Mgr. B. Pokorná 

e-mail: b.pokorna@zsamskozlany.cz
 

Angličtina 6. třída - distanční výuka 

K výuce se připojte  přes tento odkaz:
 

https://join.skype.com/gNCyh0nbHZ5f

 

výuka od 4.1. : 6.A úterý od 9.00

                          6.B středa od 9.00

                          celá třída v pátek od 11.00   

 
Všichni žáci mají možnost přístupu na e-learningový portál (www.mcourser.cz) - zkuste se zaregistrovat a postup k přihlášení s kódem najdete v PS Bloggers 
 
---------------------------------------------------
 

11.1. – 15.1.

Unit 2D

procvičíme i na online hodině

učebnice s. 48 – 49

PS s. 60 – 63

slovní zásoba PS s. 73/2D

nový balík na Wocabee ke splnění do 15.1. – 2D Popis osob

procvičujte slovíčka 2. lekce, příprava na písemku na Wocabee příští týden

 

k odevzdání do 15.1. (odevzdejte pouze tuto stranu, ostatní sdílíme při online hodině)

PS s. 63/7,8

popis kamaráda, představ si ho, jak vypadá podle tebe v dospělosti – obrázek a 10 vět,

využijte vzorové věty a slovní zásobu z učebnice i PS

úkol bude hodnocený - bohatost slovní zásoby (slovíčka z 2. lekce)

                                      - správné použití sloves  - to be, to have

                                      -  pořádek slov ve větě  

 

----------------------------------------------------------------------

 

4. 1. – 8. 1.

 

2. lekce/2C

 

Členové rodiny, vzhled osob, časování slovesa mít (have got +, -, ? ve všech osobách)

učebnice 46 – 47

slovní zásoba: 2C/ PS 73

                     Wocabee – balík Vzhled, ke splnění do pátku 8.1.

PS 56 – 59

 
 

Mini challenge Who is it?

Na online hodinu v pátek si připrav popis spolužáka  – 5 vět (věk, výška, barva vlasů, očí, další detaily), využij učebnici s. 46/3 a růžový rámeček Who is it?

K odevzdání – připravené věty zašli do čtvrtka 7.1. ke kontrole i se jménem spolužáka

 
-------------------------------------------

 

  7. – 11. 12.

 

Výuka online bude ve středu 9. 12. od 9.00

 

Unit 2A, 2B

Rodina, sloveso mít – časování, kladná a záporná věta, otázka

slovní zásoba členové rodiny PS 72, přidám balík na Wocabee - My family

Učebnice s. 42 – 45

PS 48, 50, 51

Všechny vypracované úkoly z pracovního sešitu odevzdáte v úterý 15. 12. po návratu do školy

Pokud někdo neměl hotové úkoly z distanční výuky a ještě neodevzdal,  dodělejte si v PS, projekt My school s popisem podle uč. 34/2
 
 
--------------------------------------------

 


23. – 27. 11.

 

25.11.  (8.00-18.00) písemka na Wocabee z balíku My school, bude hodnoceno

 

Učebnice 34/2

přečti si mail, zkus si podle vzoru doplnit údaje o svojí škole a napiš na A5 (neposílejte, odevzdáte na první hodině  Aj po návratu do školy společně s plánkem školy – úkol z minulého týdne)

PS 26-27 vyplnit myšlenkovou mapu  - Me and my school

procvič si slovní zásobu a splň si během týdne zbývající balíky na Wocabee

 

!!! Your challenge /Výzva na tento týden – Staň se reportérem a natoč rozhovor….

Pokud máš možnost: Natoč video v angličtině podle návodu, můžeš si vybrat nebo natočit obě videa, po návratu si zkusíme přehrát, můžeš stáhnout na flashku.

  1. uč. 36 /2 – využij 6 otázek, zkus s někým udělat rozhovor (pokud někdo z tvé rodiny umí anglicky nebo si zahraj dvojroli – budeš i odpovídat, třeba jiným hlasem), možná si vymyslíš i své otázky do rozhovoru. Nejdříve si otázky připrav, nacvič si výslovnost, popřípadě i odpovědi.
  2. uč. 37/ udělej svoji prezentaci, představ se ostatním, vzorové věty si uprav podle sebe
 
 
Pokud se vrátíme do školy 30.11.,  doneste si na první hodinu Aj všechny zadané úkoly během distanční výuky (vyplněný PS, projekty...)
--------------------------------------------------------

 

 

16. – 20. 11.

Welcome to my school /Unit 1D

budova školy, předložky, jednotné a množné číslo, vazba There is/There are

učebnice s. 32 – 33

PS  s. 40 – 43

slovní zásoba PS s. 71, balík na Wocabee – Moje škola

 

!!!  18.11. (8.00 – 16. 00) spuštěna písemka na Wocabee – z balíku Hobbies, bude hodnoceno

 

k odevzdání do 20.11. 

nakresli plánek naší školy a popiš jednotlivé místnosti/rozděl na 3 části podle pater, na A4

vzor v PS na s. 41/4 a v uč. s. 32/1

---------------------------------------------------------------------------

9. – 13. 11.

K odevzdání máte ještě někteří úkoly z minulých týdnů – PS s. 25 na A4 odpovědi na údaje (do 23.10.), Identity card 35/8,9 (do 6.11.). Doplňte si a pošlete mailem nebo odevzdejte na A4 do schránky ve škole nejpozději do 10.11.!

Výsledky předem ohlášené  písemky z minulého týdne  -  v procentech najdete na Wocabee, je již opraveno. Měli jste 2 termíny, někteří jste nevyužili ani jeden.

Hodnocení: do 20% nebo nevyplnili - 5

                     do 40% - 4

                     do 60% - 3

                     do 80% - 2

                     do 100% - 1

Učivo na tento týden:

opakování slovní zásoby - státy a národnosti, sloveso být +, -, ?, balíky na Wocabee

učebnice s. 28 -29

procvičení otázek a odpovědí, budeme procvičovat rozhovory ve dvojicích při online hodině

učebnice 30 – 31 /1C – Our hobbies challenge

procvičíme i v úterý při online hodině

slovní zásoba PS s. 70 (přidám balík na Wocabee – Hobbies)

slovesa – I like, I love, I don ´t like, I hate + sloveso v – ing tvaru

PS s. 36 – 38 (doplňte ke kontrole na online hodinu v pátek)

 

K odevzdání do 13.11. 

 PS 39/8 

doplň správná slovesa I like, I love, I don´t like, I hate

PS 39/9

napiš 4 pravdivé věty o sobě a tvých zájmech se slovesy I like, I love, I donť like, I hate

Kdo nemůže poslat mailem, neodevzdává PS, ale úkol napíše na A4 a odevzdá do schránky ve škole.

 

-------------------------------------------------------------------

 

2. 11. – 6. 11.

 

Zdravím 6. třídu,

tímto způsobem budeme pokračovat i nadále, vždy do pondělí dostanete úkoly na celý týden, které budete vypracovávat buď do ŠS, PS (ty zatím neodevzdávejte, budeme vždy kontrolovat na on line hodině) nebo odevzdáte vypracovaný úkol, pracovní list, Project atd., online hodina bude v daný termín podle rozvrhu, případné další dotazy na mail.

Poprosím Vás, abyste si zadané úkoly plnili průběžně a zasílali včas jen zadané úkoly k odevzdání (můžete mailem nebo do schránky ve škole do daného termínu, pokud možno bez dalšího upomínání).

Ještě nemám od všech odpovědi na A4 podle PS s. 25 - termín odevzdání byl do 23.10. !

skupina 6.A - neodevzdal nic 1 žák

skupina 6.B – neodevzdalo 6 žáků

Všichni rodiče byli 27. 10. znovu upozorněni na dodatečné odevzdání.

 

Úkoly na tento týden:

UNIT 1

státy světa, časování slovesa být, rozhovor

slovíčka k procvičení na Wocabee (plnit zadané balíky) a v PS s. 66 - 69

učebnice s. 24 – 29  

při online hodině v úterý ještě vysvětlíme a procvičíme

PS s. 28 – 32 

vyplňte do pátku ke kontrole při online výuce

5. 11. v době od 8.00 – 18.00 povinně písemka na Wocabee – školní pomůcky, bude hodnoceno

 

k odevzdání do 6. 11. 

mini challenge podle uč. 29/1 – vyrob si svoji novou Identity Card (portrét, vlajka, údaje) a napiš podle údajů  věty o nové osobě,

práci budu hodnotit,

můžeš  doplnit do PS s. 35/8,9 (vzorové věty najdeš i v PS s. 33 dole) - nafotit a poslat mailem nebo vytvořit na A5  i s větami a odevzdat do schránky ve škole

na online hodinu v pátek si připrav otázky na spolužáky a nauč se odpovědi podle učebnice s. 28/1,2 k tvé nové osobě

Good luck!

Rodičům děkuji za spolupráci při odesílání úkolů

 

----------------------------------------------------------------------------

 

19.10. – 23. 10.

Bloggers 1 (učebnice, PS), Wocabee

Učebnice

UNIT 0 

s. 20 – přečíst komiks, zkus si ústně vymyslet svůj vlastní komiks podle návodu na s. 21/1

s. 22 – procvič slovní zásobu podle obrázku

do ŠS vypracuj

-  22/k číslům 1-18 napiš  slova

-  23/3 – spoj a napiš správně  otázky a odpovědi

 

Pracovní sešit

21/3,4 – barva a šk. pomůcka (pozor na a/an, do cv. 3 doplň slova z tajenky)

22/ naučit pokyny

23/5,6, navíc pro zájemce cv. 7 – slož věty

24/ procvičení výslovnosti PS 24

 

Ověř si své pokroky / připrav si dotazy na online hodiny

!!! k odevzdání : odpovědi celou větou (Writing/Speaking/Reading) napiš na A4 a zašli ke kontrole do 23.10.

podle PS s. 25

       Writing - Napiš 5 vět s údaji 1. – 5.

       Speaking - Umíš odpovědět na otázky a)b)c)?

       Reading -  Přečti si krátký článek a doplň do vět 1. – 4. informace

 

       My vocabulary – doplň všechna slova v PS na s. 6 -7

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
12. - 16. 10. 2020
 
Všichni žáci mají možnost přístupu na e-learningový portál (www.mcourser.cz) - přihlašovací kód a postup přihlášení je v pracovním sešitu Bloggers  1
 
Wocabee - splnit zadané balíky (pokud se někdo nemůže přihlásit, ozvěte se)
 
Učebnice - s. 16, 17, 18, 19
 
Pracovní sešit - s. 16, 17, 18, 20
 
 
Zadané úkoly odevzdáte po návratu do školy
 
 
 
Případné dotazy na mail: b.pokorna@zsamskozlany.cz