4. tř.

5. 3.
Dobrý den,
za úkol, prosím, vypracujte stránku 48 v pracovním sešitě.
Úkol odevzdejte nejpozději do středy 17. 3.
Děkuji.
 
26. 2. 2021
Dobrý den,
za domácí úkol zadávám cvičení 44/2 a 46/1,2 z pracovního sešitu.
Odevzdejte, prosím, nejpozději do středy 3. 3. 
Děkuji.
 
 
19. 2. 2021
Dobrý den,
za domácí úkol dodělejte cvičení 2 na stránce 42 v pracovním sešitě, dále vypracujte cvičení 4 na stránce 43 v pracovním sešitě.
Úkol odevzdejte na e-mail nebo do schránky ve škole nejpozději do středy 24. 2.
Děkuji
 
12. 2. 2021
Dobrý den, 
za úkol zadávám cvičení 3 na stránce 41 v pracovním sešitě. Zároveň odpovězte do školního sešitu na otázky v učebnici na stránce 33.
Úkoly odevzdejte nejpozději do středy 17. 2., děkuji.
 
5. 2. 2021
Dobrý den, 
do středy 10. 2. mi, prosím, odevzdejte odpovědi na otázky, které najdete v učebnici na straně 31. Dále pak do stejného data odevzdejte i vypracovanou stránku 38 v pracovním sešitě.  U cvičení Can you talk about these animals? vytvořte věty, které napište do školního sešitu (příklad vět: An elephant is bigger than a lion). 
Odevzdat můžete na e-mail l.urbanova@zsmskozlany.cz nebo do schránky ve vestibulu školy. 
Děkuji.
 
 
28. 1. 2021
Dobrý den,
Vaším úkolem je do příští hodiny vypracovat balíky na WocaBee, které Vám chybí.
Děkuji.
 
22. 1. 2021
Dobrý den, 
za domácí úkol vypracujte v pracovním sešitě na stránce 36 cvičení 1 a 2. Úkol odevzdejte nejpozději ve středu 27.1. Děkuji.
 
15.1. 2021
Dobrý den,
za domácí úkol vypracujte v pracovním sešitě 32/2 a 33/3, 4. Úkol odevzdejte do středy 20.1. Děkuji.
 
 
8. 1. 2021
Dobrý den,
úkol z pracovního sešitu str. 29/2 a 30/2 odevzdejte do středy 13.1. na můj e-mail nebo v papírové formě do vestibulu školy. Děkuji.
 
 
26.11. 2020
Dobrý den, Vaším úkolem je sepsat si do školního sešitu seznam jídel, které jste přes den měli.
Příklad:
Breakfast - tea, bread with butter
Lunch - soup, potatoes and pork 
Dinner - chocolate milk and cereals
 
Tento úkol si zkontrolujeme společně ve škole v podnělí 30.11. Děkuji
 
 
9. 11. 2020
Dobrý den,
přidávám shrnutí 2. lekce: Shrnutí - Unit 2
Shrnutí odevzdejte v papírové nebo elektronické formě do neděle 15.11. 2020. Děkuji.
 
4. 11 . 2020
Přidávám LearningApps na procvičení přivlastňovacích zájmen:
 
Dále přidávám cvičení na procvičení některých slovíček z 2. lekce: Unit 2 - vocabulary
 
 
Milí čtvrťáci, 
především si trénujte slovíčka na WocaBee. 
Dále trénujte angličtinu na interaktivních cvičeních z Vaší učebnice Happy Street 2