Vlastivěda 4. třída

15.6. - 23. 6.

Marie Terezie a Josef II.

výpisky uč. 54 – 56

PS 28, 29

Přehled učiva najdete

v učebnici s. 58, 59

v PS – příloha 1, 2, vystřihněte si pexeso, vyluštěte tajenky

 

Až budete o prázdninách cestovat po naší vlasti, vzpomeňte si na vlastivědu a sledujte na mapě – povrch , vodstvo,  města a zajímavosti z historie.

Přeji zajímavé putování a užívejte si prázdniny

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 6. – 12. 6.

Opakování učiva uč. 45 – 53

- odpověz si na otázky za kapitolou, vyhledávej v textu

Habsburkové

Bílá hora

Třicetiletá válka

J. A. Komenský

Život po třicetileté válce

DVD – Dějiny č. národa k těmto tématům (najdete v bonusech na Taktiku nebo Čt Déčko)

PS – do s. 27

Taktik

 – použijte Vlastivědu – dějiny  pro 5. ročník – učivo Habsburkové

--------------------------------------------------------------------------------

 

1.6. – 5.6.

1.6. – 5.6.

Jan Amos Komenský, Život po třicetileté válce

uč. 50 – 53

PS 26/4

PS 27

stručné výpisky do sešitu, zaměř se i  na baroko (památky v okolí)

DVD – Dějiny udatného č. národa – díly k tématu

 

-----------------------------------------

 

25.5. – 29.5.

uč. 48 – 50  stručné výpisky

České povstání proti Habsburkům

Třicetiletá válka

PS 26

4 tajenky k učivu z přílohy

DVD Dějiny udatného českého národa (Bílá hora, Třicetiletá válka)

Taktik s. 26 - 28

-----------------------------------------------------

18. 5. – 22. 5.

Na počátku vlády Habsburků

renesance

výpisky do sešitu podle uč. 45 – 47

PS 24/1,2

PS 25

 
přečti si pověst O Golemovi, film Pekařův císař a Císařův pekař

 

Taktik 26, 27

DVD Dějiny č. národa – Nástup Habsburků, Rudolf II. , Astronomové, Golem

 
 
----------------------------------------------------------------

 

11. 5. – 15. 5.

Jagellonci na českém trůně

uč. 43 – 44, procvič otázky a úkoly s. 44

PS 23

další procvičování TAKTIK s. 25

DVD Dějiny udatného č. národa - díl Jagellonci

-----------------------------------

 

4.5. -  7.5.

Opakování husitských válek 

Taktik 23,24 (zkuste odpovědět nejdříve sami, po kliknutí se otevřou i řešení)

do sešitu nalepit a vyplnit pracovní list

 

Život po husitských válkách/DVD Dějiny – díl Jiří z Poděbrad

uč. 40 – 42, stručné výpisky do sešitu

PS s. 22

-----------------------------------------

27.4. – 30. 4.

Husitské války

DVD Dějiny udatného národa 

Taktik - interaktivní učebnice s. 23, 24 

učebnice s. 34 – 39

stručné výpisky do sešitu

Pracovní listy  s. 20, 21

----------------------

 

20.4. – 24. 4.

Opakování učiva Přemyslovci, Lucemburkové (s.19-32 otázky za kapitolou)

(mailem krátké opakování/test na dálku - na papír zkus odpovědět)

tajenky v pracovním sešitu Příloha 4/4 tajenky

výpisky Jan Hus a jeho doba

uč. 32-33, PS 19

 

----------------------------------------------------------

14.4. - 17.4.

Život ve středověku, gotika
uč. 28 - 32, výpisky do sešitu (zaměř se na společnost ve středověku - církev, šlechta - páni,zemané,  poddaní - měšťané(obchodníci, řemeslníci), rolníci, chudina)
PS 17/1,2,3
PS 18/1,3
pro zábavu:
zkus vyhledat v encyklopedii nebo na internetu obrázky středověkého města, hradu
k tomuto tématu díl 33 na DVD Dějiny udatného národa, Taktik interaktivní učebnice, píseň na youtube od J. Wericha - Ten dělá to a ten zas tohle (řemesla), nakreslit vitrážové okno z gotického kostela, vývěsní štít řemeslné středověké dílny, vyrobit hrad atd.
---------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

Vlastivěda  6.4. - 13.4.

hlasová zpráva ke shrnutí učiva Přemyslovští králové

nové učivo:

využijte učebnici a PS

DVD Dějiny udatného národa

(podívejte se na film, přečtěte si v učebnici a teprve potom dělejte výpisky a PS)

pokud jste se zaregistrovali na TAKTIK – interaktivní učebnici, najdete odpovědi na zadané úkoly i  tam, navíc máte k dispozici i zábavné bonusy a filmy

zápis do seštitu

Lucemburkové

uč. 23 -28

výpisky Král Jan a Eliška Přemyslovna uč. 23, PS 15/1

více se zaměříme na Karla IV., protože patří k nejvýznamnějším panovníkům v naší  historii

 uč. 23 – 28, PS 16/5

  • dětství a výchova ve Francii
  • jeho vzdělanost
  • území, kde vládl
  • stavby, které nechal vybudovat

korunovační klenoty, Otec vlasti

 

Pro zábavu:

Karel IV. psal a mluvil kromě češtiny dalšími 4 jazyky, najdeš je v přesmyčce:

TINSLAKY, ISKYTAL, COUSZKYFRAN, MECNĚKY

 

 

-----------------------------------------------

30.3. -  3.4.

Doba přemyslovských králů (přeskočíme 300 let v historii a posuneme se do doby králů)17.3.2020

Vlastivěda

 – materiály k výuce :učebnice, pracovní sešit, Dějiny udatného č. národa, Školákov.eu, encyklopedie, knihy pověstí a o historii

důležité informace do zápisu, pokud jste chyběli před prázdninami

Velkomoravská říše

 
stručné zápisy do sešitu podle učebnice s.19 -22 (nejdříve přečtěte), vyhledejte důležité informace (většinou tučně vytištěné) a zapište k vypsaným bodům,
doplň PS 13/1,2      PS14/4,5
 
do sešitu zápis s nejdůležitějšími informacemi:
Doba přemyslovských králů
Přemysl Otakar I. -
1212 Zlatá bula sicilská - 
gotický sloh - 
Anežka Česká -
Přemysl Otakar II. -
Václav II. -
Václav III.  -
 
Posílám zajímavosti z doby rytířů (můžete si i nakreslit ve volném čase rytíře, erb, hrad, pečeť podle fantazie)
 
Taktik - vydavatelství učebnic umožňuje zdarma přístup, zkuste se zaregistrovat
 
 
 
 

26.3. Kvízy

naskenované/ofocené odpovědi mi zašlete mailem do pondělí. Pokud se vám podaří vytisknout, můžete nalepit do sešitu a vyplnit. Když nepůjde, napište do sešitu jen odpovědi např. 1a, jméno atd.
 

Znáš odpověď.docx (13,3 kB)

-----------------------------------------------------------------------

23.- 27. 3. 2020

Do čtvrtka si dopište všechny zápisy a vypracujte pracovní listy.
Zkuste si zapamatovat to nejdůležitější, shrnuto vždy v PS a tučně vytištěno v učebnici, zkuste si odpovědět na otázky z učebnice.
Ve čtvrtek zveřejním malý kvíz z učiva od Velkomoravské říše  až po Kosmovu kroniku. 
 

20.3.2020

Děti, je toho dnes více, ale logicky to na sebe navazuje v rodokmenu. Rozložte si práci na více dní, předpokládám, že v úterý se ozvu.

Stačí, když vždy přečtete 1 kapitolu a uděláte k ní úkoly v PS. Odpovězte si ústně na otázky v učebnici, podívejte se na Dějiny udatného národa nebo si vyhledejte v knihách zajímavosti k těmto událostem

Stručné zápisy do sešitu:

 

1.

Slavníkovci a sv. Vojtěch – uč. 14,15 a PS 11/1

vláda knížete Boleslava II. (od vlády Bořivoje – rod Přemyslovců)

V Čechy – knížecí rod Slavníkovců, z rodu pocházel i vzdělaný biskup Vojtěch, šířil křesťanství, zakládaly se první kláštery

Boleslav II. nechal vyvraždit Slavníkovce

biskup Vojtěch se zachránil, protože byl za hranicemi, do Čech se již nevrátil, zabit v Prusku,

později prohlášen za svatého

 

2.

Kníže Oldřich a Božena -  uč. 15,16

syn Boleslava II.

za jeho vlády připojena Morava

manželka Božena – pradlena (pověst)

 při lovu zvěře potkal starce – poustevníka Prokopa, který zachránil štvanou zvěř,

kníže nechal postavit Sázavský klášter, Prokop šířil křesťanství a byl prohlášen za svatého

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Břetislav a Jitka  -uč. 16,17 a PS 10 (dolepit z přílohy 3B rodokmen a 11/2,3,4

 

nejslavnější český kníže

v mládí spravoval Moravu

budování strážních hradů

stanovil stařešinský zákon, kdy se knížetem stane vždy nejstarší příslušník přemyslovského rodu

manželka Jitka – unesl ji z kláštera v Německu (pověst)

syn Vratislav později získal 1. královský titul jen pro svoji osobu (za pomoc N císaři v boji)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Kosmova kronika - uč. 17,18 a PS 12 /1 a 3 vystřihni z přílohy 3C

zprávy z minulosti zaznamenávány v kronikách

Kosmas – děkan kostela sv. Víta v Praze, vzdělaný, zaznamenal bájná vyprávění starců

(staré pověsti české)

Česká kronika Kosmova – psaná latinsky

 

.


9. století Velkomoravská říše

panovníci: Mojmír – rozvoj obchodu, řemesel

                   Rastislav – pozval 2 věrozvěsty Konstantina a Metoděje

šíření křesťanství – víra v 1 Boha (rozdíl pohané – věřili ve více bohů)

slovanský jazyk – staroslověnština

slovanské písmo – hlaholice

                   Svatopluk  - pověst O 3 prutech

nájezdy kočovných Maďarů – rozpad říše

PS 4,5

kontrolovali jsme ve škole, ale někdo neměl doděláno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staré pověsti české

3 pověsti – obsah  i do Čtení, pracovní listy na Školákov.eu

zápis do sešitu Vlastivěda

Staré pověsti české

pověsti – neodpovídají skutečnosti

Praotec Čech, Libuše, Přemysl Oráč

PS – s. 6/2, dělali jsme společně

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na úsvitu dějin – nadpis v sešitu

(přečíst uč. 10-11, otázky s. 11,  PS 7, zápis do sešitu), využijte i encyklopedie a Dějiny udatného národa

Morava – Velkomoravská říše

Čechy

knížectví – kníže Bořivoj a Ludmila z rodu Přemyslovců, přijali křest od Metoděje, území kolem Levého Hradce u Prahy

získání území – bojem, dohodou nebo sňatkem

vzdělanost – kněží a mniši uměli psát a číst, první knihy opisovali na pergamenové listy, zdobené ilustracemi

kroniky – záznam událostí

stavební sloh – románský – silné zdi z kvádrů, malá okna s obloukem

                                                   stavby: rotundy a bazilky

život kolem řek, hrady, tržní osady – rozvoj řemesel a obchodu                                                                        

 

 

Kníže Václav a Boleslav (nejdříve přečti v PS s. 9/1, potom uč. 10 – 13, otázky s. 14, PS 9/3, 10/4,5, zápis, Dějiny udatného národa)

kníže Václav – matka Drahomíra, babička Ludmila ho vychovávala

                          vzdělaný, statečný, zajistil mír v zemi za poplatek německému králi

                          bratr Boleslav  - toužil po moci, ve Staré Boleslavi Václava zabili

Václav – najdi datum, kdy slaví svátek – dnes státní svátek – opiš název svátku

                patron č. země, pověst Blaničtí rytíři, socha sv. Václava na Václavském náměstí

 

kníže Boleslav I. – rozšířil panství na V od Čech, války s Německem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.3. 2020

Vlastivěda

podívejte se na  DVD/ČT Déčko – Dějiny udatného českého národa

 https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1016057#D 

cvičení na Školákov.eu  - opakujte si učivo od pravěku

v učebnici si přečtěte kapitoly  – Na úsvitu dějin

                                                            Kníže Václav a Boleslav

                                                            Slavníkovci a svatý Vojtěch

                                                            Kníže Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka

                                                            Kosmova kronika

v pracovním sešitu vypracujte stránky k těmto kapitolám a stručně v bodech vypište do sešitu vlastivědy  důležité informace (většinou tučně vytištené), za každou kapitolou jsou v učebnici otázky, na které byste měli umět odpovědět, popř. vyhledat v textu (nevypracovávejte odpovědi písemně, stačí ústně).