Mgr. B. Pokorná 

e-mail: b.pokorna@zsamskozlany.cz
 

Angličtina 9. třída - Distanční výuka

K výuce se přihlaste přes tento odkaz na SKYPE
 

 https://join.skype.com/doyesrH9SQrn

 

od 4.1.  výuka přes Skype

 

1. online hodina ve středu od 11.00

skupina A: Věrka, Adéla, Vašek, Honza, Lucka, Martin V.,  odkaz Aj 9

 

skupina B: ostatní - konverzace s p. Blumovou   - odkaz

 https://join.skype.com/ooOogZ7AZNUC

 

 

2. online hodina ve čtvrtek od 10.00 pro celou třídu, odkaz Aj 9

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

18. – 22. 1.

Unit 3B -Nebezpečné situace, gramatika minulý čas prostý a průběhový (použití v souvětí)

na online hodinu si připravte:

slovní zásoba – A dangerous situation, Natural disasters,  PS 82/3B – vyznač si neznámá slovíčka

splnit balík na Wocabee – Dangerous situations

mluvnice – PS 77/3.5 – zapsat do ŠS

společně při online hodinách:

učebnice 34 -35

PS 26 – 27

k odevzdání do 25.1. 

vyplňte pracovní list na procvičení minulého času prostého a průběhového až po výkladu na online hodině

(pokud by někdo potřeboval vytisknout, dejte vědět)

 
 

Pro zájemce časopis READY

odkaz:

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2021-01.pdf

 
 
----------------------------------------------------------

11.1. – 15.1.

Unit 3A

What was happening? - minulý průběhový čas/ I was doing

 

na onlinehodinu si připravte Speaking/uč. 33/7a – věty/znalost sloves k činnostem

učebnice s. 32 – 33

 

PS s. 24 – 25

poslechy k učebnici (nová verze se liší od vaší, ale lze využít) v odkazu:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs

 

slovní zásoba PS 82/3A

přehled gramatiky PS 76 – 77/3.1, 3.2, 3.3, 3.4 , zapište si tabulky  +, - , ? do ŠS

 

k odevzdání do 15.1. - bude ohodnoceno po odevzdání všech prací:

do ŠS podle učebnice 33/3a, b - spoj výrazy A a B, přidej ze cv. 3b další spojení  

vzor: 1. brush -  your teeth, your hair
33/6 - napiš vždy zápornou a kladnou větu - využij informace z článku s. 32/2)
 
------------------------------------------------------
 

4. 1. – 8. 1.

na online hodině kontrola vánočních listů

Christmas (procvičení sloves v minulém, přítomném i budoucím čase)

Christmas Tree Word Search (tajenka)

 

Unit 2D/ budoucí čas, rozdíl mezi I will be/ I am going to be

přehled gramatiky PS 75, 76

slovní zásoba 2. lekce, zvýrazněte si neznámá slovíčka, balíky ke splnění na Wocabee (2A, 2B,2C,2D, Transport)

učebnice s. 27, 30

PS s. 22 – 23

Čtení s porozuměním – Transport - uč. s. 28/ odpovědi na otázky si připravte na 2. online hodinu

 

K odevzdání do  8.1.

do ŠS podle uč. s. 27/3a Useful expressions

 
 
---------------------------------------------------------------------------
 

23. – 27. 11.

 

Unit 2A 

slovní zásoba PS 81/2A

během týdne zadám nový balík na Wocabee – Space

 

nové učivo – budoucí čas (will)

PS 75/ zápis do ŠS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

 

učebnice s. 20 – 21

PS s. 14 – 15

 

k odevzdání do 27. 11. :

 

do ŠS podle učebnice 21/6a – utvoř 8 otázek v budoucím čase

 
 
------------------------------------------------------

 

 16. – 20. 11.

Opakování minulého času, tvoření kladných a záporných vět, otázek

k odevzdání do 20.11. –  práce s časopisem (s. 6) , splnit do ŠS zadané úkoly 2. a 3. , bude hodnoceno

Thanksgiving Day

odkaz na časopis: https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-GE-MAG-2020-11.pdf

  1. přečti si článek z časopisu, zaměř se na s. 6

  2. odpověz na 6 otázek do ŠS:

When do people celebrate Thanksgiving Day?

Where do they celebrate it?

Why do people celebrate this day?

How do they celebrate it?

What do they eat? What is their traditional menu?

Is there anything you are thankful for? What is it?

  1. do ŠS vypiš z článku na s. 6 -  slovesa v minulém čase (10 sloves) – 1. sloupec v infinitivu, 2. sloupec dané sloveso v minulém čase

  2. vylušti Sudoku s. 19
  3. na online hodinu si připrav krátké vyprávění o Thanksgiving Day/alespoň 5 vět
----------------------------------------------------------------

9. -13. 11.

Opakování 1. lekce – Unit 1

s. 8 – 18  (minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, slovní zásoba - životní etapy, rodina, aktivity ve volném čase, vazba like + - ing tvar slovesa), měli byste být schopni vyprávět o rodině podle učebnice s. 12 a 16, přečtěte si znovu články a zaměřte se na vzorové věty

Ke splnění máte balíky na Wocabee, tento týden nepřidávám žádný nový, dodělejte, které vám chybí.

Výsledky předem ohlášené  písemky z minulého týdne -  v procentech najdete na Wocabee, je již opraveno. Měli jste 2 termíny, někteří jste nevyužili ani jeden.

Hodnocení: do 20% nebo nevyplnili - 5

                     do 40% - 4

                     do 60% - 3

                     do 80% - 2

                     do 100% - 1

učebnice s. 18 - Revision

PS s. 12 – 13

k odevzdání do 13.11.

do ŠS přepiš cvičení z učebnice  s. 18/1 – 3 části, doplň chybějící slovesa a napiš celé věty

z PS s. 12/3 - doplň minulé tvary sloves

úkoly můžete odevzdat formou mailu nebo odevzdejte na A4 do schránky ve škole, budou hodnoceny známkou

----------------------------------------------------------------------------

2. – 6. 11.

Zdravím 9. třídu,

tímto způsobem budeme pokračovat i nadále, vždy do pondělí dostanete úkoly na celý týden, které budete vypracovávat buď do ŠS, PS (ty zatím neodevzdávejte, budeme vždy kontrolovat na on line hodině) nebo odevzdáte vypracovaný pracovní list, Project atd., online hodina bude v daný termín podle rozvrhu, případné další dotazy na mail.

Poprosím Vás, abyste si zadané úkoly plnili průběžně a zasílali včas jen zadané úkoly k odevzdání (můžete mailem nebo do schránky ve škole do daného termínu, pokud možno bez dalšího upomínání). Stále neodevzdali 3 pracovní listy na procvičování minulého času 2 žáci, termín byl do 23.10., rodiče byli upozorněni 27.10.

 

Učivo na tento týden:

Unit 1/C My family, 1/D I like doing + activities

 

poslechy na odkazu Project 3

slovní zásoba na Wocabee (splnit zadané balíky) a v PS s. 80

 

učebnice  s. 12 – 15, 16/2

budeme procvičovat i na online hodině

PS  8 /2,3  - 9/4,5 – 10/1 – 11/4,5

cvičení si připravte na online hodinu ke kontrole
 

K odevzdání do 6.11: 

1. na jednu A4 vyprávění podle otázek  (bude hodnoceno)

PS 9/6 – 4 věty

PS 11/6 – 5 vět

2. Projekt My famous person

 

!!! 5.11. od 8.00. - 18.00 bude spuštěna povinná a hodnocená písemka na Wocabee - My family

 
 

Pokud si s něčím nevíte rady, ráda Vám pomůžu.

Hodně chuti a síly do plnění a nevzdávejte to, angličtinu budete ještě určitě potřebovat:)

Good luck!
 
------------------------------------------------
 

 

19. – 23. 10.

Project 3

materiály k výuce na tento týden: 

učebnice Project 3 -  s. 9, 10, 11, pracovní sešit 6,7, 73,74, 80/1B , balíky na Wocabee k procvičení slovní zásoby,

odkaz k online učebnici Project 3/Unit 1 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Grammar cv. 1-3

Audio/poslechy k učebnici

 (poslechy jsou ke 4. vydání, my máme 3. vydání, pro poslech a výslovnost  můžeme využít, občas se odlišují jména)

učivo: Minulý čas – tvoření kladné věty a otázky (přehled v PS s. 73,74)

 

Učebnice

s. 9 /poslech 6a,b, poslech Beatrix Potter, některé věty můžete využít i do svého projektu

s.10/poslech 1, 11/2  napište doplněné  věty do ŠS

s.11/ poslech 6b , 6c  - vaše cvičení 11/7 (v poslechu jsou jiná jména Sanjit, Hayley, Helen, Tom, Martha, Chen, napište si do ŠS nová jména a přiřaďte aktivitu, go to a pop concert/v poslechu go to a music festival)

zkontrolujeme při online hodině

 

Pracovní sešit s. 6/1, 7/4-7 – procvičení tvoření otázek

 

!!! do 23.10.  k odevzdání pracovní listy, které jste dostali minulý týden na procvičení minulého času

 
-------------------------------------------------------------
 
 
12. - 16. 10. 2020
 
 
Minulý čas - Past simple
 
do ŠS vypracovat
uč. s. 9/5, 11/3, 11/4
 
3 pracovní listy k procvičení vypracovávejte postupně, tento týden začněte nejdříve slovesem být (was, were)
 
PS - přehled gramatiky s. 73, 74
        s. 5/4,5,6,7 ke kontrole na Skype hodinu příští týden
 
Wocabee - splnit dané balíky (pokud se někomu nedaří připojit, ozvěte se na mail)
 
 
Projekt - na A4 My famous person, 10 - 15 vět v minulém čase, k odevzdání po návratu
 

Případné dotazy na mail: 

b.pokorna@zsamskozlany.cz