Mgr. B. Pokorná 

Angličtina 5. třída - Distanční výuka

e-mail: b.pokorna@zsamskozlany.cz
 
 

K výuce se připojte přes tento odkaz na SKYPE:

 https://join.skype.com/o1raLNjPDkLa

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. – 27. 11.

 
Kdo neodevzdal ještě všechny úkoly z minulých týdnů, pošlete do pátku 27.11. !!!
 

Opakování 2. lekce

25. 11. ve středu (8.00 -16.00) písemka na Wocabee z balíku Dny v týdnu, bude hodnoceno

můžete natrénovat i na Learning apps:
kartičky překrývejte přes sebe, den v češtině i angličtině, při správné odpovědi zmizí

 

Revision – učebnice s. 26

procvičíme na online hodině

PS s. 20-21 (ke kontrole odevzdáte po návratu do školy 30.11., neposílejte)

poslech PS 20/3 vynechte

 

Geography: the world

uč. 25, PS 82 Geographical places

vypiš do ŠS – kontinenty, oceány – podle mapy v učebnici s. 25

Uměl bys odpovědět na otázky z uč. 25/4, připrav si na online hodinu

 

Projekt –Family tree

připrav si na příští týden obrázky členů rodiny (můžeš si vystřihnout osoby z časopisů, nakreslit tvoji vymyšlenou rodinu apod.), zatím nepopisuj, budeme vypracovávat společně  podle uč. s.27

 

Pokud se sejdeme 30.11., doneste si všechny zadané úkoly z angličtiny vypracované (PS, ŠS, projekt About me), splňte si balíky na Wocabee :)

-------------------------------------------------------

 

16. – 20. 11.

Dny v týdnu, tvoření Wh- questions a Yes/No questions/otázky

učebnice s. 22 – 23

PS s. 18 – 19

slovní zásoba PS 81/2D + Days of the week

 

18.11. (8.00-16.00) - bude spuštěna písemka na Wocabee z balíku My family (členové rodiny), bude hodnoceno,

můžete natrénovat předem, vložila jsem tento balík na Wocabee

 

do ŠS zapište:

1. učebnice 23/4a –zelená tabulka

---------------

2. What? – Jaký?, Co?

    When? – Kdy?

    Where? – Kde?

    Why? – Proč?

    Who? – Kdo?

    How? – Jak?

--------------

k odevzdání do 20.11. 

učebnice 23/4b – slož přeházená slova do vět a do ŠS napiš 8 vět

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. – 13. 11.

 

Posílejte DÚ z minulého týdne – Test 1 a vypracovaný projekt About me, stále nemám od všech žáků!!!

 

Výsledky předem ohlášené  písemky z minulého týdne -  v procentech najdete na Wocabee, je již opraveno. 

Hodnocení: do 20% nebo nevyplnili - 5

                     do 40% - 4

                     do 60% - 3

                     do 80% - 2

                     do 100% - 1

 

Učivo na tento týden:

přítomný čas slovesa být, tvoření otázky a záporu, dny v týdnu

opakování států a členů rodiny

učebnice s. 20 – 22

do ŠS opiš zelenou tabulku 21/4a/otázky

učebnice s. 22 - začněte trénovat dny v týdnu, nový balík na Wocabee

PS s. 16 – 17

zkontrolujeme opět na online hodině – neposílejte

 

K odevzdání do 13.11.

do ŠS podle uč. s. 21/ 3 – tvoř otázky k větám 1-7

                            s. 21/4b – k otázce napiš krátkou odpověď podle vzoru,

                                               nejdříve přečti článek v uč. s. 20

-------------------------------------------------------

 

2. 11. - 6. 11. 

Zdravím 5. třídu,

tímto způsobem budeme pokračovat i nadále, vždy do pondělí dostanete úkoly na celý týden, které budete vypracovávat buď do ŠS, PS (ty zatím neodevzdávejte, budeme vždy kontrolovat na on line hodině) nebo odevzdáte vypracovaný pracovní list, Project atd., online hodina bude v daný termín podle rozvrhu, případné další dotazy na mail.

Poprosím Vás, abyste si zadané úkoly plnili průběžně a zasílali včas jen zadané úkoly k odevzdání (můžete mailem nebo do schránky ve škole do daného termínu, pokud možno bez dalšího upomínání).

Ještě nemám od všech - podle učebnice věty 16/2a do ŠS - termín odevzdání byl do 23.10.

(13 odevzdalo, 2 stále  ne,  rodiče těchto žáků byli již upozorněni 27.10.).

 

k odevzdání do 6.11.

 

1. zadaný  Project  About me  

2. vypracovaný pracovní list Test 1

 (zašlu v pondělí mailem rodičům, pokud budete potřebovat vytisknout, prosím, dejte vědět předem, připravím do schránky ve škole)

Povinně:  ve středu 4. 11. spustím v době od 8.00 -16.00 písemku na Wocabee – státy , písemku budu hodnotit                                   

                   

učivo na tento týden:

opakování států světa, časování slovesa být, členové rodiny, osobní  a přivlastňovací zájmena, přivlastňování  ´s – většina učiva je opakování ze 4. třídy

slovní zásoba k procvičení na Wocabee (splnit zadané balíky) a v PS s. 81/2A, 2B

učebnice s. 17, 18, 19

možno využít  poslechy (Audio Unit 2-18/1a, 18/2) a cvičení 1-5 z Grammar v Project 1 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

do ŠS  přepsat podle učebnice:

2 zelené tabulky s. 17/5a, 7b, cv. 17/6a, osobní a přivlastňovací zájmena do 2 sloupců s. 18/3           

PS s. 13, 14, 15 - vypracujte do čtvrtka

při online hodině budeme pracovat s učebnicí a PS, společně procvičíme a budeme kontrolovat vaše cvičení

Good luck:)

Děkuji rodičům za spolupráci

-------------------------------------------------------------

19. – 23. 10.

Online hodina ve čtvrtek v 10.55

procvičujte PS  s. 10 – 11 (měly by být již vypracované)

na procvičení využijte odkaz:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

Unit 1 Grammar/cvičení  1 - 5

 

Audio – poslechy Unit 1 

upozorňuji, že poslechy jsou ke 4. vydání, vy máte učebnici 3. vydání, ale lze využít 
 
 

12/1a - ve vaší učebnici s. 12 jiná jména, jen poslouchejte a snažte se porozumět

12/2 spelování jmen – zapiš do ŠS jména podle spelování, kontrola ve čtvrtek

13/ vaše uč. s. 13/1.33 výslovnost početních výkonů, vypočítej si příklady anglicky

14/2 - vaše uč. 14-  rozhovor, jen poslouchej

14/4 pokyny , poslouchej a zkus udělat

14/5 čísla  - zapiš do ŠS čísla, která slyšíš, kontrola ve čtvrtek

78/3a – vaše učebnice 9/11a báseň, přeložte si a naučte se zpaměti (řekneme si po návratu)

 

Unit 2 / slovíčka PS s. 81/2A Where are you from? 

                                              Countries and cities

vyznač neznámá slovíčka zvýrazňovačem
 

Učebnice s.16, PS s. 12

 naučit státy (balík k procvičení  i na Wocabee)

poslechy Project 1/Unit2/Audio/16/1a , 2b

!!! k odevzdání do 23.10. :   do ŠS písemně  uč. 16/2a/kontrola možná i podle poslechu

 

Projekt 

podle učebnice na s. 15 About me /na A4 popište sebe a své koníčky, co máte rádi, využijte věty This is my…., I like….., My favourite (pop group, food, animal….podle svého)

na vypracování máte 14 dní

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Angličtina 5. třída

12. - 16. 10. 2020

učebnice Project - odkaz k učebnici:  https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

Unit 1

opakovat probrané učivo - pozdravy a představení

                                           ve třídě a pokyny, člen a/an

                                           číslovky do 100

                                           abeceda a spelování

                                           množná čísla u podstatných jmen

                                           vazba There is/are    

učebnice s. 12 - přečíst a zapamatovat oslovení Mr (Mistr - pan), Mrs/Ms (vdaná paní/nevíme, zda je vdaná), Miss (slečna)

                                                                      u učitele Miss (women), Sir (men)

                                                                      nickname - přezdívka

 

slovíčka 1. lekce v pracovním sešitu (Culture - Your project) - označ zvýrazňovačem, která neznáš, potřebná k porozumění textu

 

procvičování lekce - učebnice s. 14 (poslechy nahraď svými informacemi)

PS - 10 - 11 (opakovací strany)

 

Wocabee - procvičujte balíky ke splnění (pokud se někomu nedaří připojit, ozvěte se na mail)

Případné dotazy na mail:

b.pokorna@zsamskozlany.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Odkazy k výuce z loňského roku