Mgr. B. Pokorná 

Pozor nový e-mail !!!

b.pokorna@zsmskozlany.cz

 

Angličtina 6. třída - distanční výuka 

 

Během února přešly 5. - 9. třídy v angličtině i vlastivědě do Google učebny. Od 1. března budu již úkoly zadávat jen do Google učebny. Vypracované úkoly zasílejte na nový mail nebo vraťte přes učebnu.

Online hodiny z angličtiny i vlastivědy probíhají od 1.3. pro všechny třídy přes Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn vždy 10 minut před hodinou v dané třídě.

 

Děkuji za spolupráci

 
----------------------------------------------------------------------------
K výuce na Skype se připojte  přes tento odkaz:
 

https://join.skype.com/gNCyh0nbHZ5f

 

výuka od 4.1. : 6.A úterý od 9.00

                          6.B středa od 9.00

                          celá třída v pátek od 11.00   

 
Všichni žáci mají možnost přístupu na e-learningový portál (www.mcourser.cz) - zkuste se zaregistrovat a postup k přihlášení s kódem najdete v PS Bloggers 
 
------------------------------------------------
 

22. – 26.2.

 

Opakovaně upozorňuji, že domácí úkoly máte splnit v daném termínu a poslat na můj nový mail: b.pokorna@zsmskozlany.cz / do 19.2. PS 15/8,9,10 

 

Někteří jste nesplnili balíky na Wocabee v daném termínu, někteří ani opakovaně neudělali hodnocenou písemku na Wocabee (druhý opravný termín jste dostali v pátek)

 

Hodiny  zatím stále na Skypu, nejsou všichni zapsáni v učebně Aj6 na Googlu

 

Unit 3C - Určování času

tvoření Wh – otázek (What, When, Where, Why, What time….)

 

učebnice 62 – 63

PS 16 – 18

slovní zásoba 3C – PS 67

 

k odevzdání do 26.2.

ŠS – opiš si ciferník z učebnice 62/vyznač tučně vytištěné

zapiš digitálním časem a vedle slovy do ŠS tyto časy:

5.30                          

6.15

9.40

10.20

8.45

11.50

6.05

12.15

12.45

4.10

 
---------------------------------------------

 

15.2. – 19.2.

Přihlaste se všichni na Google Meet, abychom mohli mít online hodiny zde, zatím jsme na Skypu.

 

Unit 3A – Daily routines, opakujte slovní zásobu

povinně hodnocená písemka na Wocabee

6.A v úterý 16.2. od 8 – 18 hodin

6.B ve středu 17.2. od 8 – 18 hodin

 

Unit 3B – časování sloves v přítomném čase ve všech osobách, kladná a záporná věta

 (musíte bezpečně všichni umět, abychom mohli pokračovat, pamatujte na 3. osobu č.j.)

splnit balíky na Wocabee do 21.2. – Days, Timetable

učebnice 60 – 61

PS opakujte s. 12, 13, 14

K zaslání na můj nový  mail do 19.2./posílejte také již z vašeho nového školního mailu

PS s. 15/8,9,10

------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.2. – 12.2.

 

6A, 6B -  v úterý a ve středu se přihlašujte jednotlivě, časy jsme si zadali, chybějící z minulé hodiny v 9.30 a zpět se také připojí všichni v 9.30, pokud bude někdo přihlášen dříve, nenarušujte individuální rozhovor žák – vyučující (připravte si časování sloves z uč. 58, popíšete svůj den, pokud vám nebude fungovat mikrofon, vypracujete hned písemně a ukážete na kameru)

 

v pátek společně všichni najednou

 

Unit 3B – dny v týdnu, rozvrh hodin, zápor u sloves

slovní zásoba v PS 67

učebnice 60 – 61, procvič 61/5 kladná i záporná věta

do ŠS – opište si tabulku z uč. 61, časování záporných sloves

PS 12 – 13 – 14, připravte si do pátku, zkontrolujeme

Do 14.2. ke splnění balíky na Wocabee, zkontroluji splnění balíků Daily routines, k procvičení Days, Timetable/opakování z 5. třídy

 
Pro zájemce o čtení - odkaz na časopis, vyzkoušejte si, jak rozumíte textu

 

---------------------------------------------------

1.2. – 5.2.

Bloggers PS 2. díl jste dostali již v září při předávání 1. dílu

 

Unit 3A – Denní aktivity

mluvnice - časování plnovýznamových sloves v přítomném čase/procvičíme online

               -  zapište do ŠS tabulku z uč. s. 59/vyčasujte kladné sloveso vstávat ve všech osobách j.č. a mn. č. /6A do úterý, 6B do středy

 

slovní zásoba PS2 – s. 66, nový balík na Wocabee Daily routines ke splnění máte čas do 14.2.

učebnice 58 – 59

PS 8 – 11, část společně procvičíme na online hodině

 

K odevzdání do 5. 2.

Test 1. pololetí.pdf (417,7 kB)

Test 1. pololetí 2. část.pdf (420,6 kB)

 

Vyplňte test, bude hodnocen - opakování 1. pololetí, (vytiskněnte si nebo můžete vyplnit přímo do testu a zaslat zpět)

 

-------------------------------------------------------------------

 

25. – 28. 1.

Opakování za 1. pololetí

doplňte si PS, budete po návratu do školy odevzdávat

Procvičte si časování sloves být (I am…)  a mít (I have got…)  ve všech osobách, kladná, záporná věta a otázky, PS 30 a 50 - 54

Podle učebnice a PS opakování slovní zásoby, dodělat balíky na Wocabee

Pozdravy s. 11

Počítání do 100 s. 12, 13, PS 8

Měsíce v roce PS 10

Abeceda, spelování s. 14, PS 12

Školní potřeby a pokyny s. 18 – 19, PS 22

Barvy PS 20

Státy a národnosti s. 26

Zájmy s. 30

Škola s. 32

Členové rodiny s. 42, 44

Popis osoby s. 46

Přehled slovní zásoby PS s. 66 -73, myšlenkové mapy PS 6-7, 26 – 27, 46 – 47

Tento týden nemáte žádný úkol k odevzdání, zvládněte slovní zásobu ústně i písemně. Čeká vás závěrečný test za 1. pololetí, připravujeme se na 2. díl.

Přečtěte si článek z časopisu, zjistíte, jak rozumíte textu

odkaz https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2021-01.pdf

 

V pátek máte pololetní prázdniny, naberte síly do dalšího pololetí :)

 

 

 
--------------------------------------------

 

18. – 22. 1.

v pondělí 18.1. (od 8.00 – 18.00 ) – hodnocená písemka na Wocabee z balíku Popis osob 2

Unit 2

Opakování mluvnice a slovní zásoby 2. lekce

členové rodiny, popis osoby

učebnice s. 50, 51 , 52 – přečti si články

PS 64, 65

K odevzdání do 22. 1.

Projekt do ŠS/A5 -  popiš oblíbenou televizní postavu – 6 vět + obrázek

 

Zvládneš si už přečíst časopis Ready :)

odkaz:

 
 
-------------------------------------------------------

11.1. – 15.1.

Unit 2D

procvičíme i na online hodině

učebnice s. 48 – 49

PS s. 60 – 63

slovní zásoba PS s. 73/2D

nový balík na Wocabee ke splnění do 15.1. – 2D Popis osob

procvičujte slovíčka 2. lekce, příprava na písemku na Wocabee příští týden

 

k odevzdání do 15.1. (odevzdejte pouze tuto stranu, ostatní sdílíme při online hodině)

PS s. 63/7,8

popis kamaráda, představ si ho, jak vypadá podle tebe v dospělosti – obrázek a 10 vět,

využijte vzorové věty a slovní zásobu z učebnice i PS

úkol bude hodnocený - bohatost slovní zásoby (slovíčka z 2. lekce)

                                      - správné použití sloves  - to be, to have

                                      -  pořádek slov ve větě  

 

----------------------------------------------------------------------

 

4. 1. – 8. 1.

 

2. lekce/2C

 

Členové rodiny, vzhled osob, časování slovesa mít (have got +, -, ? ve všech osobách)

učebnice 46 – 47

slovní zásoba: 2C/ PS 73

                     Wocabee – balík Vzhled, ke splnění do pátku 8.1.

PS 56 – 59

 
 

Mini challenge Who is it?

Na online hodinu v pátek si připrav popis spolužáka  – 5 vět (věk, výška, barva vlasů, očí, další detaily), využij učebnici s. 46/3 a růžový rámeček Who is it?

K odevzdání – připravené věty zašli do čtvrtka 7.1. ke kontrole i se jménem spolužáka

 
-------------------------------------------

 

  7. – 11. 12.

 

Výuka online bude ve středu 9. 12. od 9.00

 

Unit 2A, 2B

Rodina, sloveso mít – časování, kladná a záporná věta, otázka

slovní zásoba členové rodiny PS 72, přidám balík na Wocabee - My family

Učebnice s. 42 – 45

PS 48, 50, 51

Všechny vypracované úkoly z pracovního sešitu odevzdáte v úterý 15. 12. po návratu do školy

Pokud někdo neměl hotové úkoly z distanční výuky a ještě neodevzdal,  dodělejte si v PS, projekt My school s popisem podle uč. 34/2
 
 
--------------------------------------------

 


23. – 27. 11.

 

25.11.  (8.00-18.00) písemka na Wocabee z balíku My school, bude hodnoceno

 

Učebnice 34/2

přečti si mail, zkus si podle vzoru doplnit údaje o svojí škole a napiš na A5 (neposílejte, odevzdáte na první hodině  Aj po návratu do školy společně s plánkem školy – úkol z minulého týdne)

PS 26-27 vyplnit myšlenkovou mapu  - Me and my school

procvič si slovní zásobu a splň si během týdne zbývající balíky na Wocabee

 

!!! Your challenge /Výzva na tento týden – Staň se reportérem a natoč rozhovor….

Pokud máš možnost: Natoč video v angličtině podle návodu, můžeš si vybrat nebo natočit obě videa, po návratu si zkusíme přehrát, můžeš stáhnout na flashku.

  1. uč. 36 /2 – využij 6 otázek, zkus s někým udělat rozhovor (pokud někdo z tvé rodiny umí anglicky nebo si zahraj dvojroli – budeš i odpovídat, třeba jiným hlasem), možná si vymyslíš i své otázky do rozhovoru. Nejdříve si otázky připrav, nacvič si výslovnost, popřípadě i odpovědi.
  2. uč. 37/ udělej svoji prezentaci, představ se ostatním, vzorové věty si uprav podle sebe
 
 
Pokud se vrátíme do školy 30.11.,  doneste si na první hodinu Aj všechny zadané úkoly během distanční výuky (vyplněný PS, projekty...)
--------------------------------------------------------

 

 

16. – 20. 11.

Welcome to my school /Unit 1D

budova školy, předložky, jednotné a množné číslo, vazba There is/There are

učebnice s. 32 – 33

PS  s. 40 – 43

slovní zásoba PS s. 71, balík na Wocabee – Moje škola

 

!!!  18.11. (8.00 – 16. 00) spuštěna písemka na Wocabee – z balíku Hobbies, bude hodnoceno

 

k odevzdání do 20.11. 

nakresli plánek naší školy a popiš jednotlivé místnosti/rozděl na 3 části podle pater, na A4

vzor v PS na s. 41/4 a v uč. s. 32/1

---------------------------------------------------------------------------

9. – 13. 11.

K odevzdání máte ještě někteří úkoly z minulých týdnů – PS s. 25 na A4 odpovědi na údaje (do 23.10.), Identity card 35/8,9 (do 6.11.). Doplňte si a pošlete mailem nebo odevzdejte na A4 do schránky ve škole nejpozději do 10.11.!

Výsledky předem ohlášené  písemky z minulého týdne  -  v procentech najdete na Wocabee, je již opraveno. Měli jste 2 termíny, někteří jste nevyužili ani jeden.

Hodnocení: do 20% nebo nevyplnili - 5

                     do 40% - 4

                     do 60% - 3

                     do 80% - 2

                     do 100% - 1

Učivo na tento týden:

opakování slovní zásoby - státy a národnosti, sloveso být +, -, ?, balíky na Wocabee

učebnice s. 28 -29

procvičení otázek a odpovědí, budeme procvičovat rozhovory ve dvojicích při online hodině

učebnice 30 – 31 /1C – Our hobbies challenge

procvičíme i v úterý při online hodině

slovní zásoba PS s. 70 (přidám balík na Wocabee – Hobbies)

slovesa – I like, I love, I don ´t like, I hate + sloveso v – ing tvaru

PS s. 36 – 38 (doplňte ke kontrole na online hodinu v pátek)

 

K odevzdání do 13.11. 

 PS 39/8 

doplň správná slovesa I like, I love, I don´t like, I hate

PS 39/9

napiš 4 pravdivé věty o sobě a tvých zájmech se slovesy I like, I love, I donť like, I hate

Kdo nemůže poslat mailem, neodevzdává PS, ale úkol napíše na A4 a odevzdá do schránky ve škole.

 

-------------------------------------------------------------------

 

2. 11. – 6. 11.

 

Zdravím 6. třídu,

tímto způsobem budeme pokračovat i nadále, vždy do pondělí dostanete úkoly na celý týden, které budete vypracovávat buď do ŠS, PS (ty zatím neodevzdávejte, budeme vždy kontrolovat na on line hodině) nebo odevzdáte vypracovaný úkol, pracovní list, Project atd., online hodina bude v daný termín podle rozvrhu, případné další dotazy na mail.

Poprosím Vás, abyste si zadané úkoly plnili průběžně a zasílali včas jen zadané úkoly k odevzdání (můžete mailem nebo do schránky ve škole do daného termínu, pokud možno bez dalšího upomínání).

Ještě nemám od všech odpovědi na A4 podle PS s. 25 - termín odevzdání byl do 23.10. !

skupina 6.A - neodevzdal nic 1 žák

skupina 6.B – neodevzdalo 6 žáků

Všichni rodiče byli 27. 10. znovu upozorněni na dodatečné odevzdání.

 

Úkoly na tento týden:

UNIT 1

státy světa, časování slovesa být, rozhovor

slovíčka k procvičení na Wocabee (plnit zadané balíky) a v PS s. 66 - 69

učebnice s. 24 – 29  

při online hodině v úterý ještě vysvětlíme a procvičíme

PS s. 28 – 32 

vyplňte do pátku ke kontrole při online výuce

5. 11. v době od 8.00 – 18.00 povinně písemka na Wocabee – školní pomůcky, bude hodnoceno

 

k odevzdání do 6. 11. 

mini challenge podle uč. 29/1 – vyrob si svoji novou Identity Card (portrét, vlajka, údaje) a napiš podle údajů  věty o nové osobě,

práci budu hodnotit,

můžeš  doplnit do PS s. 35/8,9 (vzorové věty najdeš i v PS s. 33 dole) - nafotit a poslat mailem nebo vytvořit na A5  i s větami a odevzdat do schránky ve škole

na online hodinu v pátek si připrav otázky na spolužáky a nauč se odpovědi podle učebnice s. 28/1,2 k tvé nové osobě

Good luck!

Rodičům děkuji za spolupráci při odesílání úkolů

 

----------------------------------------------------------------------------

 

19.10. – 23. 10.

Bloggers 1 (učebnice, PS), Wocabee

Učebnice

UNIT 0 

s. 20 – přečíst komiks, zkus si ústně vymyslet svůj vlastní komiks podle návodu na s. 21/1

s. 22 – procvič slovní zásobu podle obrázku

do ŠS vypracuj

-  22/k číslům 1-18 napiš  slova

-  23/3 – spoj a napiš správně  otázky a odpovědi

 

Pracovní sešit

21/3,4 – barva a šk. pomůcka (pozor na a/an, do cv. 3 doplň slova z tajenky)

22/ naučit pokyny

23/5,6, navíc pro zájemce cv. 7 – slož věty

24/ procvičení výslovnosti PS 24

 

Ověř si své pokroky / připrav si dotazy na online hodiny

!!! k odevzdání : odpovědi celou větou (Writing/Speaking/Reading) napiš na A4 a zašli ke kontrole do 23.10.

podle PS s. 25

       Writing - Napiš 5 vět s údaji 1. – 5.

       Speaking - Umíš odpovědět na otázky a)b)c)?

       Reading -  Přečti si krátký článek a doplň do vět 1. – 4. informace

 

       My vocabulary – doplň všechna slova v PS na s. 6 -7

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
12. - 16. 10. 2020
 
Všichni žáci mají možnost přístupu na e-learningový portál (www.mcourser.cz) - přihlašovací kód a postup přihlášení je v pracovním sešitu Bloggers  1
 
Wocabee - splnit zadané balíky (pokud se někdo nemůže přihlásit, ozvěte se)
 
Učebnice - s. 16, 17, 18, 19
 
Pracovní sešit - s. 16, 17, 18, 20
 
 
Zadané úkoly odevzdáte po návratu do školy
 
 
 
Případné dotazy na mail: b.pokorna@zsamskozlany.cz