. 11. ve středu (8.00 -16.00) písemka na Wocabee z balíku Dny v týdnu, bude hodnoceno

můžete natrénovat i na Learning apps:
kartičky překrývejte přes sebe, den v češtině i angličtině, při správné odpovědi zmizí

 

Revision – učebnice s. 26

procvičíme na online hodině

PS s. 20-21 (ke kontrole odevzdáte po návratu do školy 30.11., neposílejte)

poslech PS 20/3 vynechte

 

Geography: the world

uč. 25, PS 82 Geographical places

vypiš do ŠS – kontinenty, oceány – podle mapy v učebnici s. 25

Uměl bys odpovědět na otázky z uč. 25/4, připrav si na online hodinu

 

Projekt –Family tree

připrav si na příští týden obrázky členů rodiny (můžeš si vystřihnout osoby z časopisů, nakreslit tvoji vymyšlenou rodinu apod.), zatím nepopisuj, budeme vypracovávat společně  podle uč. s.27

 

Pokud se sejdeme 30.11., doneste si všechny zadané úkoly z angličtiny vypracované (PS, ŠS, projekt About me), splňte si balíky na Wocabee :)

-------------------------------------------------------

 

16. – 20. 11.

Dny v týdnu, tvoření Wh- questions a Yes/No questions/otázky

učebnice s. 22 – 23

PS s. 18 – 19

slovní zásoba PS 81/2D + Days of the week

 

18.11. (8.00-16.00) - bude spuštěna písemka na Wocabee z balíku My family (členové rodiny), bude hodnoceno,

můžete natrénovat předem, vložila jsem tento balík na Wocabee

 

do ŠS zapište:

1. učebnice 23/4a –zelená tabulka

---------------

2. What? – Jaký?, Co?

    When? – Kdy?

    Where? – Kde?

    Why? – Proč?

    Who? – Kdo?

    How? – Jak?

--------------

k odevzdání do 20.11. 

učebnice 23/4b – slož přeházená slova do vět a do ŠS napiš 8 vět

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. – 13. 11.

 

Posílejte DÚ z minulého týdne – Test 1 a vypracovaný projekt About me, stále nemám od všech žáků!!!

 

Výsledky předem ohlášené  písemky z minulého týdne -  v procentech najdete na Wocabee, je již opraveno. 

Hodnocení: do 20% nebo nevyplnili - 5

                     do 40% - 4

                     do 60% - 3

                     do 80% - 2

                     do 100% - 1

 

Učivo na tento týden:

přítomný čas slovesa být, tvoření otázky a záporu, dny v týdnu

opakování států a členů rodiny

učebnice s. 20 – 22

do ŠS opiš zelenou tabulku 21/4a/otázky

učebnice s. 22 - začněte trénovat dny v týdnu, nový balík na Wocabee

PS s. 16 – 17

zkontrolujeme opět na online hodině – neposílejte

 

K odevzdání do 13.11.

do ŠS podle uč. s. 21/ 3 – tvoř otázky k větám 1-7

                            s. 21/4b – k otázce napiš krátkou odpověď podle vzoru,

                                               nejdříve přečti článek v uč. s. 20

-------------------------------------------------------

 

2. 11. - 6. 11. 

Zdravím 5. třídu,

tímto způsobem budeme pokračovat i nadále, vždy do pondělí dostanete úkoly na celý týden, které budete vypracovávat buď do ŠS, PS (ty zatím neodevzdávejte, budeme vždy kontrolovat na on line hodině) nebo odevzdáte vypracovaný pracovní list, Project atd., online hodina bude v daný termín podle rozvrhu, případné další dotazy na mail.

Poprosím Vás, abyste si zadané úkoly plnili průběžně a zasílali včas jen zadané úkoly k odevzdání (můžete mailem nebo do schránky ve škole do daného termínu, pokud možno bez dalšího upomínání).

Ještě nemám od všech - podle učebnice věty 16/2a do ŠS - termín odevzdání byl do 23.10.

(13 odevzdalo, 2 stále  ne,  rodiče těchto žáků byli již upozorněni 27.10.).

 

k odevzdání do 6.11.

 

1. zadaný  Project  About me  

2. vypracovaný pracovní list Test 1

 (zašlu v pondělí mailem rodičům, pokud budete potřebovat vytisknout, prosím, dejte vědět předem, připravím do schránky ve škole)

Povinně:  ve středu 4. 11. spustím v době od 8.00 -16.00 písemku na Wocabee – státy , písemku budu hodnotit                                   

                   

učivo na tento týden:

opakování států světa, časování slovesa být, členové rodiny, osobní  a přivlastňovací zájmena, přivlastňování  ´s – většina učiva je opakování ze 4. třídy

slovní zásoba k procvičení na Wocabee (splnit zadané balíky) a v PS s. 81/2A, 2B

učebnice s. 17, 18, 19

možno využít  poslechy (Audio Unit 2-18/1a, 18/2) a cvičení 1-5 z Grammar v Project 1 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

do ŠS  přepsat podle učebnice:

2 zelené tabulky s. 17/5a, 7b, cv. 17/6a, osobní a přivlastňovací zájmena do 2 sloupců s. 18/3           

PS s. 13, 14, 15 - vypracujte do čtvrtka

při online hodině budeme pracovat s učebnicí a PS, společně procvičíme a budeme kontrolovat vaše cvičení

Good luck:)

Děkuji rodičům za spolupráci

-------------------------------------------------------------

19. – 23. 10.

Online hodina ve čtvrtek v 10.55

procvičujte PS  s. 10 – 11 (měly by být již vypracované)

na procvičení využijte odkaz:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

Unit 1 Grammar/cvičení  1 - 5

 

Audio – poslechy Unit 1 

upozorňuji, že poslechy jsou ke 4. vydání, vy máte učebnici 3. vydání, ale lze využít 
 
 

12/1a - ve vaší učebnici s. 12 jiná jména, jen poslouchejte a snažte se porozumět

12/2 spelování jmen – zapiš do ŠS jména podle spelování, kontrola ve čtvrtek

13/ vaše uč. s. 13/1.33 výslovnost početních výkonů, vypočítej si příklady anglicky

14/2 - vaše uč. 14-  rozhovor, jen poslouchej

14/4 pokyny , poslouchej a zkus udělat

14/5 čísla  - zapiš do ŠS čísla, která slyšíš, kontrola ve čtvrtek

78/3a – vaše učebnice 9/11a báseň, přeložte si a naučte se zpaměti (řekneme si po návratu)

 

Unit 2 / slovíčka PS s. 81/2A Where are you from? 

                                              Countries and cities

vyznač neznámá slovíčka zvýrazňovačem
 

Učebnice s.16, PS s. 12

 naučit státy (balík k procvičení  i na Wocabee)

poslechy Project 1/Unit2/Audio/16/1a , 2b

!!! k odevzdání do 23.10. :   do ŠS písemně  uč. 16/2a/kontrola možná i podle poslechu

 

Projekt 

podle učebnice na s. 15 About me /na A4 popište sebe a své koníčky, co máte rádi, využijte věty This is my…., I like….., My favourite (pop group, food, animal….podle svého)

na vypracování máte 14 dní

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Angličtina 5. třída

12. - 16. 10. 2020

učebnice Project - odkaz k učebnici:  https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

Unit 1

opakovat probrané učivo - pozdravy a představení

                                           ve třídě a pokyny, člen a/an

                                           číslovky do 100

                                           abeceda a spelování

                                           množná čísla u podstatných jmen

                                           vazba There is/are    

učebnice s. 12 - přečíst a zapamatovat oslovení Mr (Mistr - pan), Mrs/Ms (vdaná paní/nevíme, zda je vdaná), Miss (slečna)

                                                                      u učitele Miss (women), Sir (men)

                                                                      nickname - přezdívka

 

slovíčka 1. lekce v pracovním sešitu (Culture - Your project) - označ zvýrazňovačem, která neznáš, potřebná k porozumění textu

 

procvičování lekce - učebnice s. 14 (poslechy nahraď svými informacemi)

PS - 10 - 11 (opakovací strany)

 

Wocabee - procvičujte balíky ke splnění (pokud se někomu nedaří připojit, ozvěte se na mail)

Případné dotazy na mail:

b.pokorna@zsamskozlany.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Odkazy k výuce z loňského roku