Mgr. B. Pokorná

Pozor nový e-mail !!!

b.pokorna@zsmskozlany.cz

Angličtina 7. třída - distanční výuka 

Během února přešly 5. - 9. třídy v angličtině i vlastivědě do Google učebny. Od 1. března budu již úkoly zadávat jen do Google učebny. Vypracované úkoly zasílejte na nový mail nebo vraťte přes učebnu.

Online hodiny z angličtiny i vlastivědy probíhají od 1.3. pro všechny třídy přes Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn vždy 10 minut před hodinou v dané třídě.

 

Děkuji za spolupráci

 
-----------------------------------------------

 

Na online výuku přes Skype se připojte přes tento odkaz:
 
 

od 4.1. výuka přes Skype

v pondělí 9.00

ve čtvrtek  12.00

                                 

 
__________________________________________________
 

22.2. – 26.2.

Unit 4A Food and drink

učebnice 45 -47

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

člen a/an, použití some/any

opakuj si časování slovesa mít/to have v přítomném čase

 

PS 35 – 36, připravte si na online hodinu ve čtvrtek, společně zkontrolujeme

slovní zásoba PS 77/4A, 4B – vyznač si neznámá slovíčka

nový balík na Wocabee Food 2

ve čtvrtek (8.00 – 18.00) hodnocená písemka na Wocabee - Food

 

z přehledu mluvnice si do čtvrtka zapiš tabulky do ŠS – PS 69/4.1, 4.2., 4.3. – 3 věty some, any, any

 

příprava na rozhovor ve dvojicích podle učebnice 45/7b a PS 35/3 – V restauraci

 
------------------------------------------

 

 

 

15.2. – 19.2.

 

K odevzdání do 26.2.

Projekt My last holiday

učebnice 43/ What to do

napiš projekt o tvých minulých prázdninách/dovolené

20 vět v minulém čase, odpověz v projektu na dané otázky, doplň ilustrací, obrázky, využij znalosti ze 3. lekce, 

Při hodnocení se přihlédne ke splnění počtu vět, gramatické správnosti minulého času, slovní zásobě 3. lekce, grafické úpravě

 

tento týden při  online hodině:

pondělí: kontrola PS do s. 33, Ověř si své pokroky

čtvrtek: Unit 4A Food

slovní zásoba  PS 77, vyznač si neznámá slovíčka

učebnice 44 – What kinds of food/drinks do you like/know?, počitatelná a nepočitatelná PJ

PS 34/1,2 – připrav si na čtvrtek

--------------------------------------

8.2. – 12.2.

 

Revision Unit 3 – opakování 3. lekce

učebnice s.42 – shrnutí, zaměřte se na zvládnutí minulého času, tvoření vět +, -, ?, nepravidelné tvary sloves, slovní zásobu 3. lekce

 

Čtení s porozuměním uč. 40 – 41, přečti si do čtvrtka, zkus porozumět textu, neznámá slovíčka v PS 77, na online hodinu si připrav dotazy k neznámým výrazům

 

PS 30 – 31 procvičíme společně na online hodině

K odevzdání do 12.2., pošlete na mail
PS 32 – 33/ Ověř si své pokroky cv. 1 - 6

 
-----------------------------------

 

 

1.2. – 5.2.

Unit 3 C, D

procvičujte  nepravidelné tvary minulého času PS s. 79 Irregular verbs a přehled mluvnice PS 68 – 69, 

zaměřte se na vzorové věty a tvoření kladné a záporné věty v minulém čase

 

Práce s učebnicí 

37/4 - procvičíme na online hodině

38  - přečtěte a přeložte si článek do čtvrtka před online hodinou

39/3 a,b - tvoření otázek minulého času, do ŠS opište rámečky z PS 69/3.8, 3.9

 

Práce s PS 

 s. 29 – 31, část vyplníme a zkontrolujeme společně při online hodině

K odevzdání do 5.2.

do ŠS z uč. 39/4a

– utvoř otázky v minulém č. a napiš krátkou odpověď podle vzoru

 

--------------------------------------------------------------------------

 

25. – 28. 1.

Unit 3 B, C

Minulý čas, pravidelné a nepravidelné tvary

tvoření kladné a záporné věty

učebnice s. 36 – 37

vypište a naučte se slovesa: do ŠS slovesa do dvou sloupců v přítomném a minulém č. - ze zeleného rámečku 36/2 + další slovesa z PS 69/3.7

 

PS  procvičíme a zkontrolujeme při online hodině

PS 26 -27,   28/1,2 a 29/4

slovní zásoba PS 77/3C

 

K odevzdání do 29.1.

do ŠS z učebnice 36/2b, 8 vět, doplň minulé tvary sloves

 
 V pátek máte pololetní prázdniny, naberte síly do dalšího pololetí :)
 
---------------------------------------------------

 

 

18. – 22. 1.

Unit 3B Our holiday

Minulý čas sloves – pravidelné tvary, +, -, ?

k odevzdání do 22. 1. 

do ŠS přehled mluvnice PS 68 – 69, 3.5 opiš 5 vět, 3.6 tabulka

 

 do ŠS 35/4, 6 - vždy 4 věty ke cvičení

 

slovní zásoba – PS s. 76/3B – vyznač si neznámá slovíčka

při online hodině

uč. 34 – 35

PS 26 – 27

Zvládneš si už přečíst časopis  :)

odkaz na časopis Ready: https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2021-01.pdf

 

------------------------------------------------------------------

 

11.1. – 15.1.

Unit 3A – Holidays, minulý čas slovesa být /was, were

procvičíme i při online hodinách:

učebnice 32 – 33

PS 24 – 25

slovní zásoba PS 76 – 3A

 

ke splnění do pátku 15.1 -  nový balík na Wocabee - Unit 3A

ve středu 13. 1. od 8.00 - 18.00 bude spuštěna hodnocená písemka na Wocabee - Animals

 

k odevzdání do 15.1. napiš do ŠS:

  • z přehledu mluvnice v PS s. 68 - tabulky 3.1 +, 3.2. - , 3.3 ?
  • do ŠS napiš email podle učebnice 33/8a, doplněné výrazy 1 – 14 označ zvýrazňovačem

 

----------------------------------------------------------------

 

4.1. – 8.1.

Opakování 2. lekce

Gramatika – Must, Zájmena – osobní předmětná – přehled v PS 67, 68, napište tabulky do ŠS

učebnice s. 27, 30

PS – 21, 22, 23

K odevzdání ke kontrole do 8.1. PS 22 - 23

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

14. - 18. 12.

 

Christmas – nalepit list do ŠS – utvoř všechny otázky podle vzoru:

Do you  buy a live carp…? a odpověz podle sebe

 

k odeslání do 18. 12. : ve ŠS - 1. otázky k Vánocům

                                                    2. napiš vždy 2 věty ke každému slovesu podle  obrázků z testu 

tvořte 2 věty (prostý přítomný – every day  a průběhový čas - now) ke každému slovesu z testu:

go/walk to school

swim

watch TV

play football

have lunch/eat lunch

 

Unit 2 – Animals

Opakování přítomného času prostého (I play) a průběhového (I am playing)

kladné  a záporné věty, tvoření otázky

 

Pokud budete potřebovat, podívejte se do Přehledu mluvnice PS s. 66 -67

PS do s. 19 – splnit zadaná cvičení, pokud ještě někomu chybí

Učebnice s. 30 – k procvičení

Projekty – A Year in my life, My favourite animal – všichni ještě neodevzdali!!!

---------------------------------------------------

 

 

30. 11. – 4. 12.

 

online hodina přes Skype - 30.11. pondělí 9.00

 
 

Unit 2D, slovní zásoba PS 76

Zájmena osobní a předmětová, sloveso must – PS 67,68/2.6, 2.7 - 2 tabulky opište do ŠS

 

Challenge - Výzva/Dokážeš si přečíst příběh?

 z učebnice 26/The story of Chicken Licken

 

k odevzdání 7.12. ve škole   - My favourite animal

k přípravě využij:

učebnice 28/přečíst článek Animals

učebnice 29/článek mammals, reptiles, birds, fish, amphibians

časopis Ready – s. 12 Giraffes

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-GE-MAG-2020-11.pdf

dané články přečtěte, snažte se porozumět a některé věty využijete ve vašem projektu o zvířeti,

na A4 obrázek zvířete a popis podle osnovy, asi 10 vět (zašlu do mailu i s užitečnými frázemi)

 

---------------------------------------------------------------

 

 

23. – 27. 11.

 

Unit 2C

učebnice s. 24 – 25

připravujte si materiál k oblíbenému zvířeti, příští týden zadám projekt My favourite animal

slovní zásoba PS 76 /2C

PS 18 – 19

procvičujeme rozdíl mezi prostým a průběhovým přítomným časem (I play x I am playing), procvičíme i na online hodině

 

!!! k odevzdání do 27. 11.

do ŠS - uč. 25/5b – doplň věty se správným časem

Projekt – A year in my life

 

 

-----------------------------------------------------

16. – 20. 11.

Unit 2B

přítomný čas průběhový, tvoření otázek

učebnice 22 -23

PS 16 – 17

slovní zásoba PS76/2B

!!!18.11. (8.00 – 16.00)- spuštěna písemka na Wocabee z balíku Volný čas, bude hodnoceno

 

do ŠS – opiš zelené rámečky 3a,3b

 

k odevzdání do 20. 11.

učebnice 23/4a, napiš do ŠS

 – utvoř otázky a odpověz podle vzoru, tvoříme průběhový čas v otázce (sloveso být + sloveso s - ing tvarem)

----------------------------------------------------------------------------------------

 

9. – 13. 11.

Unit 2/A  - Animals

přítomný průběhový čas – právě děj probíhá, přehled mluvnice PS s. 67/2.1, 2.2, 2.3

slovní zásoba PS s. 75/2A

Procvičujte a splňte si balíky na Wocabee, tento týden zadám jen slovíčka k lekci 2A

 

učebnice s. 20 -21

PS 14 – 15

 

K odevzdání do 13. 11.

učebnice 21/4b

– oprav dané věty podle článku na s. 20, napiš zápornou i kladnou větu,

úkol napiš do ŠS a pošli mailem nebo napiš na A4 a odevzdej do schránky ve škole

 

Výsledky předem ohlášené  písemky z minulého týdne  -  v procentech najdete na Wocabee, je již opraveno. 

Hodnocení: do 20% nebo nevyplnili ani dodatečně - 5

                     do 40% - 4

                     do 60% - 3

                     do 80% - 2

                     do 100% - 1

--------------------------------------------------------------------------------

2.11. – 6.11.

 

Zdravím 7. třídu,

tímto způsobem budeme pokračovat i nadále, vždy do pondělí dostanete úkoly na celý týden, které budete vypracovávat buď do ŠS, PS (ty zatím neodevzdávejte, budeme vždy kontrolovat na on line hodině) nebo odevzdáte vypracovaný pracovní list, Project atd., online hodina bude v daný termín podle rozvrhu, případné další dotazy na mail.

Poprosím Vás, abyste si zadané úkoly plnili průběžně a zasílali včas jen zadané úkoly k odevzdání (možno mailem nebo do schránky ve škole do daného termínu, pokud možno bez dalšího upomínání).

Ještě nemám od všech 8 vět do ŠS 15/8 - termín odevzdání byl  do 23.10. (12 odevzdalo, 2 stále  ne, všichni rodiče těchto žáků byli upozorněni 27.10.).

----------------------------------

Učivo na tento týden:

procvičení slovní zásoby: Wocabee (zadané balíky ke splnění) a ve slovníčku PS 74,75

3.11. povinně písemka na Wocabee – Denní činnosti, přístupná v  době od 8.00-18.00

písemka bude hodnocena          

                                     

Revision UNIT 1 - Opakování 1. lekce

procvičujeme: roční období, měsíce, řadové číslovky, přítomný čas – kladné, záporné věty a tvoření otázek pomocí DO/DOES, časová příslovce

využijte přehledy mluvnice v PS s. 66, jsou zde i vzorové věty

učebnice -  s. 18/1,2,3

(poslechy v odkazu na Project 2, procvičíme i na online hodině)

pracovní sešit -  s. 12, 13

(vyplněné do online hodiny ve středu, abychom mohli kontrolovat, připrav si o sobě několik vět a otázek pro spolužáky ke cvičení I can s. 13)

K odevzdání do 30. 11.  PROJECT: A Year in My Life

k vypracování projektu přečíst v učebnici s. 16, 19, PS s. 75/Culture, možno využít věty, slovní zásobu

(zaměříme se hlavně na Easter, Halloween, Thanksgiving Day, Christmas, School Holidays, ale určitě najdete něco zajímavého pro většinu měsíců)

Hodnotit budu grafickou úpravu projektu, gramatickou správnost a obsah vět, alespoň 10 - 15 vět.

Připravte si dotazy na online hodinu, pokud si s něčím nevíte rady, ráda Vám pomůžu.

 

Hodně chuti a síly do plnění a nevzdávejte to, angličtinu budete ještě určitě potřebovat:)

Rodičům děkuji předem za spolupráci při odesílání úkolů

-------------------------------------------------------------------------------------

19. – 23. 10.

materiály k výuce na tento týden:

učebnice Project 2 Unit 1 s.14 - 15, pracovní sešit s.10 – 11, 66, 75/1D , Wocabee – balíky k procvičení slovíček, online učebnice Project 2/Unit 1/Grammar a Audio

odkaz k online učebnici na procvičení učiva: 

   https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

Grammar/cvičení 1-5

Audio/poslechy k učebnici

(upozorňuji, že poslechy jsou pro 4. vydání, ale vy máte 3. vydání, využijeme k procvičení poslechu a výslovnosti)

Učebnice

s. 14  Daily life / naučit slovní zásobu

PS 75/1D – vyznač si zvýrazňovačem neznámá slovíčka

14/cv. 1 -  poslech 14/1a

– liší se obrázek 1) wash up/load the dishwasher (mýt nádobí/dát do myčky)

                        9) clean the car/take the dog for a walk (mýt auto/vyvenčit psa)

                       10) také the rubbish out/take out the recycling (vynést odpadky/vynést roztříděné  odpadky)

 cv. 2 - poslech 14/2a

s. 15/ 3 zelená tabulka – přepiš do ŠS,  nadpis: Adverbs of frequency

(časová příslovce, která dáváme před sloveso – nikdy, často, někdy, obvykle, vždy…)

procvičit 15/cv. 4 , 6 (procvičíme i na online hodině)

             Pracovní sešit s. 10, 11

 

!!! k odevzdání do 23.10. - do ŠS podle učebnice 15/8 – napiš 8 vět o sobě podle zadání (I always do…)

 
----------------------------------------------------------------

 

 

 
12. 10. - 16. 10. 2020
 
Project 2 - odkaz k učebnici            https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
 
Wocabee  - splnit zadané balíky (pokud se někomu nedaří připojit, ozvěte se na mail)
 
do ŠS vypracovat úkoly  (k odevzdání po návratu)
 - zapsané hodiny napsat slovně
 - z uč. 13/4 b
           13/5 a
 
v pracovním sešitu zkontrolovat, popř. doplnit s. 8, 9 (všechna cvičení),  10/1, 
 
pokud ještě někdo nemá vyplněná předchozí cvičení, dodělejte.
 
Případné dotazy na mail:
 
 
b.pokorna@zsamskozlany.cz