3. tř

25. 11. 
Dobrý den, 
zadávám úkol z Aj. Pracovní sešit, stránka 13, cvičení 3 a 4. Zkontorlujeme společně v úterý ve škole. Děkuji. 
 
11. 11. 2020
Dobrý den, 
na Wocabee přibyly další balíčky slovíček.
 
Zároveň přidávám dokument k vyplnění, jedná se o látku, kterou probíráme na hodině - Unit 2.
Tento dokument vyplňte a odevzdejte buď elektronicky na můj e-mail nebo v papírové verzi do schránky ve vestibulu školy. 
Mezní termín pro odevzdání dokumentu je úterý 17. 11. 2020. Děkuji.
 
4. 11. 2020
Přiádvám cvičení v aplikaci LearningApps na procvičení některých slovíček ze druhé lekce: Unit 2 - vocabulary
Dále přidávám cvičení v aplikaci Learning Apps na procvičení barev: Colours
 
Dále vypracujte cvičení v pracovním sešitě na straně 9, cvičení 2 a stránka 10, cvičení 2.
 
21. 10. 2020
Milí třeťáci, ještě přidávám odkaz webovou stránku, kde nalzenete Vaši učebnici a k ní interaktivní cvičení: Happy Street 1
 
21. 10. 2020
Prosím děti, aby si trénovali slovíčka v aplikaci WocaBee https://www.wocabee.app/ , slovní zásoba je velmi důležitá a tato aplikace je interaktivní, podle ohlasů od dětí je tento způsob trénování slovíček velice zábavný. Děkuji.