Mgr. B. Pokorná 

Pozor nový e-mail !!!

b.pokorna@zsmskozlany.cz

Vlastivěda 5. třída

 

Během února přešly 5. - 9. třídy v angličtině i vlastivědě do Google učebny. Od 1. března budu již úkoly zadávat jen do Google učebny. Vypracované úkoly zasílejte na nový mail nebo vraťte přes učebnu.

Online hodiny z angličtiny i vlastivědy probíhají od 1.3. pro všechny třídy přes Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn vždy 10 minut před hodinou v dané třídě.

 

Děkuji za spolupráci

 
 

online hodiny vlastivědy v pátek v  10.00

 
-----------------------------------
 

22.2. – 26.2.

Opakování vlastivědy ze 4. třídy

nový díl učebnice a PS Vlastivěda ČR

využijte i Taktik - interaktivní učebnici
 

učebnice 3 - 4

PS 2 – 6,  procvičíme při online hodině, připravte si, co nebudete vědět,  dovysvětlíme společně

Opakujte: dopravní předpisy, kraje, národní parky, práce s mapou, pohoří a vodstvo

 

Využijte mapu krajů v učebnici s. 4, mapu ČR na zadních deskách v učebnici (povrch a vodstvo)

------------------------------------------------

15.2. – 19.2.

V pátek se přihlaste na Google Meet, odkaz v učebně Vlastivěda 5. třída

 

V pátek 19.2.  od 13 – 14 hodin předávání nových učebnic a PS Vlastivěda ČR (počkejte před budovou, choďte postupně, roušku s sebou, v případě nutnosti domluvíme jiný termín k předání)

 

Opakování dějin při online hodině:

učebnice 51 – 54

PS 27, 28

Dějiny - opakujte si do pátku učivo podle obrazové přílohy na deskách v učebnici – panovníci a události (Habsburkové, 1. republika, Protektorát Č a M, Československo, ČR)

 

Vlastivěda ČR – zaveďte si nový nelinkovaný sešit A5

Příprava:

Než začneme putovat po naší vlasti, zkuste si zapsat do sešitu Vlastivěda ČR, co by měla obsahovat KPZ (Krabička poslední záchrany), kterou by měl každý cestovatel a turista mít s sebou, bez čeho by ses v nouzi neobešel. Můžeš hledat v encyklopediích pro zálesáky, na internetu, vymysli si.

Zopakuj si známé turistické značky, pokud máš doma mapu okolí nebo vyhledej na internetu Mapy – Kožlany – turistická mapa, zjisti, co vše dokážeš z mapy vyčíst.

--------------------------------------------

  

8.2. – 12.2.

 

Kdo ještě neodevzdal test – opakování učiva, urychleně odevzdejte!!!

 

Přechod k demokracii, 1948  - 1968 – 1989

učebnice 51 – 52

PS 27 – společně zkontrolujeme při online hodině, připrav si dané úkoly 

využij Taktik, Dějiny udatného národa

 

Do pátku si vyplň pracovní list na A4: Totalita x Demokracie

(roztřiď hesla z nabídky a vhodně doplň, co patří k totalitě a k demokracii, napiš do 2 sloupců)

odkaz na pracovní list k vytištění: TotalitaxDemokracie.docx (13,1 kB) 
 
-------------------------------------
 

1.-5.2.

Opakování 2. světové války

připravte si odpovědi na otázky z uč. s. 50

zkontrolujeme si a dovyplníme PS s. 26

 

k odevzdání do 5.2. , Opakování dějin (5).docx (16961)

vyplňte pracovní list k opakování učiva dějin z 5. třídy, (můžete si vytisknout nebo vyplnit přímo do testu a zaslat zpět) 

než budete vyplňovat, procvičte si učivo, pracovní list bude hodnocen

Ověřte si své znalosi, zkuste si zapamatovat nejdůležitější události našich dějin, jen podstatné informace podle shrnutí (rámeček Zapamatuj si) a otázek z učebnice (rámeček Zopakuj si):

Vláda Habsburků s. 8, 9

Život v baroku s. 11

J. A. Komenský s. 13, 14

Osvícenství s. 16, 19, 20

Průmyslové revoluce s. 24, 25, 32

Národní obrození s.28

Revoluční rok 1848 s. 30

Národní divadlo s. 35, 36

1.světová válka s. 40

Československo 1918 – 1938 s. 45, 46

2. sv. válka s. 49, 50

 

---------------------------------------------------------------------------

25.1. -28.1.

 

mimořádně bude hodina vlastivědy ve čtvrtek místo angličtiny, v pátek jsou pololetní prázdniny

 

Druhá světová válka

učebnice s. 45, 47 – 50 přečíst, zaměřte se na obrázky a tučně vytištěná slova

PS s. 26 vyplníme společně při online hodině ve čtvrtek

Taktik – procvičte si odpovědi

Dějiny udatného č. národa – podívejte se na díl ke 2. sv. válce

Vyhledej v textu a připrav si odpovědi k událostem, společně si uděláme zápis:

Mnichovská dohoda

Protektorát Čechy a Morava

Kdy začala a skončila 2. sv. válka

17. 11. 1939

opatření proti židovskému obyvatelstvu

koncentrační tábory

atentát na R. Heydricha, Lidice

osvobození Československa

učebnice s. 50 - Zopakuj si/ umíš odpovědět na otázky?

 

filmy a knihy s tematikou 2. sv. války: kniha Z. Bezděková - Říkali mi Leni, film O. Pavel - Smrt krásných srnců

--------------------------------------------------------------------


18. – 22. 1.

Československá republika, T. G. Masaryk

ukázky z filmu/knihy  Bylo nás pět

Dějiny udatného č. národa - díl Vznik Československa

Taktik

učebnice 41 – 46/ do pátku si přečti

PS s. 24 – 25/vyplníme při online hodině

Připravte si na online hodinu informace a společně si vytvoříme zápis:

pojem ČSR

osobnosti 1. republiky

5 údajů k TGM

významné firmy a výrobky

kultura za 1. republiky, známí umělci

 

-----------------------------------------------------------------

 

11.1. – 15.1.

Vlastivěda

 – přečtěte si vždy informace z učebnice, podívejte se na díl z Dějin, procvičte popř. na Taktiku (měl by již fungovat), vyhledejte si k tématu další zajímavé informace v encyklopedii nebo na internetu a teprve potom vyplňujte PS (zkontrolujeme si na online hodině), nakonec napište stručně zápis v bodech (učivo, které byste si měli zapamatovat, je vždy v rámečku v učebnici na závěr kapitoly)

Češi a Němci

uč. 37, PS 22

do ŠS vysvětli význam slov:

nacionalizmus -

germanizace -

 

První světová válka

uč. 38 – 40, PS 23, 24

Dějiny udatného č. národa – díl 93. První světová válka

na you tube ukázka z filmu Dobrý voják Švejk: https://www.youtube.com/watch?v=_mJYC1wYUok

zápis do ŠS pište v bodech – doplň údaje, zkontrolujeme na online hodině

  • příčina 1. sv. války:

  • státy, které proti sobě bojovaly: Dohoda x Ústřední mocnosti

  • zbraně: -  které se používaly ve válce

  • legie:

  • zahraniční odboj: – kdo byl v čele a co bylo jejich cílem

---------------------------------

 

 

 

 

4. 1. – 8. 1.

Národní divadlo

dodělejte si referát k Národnímu divadlu do pátku 8.1. ke kontrole na online hodinu

učebnice 33 – 37

připrav si na online hodinu odpovědi na otázky

s. 36/Zopakuj si

přečíst kapitoly 10 a 11, zaměřit se na tučně vytištěná slova

stručný zápis si uděláme společně v pátek

PS 20 – 22

vyplnit cvičení, možno procvičit na Taktiku

Dějiny udatného č. národa

do pátku před online hodinou se podívejte na tyto díly:
 

87 - Národní divadlo

91 - Spolkový život v 19. století

92 - Soužití Němců, Čechů a Židů

 

------------------------------------------------------------------------

 

23. -27. 11.

Revoluční rok 1848

učebnice 29 a PS 18/1,2

zápis do sešitu:

1848 - revoluce v celé Evropě

= převrat, změny ve společnosti, požadavky na národní svobodu a rovnost lidí, omezení moci panovníka

v českých zemích – požadavky na zrušení roboty, cenzury, rovnoprávnost češtiny a němčiny, částečná samostatnost

Vídeň - nepokoje, Praha – povstání, stavěli barikády - potlačeno

úspěch: zrušeno poddanství a robota v r. 1848

---------

umět vysvětlit pojmy z rámečku v učebnici s. 29 Co to je?

(revoluce, petice, poddanství, cenzura, vrchnost, ústava)

Taktik – procvičení PS

Dějiny udatného č. národa – díl Revoluce 1848

do 30.11. opakovat probrané učivo podle učebnice s.6 - 28, PS 6 - 17, můžete se znovu podívat na některý z dílů Dějiny udatného č. národa

------------------------------------------------------------

16. – 20. 11.

Národní probuzení/obrození

učebnice 26 – 28

PS 17

Taktik - procvičení pracovního sešitu

 

do sešitu si stručně zapište informace k těmto údajům:

úřední jazyk němčina x čeština

divadlo – V. M. Kramerius

č. nakladatelství Česká expedice

hymna – autor textu, hudby

národní buditelé – osobnosti a jejich přínos

 

Aktivity k Vv a Pč - vytvořit nebo namalovat loutku

 

--------------------------------------------------------

9. – 13. 11.

 
mimořádná online hodina k vlastivědě - pátek 13.11. od 10.00
 

Průmyslová revoluce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

učebnice 21 – 25

stručné výpisky : rozdíl mezi řemeslnou výrobou, manufakturou a továrnou, význam páry a parního stroje, vynálezci Gerstner, Ressel, Božek, bratranci Veverkové, Diviš a jejich vynálezy

PS s. 15 - 16

využijte Taktik
 

Dějiny udatného č. národa – díl 79, 81: Manufaktury, Věk páry

dokument o ruční papírně ve Velkých Losinách

https://www.youtube.com/watch?v=PloDH2lu5rw

pro zábavu posílám luštěnku psanou Morseovou abecedou

 

Tipy na tvoření místo Vv a Pč:

  1. vytvoř si logo své firmy, graficky znázorni, vyzdob, využij  název – výrobek – město….podle své fantazie, 

např. Josef Novák – Keramika, firma JOKER

        Josef Novák – pekárna, firma JOPEK

inspiruj se starými vývěsními štíty obchodů nebo retro značek známých výrobků

  1. výroba ručního papíru 

návod na výrobu najdeš v PS Vlastivědy s. 25

----------------------------------------------------------------

2. 11. – 6. 11.

Milí páťáci,

distanční výuka se prodlužuje - „Ať nedopadneme jako sedláci u Chlumce“

Opakování – Život po třicetileté válce – PS 11

 

k novému učivu stručně zápisy, nejdříve přečti v učebnici, procvič na Taktiku, podívej se na příběhy z Dějin

Doba osvícenská

uč. 15,16, 20, PS 12,13

(osvícenství, Marie Terezie, Josef II. a jejich reformy, opakování ze 4. třídy)

Život na vesnici a ve městě

uč.  17-19, PS 14

(bydlení, oblečení, jídlo, práce a hry, určitě jste někdy byli ve skanzenu)

 

Dějiny udatného českého národa (ČT Déčko nebo podle odkazu) – díl Marie Terezie, Reformy MT, Školská reforma MT, Josef II.

Taktik (interaktivní PS s odpověďmi, odkazy a bonusy)

 

Dobrovolné tipy na Vv a Pč související s vlastivědou a na zahnání dlouhé chvíle:)

můžeš si připravit jídlo - upeč si chléb nebo housky, vyzkoušej staré recepty na jídlo, např. z pohanky, hrachu, jahelník, bramborové placky,  uvař si meltu nebo šípkový čaj, nasuš si křížaly, vyloupej ořechy atd.

poslechni si - hudbu W.A. Mozarta – skladatele této doby, najdeš na youtube, poslech jeho hudby prý zlepšuje matematické schopnosti, což vždy stojí za vyzkoušení :)

zazpívej si  lidové písničky

nakresli si - kroj, staré hračky nebo si vyrob výzdobu z kukuřičného šustí, ořech. skořápek, ze dřeva 

zahraj si - cvrnkání kuliček, hry s káčou, obručí, hry s míčem

Určitě se podělte o nápady, těším se.

 

----------------------------------------------------------------------

 

19. – 23. 10.

Vzdělávání v českých zemích, J. A. Komenský

nejdříve si přečtěte v učebnici s. 12 ,14  

stručně výpisky (zaměřte se na tučně vytištěné výrazy)

porovnejte si výuku dnes a dříve

 

 

J.A.Komenský

učebnice s. 13 – podrobněji zápis o jeho životě

(zamysli se nad citáty v učebnici a pamatujte na naši vzdělanost, zjisti, na jaké bankovce najdeme portrét JAK)

 

!!! splnit  PS s. 10 – 11

 

procvičení na Taktik – přihlaste se a popř. se registrujte podle odkazu (najdete prac. sešit a odkazy k Dějinám č. národa)

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/94644/c6fa6cf0342654b2a0ad9deb08ad09de

podívejte se na díl J. A. Komenský  z Dějin udatného č. národa

 

výtvarná výchova a pracovní činnosti

tyto aktivity jsou dobrovolné
 - vyzkoušejte si pomocí seřízlé  špejle nebo redispera a inkoustu (popř. husté vodové barvy nebo tuše) něco napsat nebo nakreslit a pozor na kaňky:)
-  pokud najdete kousek břidlice, zkuste rydlem/hřebíkem napsat na břidlicovou tabulku své jméno (pro zajímavost - břidlicový lom se nachází v Rabštejně nad Střelou)
Své  nafocené výtvory mi můžete zaslat na mail. 
 
-------------------------------------------------------------------------------

 

 

12. - 16. 10.
 
Učebnice - opakovat probrané učivo (opakování 4. třídy - architektonické slohy, panovnické rody)
 
                Habsburkové - poddaní, život na vesnici, ve městech
                                      šlechta, život na zámku
                                      baroko
uč. do s. 11
PS do s. 9
 
Dějiny udatného národa - vždy díly k probranému tématu    
 
 
Taktik - zkuste se opět přihlásit nebo zaregistrovat na pracovní sešit vlastivědy, měli byste se dostat i na ostatní sešity z čj, m a přírodovědy.