Matematika 4. třída

15.6. - 23. 6.

Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

uč. 43/3 do ŠS

 

geometrie

opakování vzorečků obvodu čtverce a obdélníku

 

obsah čtverce s. 28/1 a 3

vzoreček  S= a.a

 

obsah obdélníku s. 22/1, 23/8

 vzoreček  S= a.b

 

Jednotky obsahu uč. 36 – jen přehled červeně napsaný

 

povrch krychle – (vyvození -  6 shodných stěn, 6x obsah čtverce)

uč. 47/1,  vzoreček  S= 6.a.a

 

povrch kvádru – (vyvození - 2 protější stěny shodné, 3x obsah obdélníku a vynásobíme dvěma)

uč. 48/1, vzoreček S= 2. (a.c + b.c+a.b)

 

!!!k zaslání do 19.5. - Závěrečné testy k procvičení s. 57, 58

 

Učivo matematiky budeme probírat v podobném rozsahu i v 5. třídě, základ je násobilka, písemné postupy při sčítání, odčítání, násobení a dělení, představa pro počítání se zlomky, převody jednotek (hmotnosti, délky, objemu a času).

O prázdninách hledejte využití matematiky v praxi - nakupování, převody jednotek při vaření a tvoření, hledání a kreslení obrazců....

--------------------------------------------------------

 

 

8. 6. – 12. 6.

opakování zlomků, početních výkonů – hlavně dělení a násobení dvojciferným činitelem podle potřeby

procvičovat převody jednotek z minulého týdne

 

učebnice – výpočty se zlomky

33/9,10,11,12

34/21 – pozor na rozdíl slevy na čtvrtinu, o čtvrtinu

35/26,27 !!! k zaslání tato 2 cvičení

geometrie

Rovnoběžníky

 – růž. rámeček opsat s. 10

rýsování rovnoběžníků

uč. 10/4,  11/6, 14/ 1 , 14/3

_______________________________________________________________________

 

1.6. – 5.6.

do ŠS vypracovat cvičení

opakovat zlomky

32/1,2,3,7,8

řešení slovních úloh

24/1,3

25/6,8

26/14

27/19

početní výkony +, -, ., : podle potřeby procvičovat

----------------------------------------------------------

25.5. – 29.5.

opakování probraného učiva z 2. dílu a 3. díl do s. 16 (bez geometrie )

Zlomky

2 pracovní listy (zašlu mailem, vlepit do ŠS)

uč. 17/12,13,14,15

 

procvičení Taktik PS 2 – str. 14 – 16 (řešení se ukáže po kliknutí)

 

Geometrie – rýsování čtverce a obdélníku

uč. 6/ 1, 4

 

-------------------------------------------------------------------------------------

18. 5. – 22. 5.

Zlomky

½ - polovina z celku, 1/3 – jeden díl ze 3, ¼ - jeden díl ze 4…, představte si koláč, hodiny – čtvrt, půl, ¾

uč. 12 - 13, 15 -16

do ŠS

zlomek – čitatel, jmenovatel, zlomková čára (zelený rámeček s. 13)

znázorni v kružnici ½ , ¼ , 1/8 ,3/4 , 1/3 - podobně jako na s. 12

12/4 – vyznač ve čtverci, vystřihni a nalep do ŠS

15/4 – zapiš zlomky

16/9 – tabulka (vyděl čísla 8 – 1/8,4 – ¼ ,2 – ½ )

 

opakuj početní výkony  (alespoň 2x za týden sadu 4 příkladů +,-,.,:)

vyber si ze zásoby příkladů 12/3,  13/7,8,  15/7,16/11 a zkontroluj potom na kalkulačce

 

 

11. – 15. 5.

Tento týden končíme 2. díl učebnice

!!! k zaslání -  Test z geometrie s. 59

 

3. díl učebnice

s. 3 – 5

opakování  učiva do milionu, každý podle potřeby procvičuje cvičení a jsou zde i příklady na písemné  +, -, ., :

všichni do  ŠS:

MILION

stamiliony, desetimiliony, miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky, jednotky

3/2, 4/9 -  porovnávání čísel

4/11 - rozvinutý zápis čísel (2 čísla)

5/14 – zaokrouhlování čísel (nepište ovoce, jen čísla zaokrouhlete na 10 000, 1 000)

5/16 – porovnávání jednotek

Prosím, ve ŠS si zapište vždy stranu a cvičení, ať se vyznáme v zápisech.

------------------------------------------------------------------------------------------

4. 5. – 7. 5. 

Opakovat početní výkony (každý den jednu sadu - vymyslete si příklady na písemné +, -, .,:, kontrola po výpočtu kalkulačkou, nezapomeňte na zápisy pod sebe  )

např.

78 236 + 203 459, 987 523 – 120 478, 2 750. 39, 850 124: 9

Geometrie: naučit vzorečky pro výpočty obvodů, do sešitu vždy narýsovat a popsat strany

Obvod trojúhelníku    o= a+b+c

46/2,3

 

Obvod obdélníku    o= 2. (a+b)

51/ cvičení s 2 obdélníky uprostřed strany,růžový rámeček na výpočet obvodu a  vyvození zkráceného zápisu pro obvod

 

Obvod čtverce     o= 4.a

52/1

Další procvičení na Taktiku s. 34,35,36 - obvody

---------------------------------

 

27.4. – 30. 4.

opakování učiva 2. dílu – s. 53 – 56, zaměřte se na převody a početní výkony  +, -, ., :

ostatní cvičení a slovní úlohy podle potřeby ústně

všichni do ŠS/kontrola cvičení samostatně pomocí kalkulačky

53/3, převeďte si na stejné jednotky

53/6 – 4 př.

54/12- 4 př., 19 – celé

55/28

56/33

--------------------------------------------------------------------

20.4.- 24.4.

Pokud jste zvládli dobře písemné +, -, ., :  a převody, můžete se ke konci týdne pustit do testu, do té doby trénujte

k zaslání: uč. 58/ test, dejte si limit 1 hodinu (ve škole máme 45 minut), bez kalkulačky a cizí pomoci

procvičujte převody Taktik – interaktivní cvičení na převody jednotek

pro zájemce na rozvoj logického myšlení – Matematický klokan kategorie Klokánek s. 17 – 20, řešení s. 21 až budete mít hotové

zadejte do vyhledávače

https://matematickyklokan.net/phocadownload/sborniky/sbornik_klokan_2019.pdf

geometrie: 43/ 1, 2 - rýsujeme obdélník a čtverec, postupuj podle návodu (trojúhelník s ryskou na kolmice!)

---------------------------------------------------------------------


14.4. – 17.4.

Matematika

procvičovat písemné  +,-, .,: podle potřeby

4  příklady  alespoň 3 dny do ŠS (napiš vždy datum) a kontrola kalkulačkou (zapisujete výpočtem pod sebe)

např.

2 308 . 26

230 589 + 63 287

9 654 : 7

987 542- 596 142

další dny si vždy vymysli podobné 4 příklady

 

!!!Geometrie k zaslání ke kontrole do 20.4.

Osa úsečky, střed úsečky

– budeš potřebovat kružítko, ořezanou tužku č. 3 a trojúhelník s ryskou

38/1 podle učebnice narýsuj

zapiš : osa úsečky – přímka, která prochází středem dané úsečky a je k ní kolmá

narýsuj podle postupu v zeleném rámečku do sešitu uč. s. 38/2

procvičení pomocí kružítka 38/3 – 3 úsečky a osy pomocí kružítka, potom ověř pravítkem kolmost a střed úsečky

 

Procvičení v praxi: s. 49

Útvary souměrné podle osy

zkoušej vystřihnout různé obrázky, vyzkoušej u čtverce a obdélníku, u písmen – do sešitu nalep obrázek, čtverec, obdélník a vyznač pastelkou osu

do sešitu geometrie

  • 1 obrázek osově souměrný, vyznač osu (o)
  •  vystřihni čverec, obdélník – přehni, vyznač osy
  • vypiš tiskací písmena osově souměrná
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Matematika 6.4. – 13. 4.

Opakujte jednotky délky, hmotnosti, objemu a času (podle potřeby trénujte cvičení podle učebnice)

K ZASLÁNÍ

vypište si růžové obdélníky k jednotkám a vždy 1 cvičení

do ŠS: délka 44/6, hmotnost45/6, objem 47/2, čas 48/2

---------------

Zábavné úkoly k vlastivědě zkusíme vypočítat do M ŠS, zároveň znalosti uplatníš v zápise do vlastivědy

  1. Základní kámen Svatovítské katedrály byl položen v roce 1344. Dostavěna byla až v roce
    MCMXXIX

nápověda římských číslic

I -  1

V - 5

X -10

L -50

C - 100

D -500

M – 1000

CM -odečti 100 od 1000

IX - odečti 1 od 10

 

  1. Vyřešením součtového trojúhelníku vypočítej délku Karlova mostu

                                                          ?

                                       ?                                   348

                72                                       ?                                  252

 

  1. Stavbu svatovítské katedrály svěřil Karel IV. významnému architektovi té doby – Matyáši z Arrasu. Po jeho smrti stavbu převzal nový stavitel, který navrhoval i nový Kamenný most. Stavitelovo příjmení získáš vyluštěním šifry.

 

nápověda:

AÁBCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOÓPQRŘŠTUÚVWXYÝZŽ

 

Petr = OČŘP

Tajenka příjmení: OZPJDQ =

              

---------------------------------------------------------------------------------------------

30.3. - 3. 4. 2020

můžete procvičovat zábavné úkoly : matika.in (on line),
písemné násobení podle potřeby
 
ŠS matematika s. 40/2,3 
vypočítejte neznámá čísla
 
Soutěž o nejlepšího rytíře - vyřeší slovní úlohu z turnaje rytířů (zasílám mailem a odpovědi můžete posílat do pátku)
-------------------------------------------
 
 

23. - 27. 3. 2020

 
opakujte násobení, každý den - napište vždy datum do ŠS a  vypočítejte alespoň 3 příklady, které si vymyslíte  (např. 27 356 . 27 písemně pod sebe, potom zkontrolujte na kalkulačce)
 
Geometrie 
s. 33 Trojúhelníková nerovnost 
vyzkoušej se špejlemi cv. 1
do sešitu opiš ověření - 3 sloupečky trojúhelníkové nerovnosti s modrými rámečky
33/2 zapiš a narýsuj
 
nauč se číst v jízdním řádu s. 39/ opakování z vlastivědy 1. pololetí
----------------------------------------
 
 

20.3.2020

Všichni už byste měli mít hotový test z matematiky, zadání v učebnici na s. 57 (založte do desek k odevzdání po návratu)

Trénujte násobení dvojciferným činitelem, vysvětleno na s. 35, cvičení z minulého zadání do ŠS,

další cvičení k trénování 37/17 (po vypočítání si zkontroluj na kalkulačce)

 

Geometrie – pokud jste natrénovali rýsování trojúhelníku podle 25/1,

 do sešitu zapište

trojúhelník rovnostranný – má všechny strany shodné (mají stejnou délku) a narýsuj 25/4

trojúhelník rovnoramenný – 2 strany jsou shodné a narýsuj 25/5

trojúhelník pravoúhlý – 2 strany svírají pravý úhel a narýsuj s. 34/1, 34/3

pozor při rýsování na pravý úhel – pomocí kolmice (využíváte rysku na trojúhelníku)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.3.2020

Matematika

podle potřeby opakujte učivo písemné  +   -    .   :   do 1 000 000, on-line Školákov.eu

vyzkoušejte si test na straně 57 (na papír A4) – odevzdáte po návratu

písemně do sešitu nebo na papír - učebnice str. 30/5 , 31/11 alespoň 10 příkladů, 32/12, 17, 18, 19

nové učivo – uč. 35 postup v zeleném rámečku, vypočítejte  35/2, 36/9 a 10

ostatní cvičení si procvičte ústně nebo na fólii

 

geometrie

opakujte učivo rovnoběžky, kolmice, obdélník, čtverec, kružnice – můžete si narýsovat a vybarvit obrázek, mandalu podle fantazie a využít vše, co umíte narýsovat

zkuste do sešitu narýsovat trojúhelník uč. 25/1 – postup v zeleném rámečku