4. tř.

Milí čtvrťáci, 
především si trénujte slovíčka na WocaBee. 
Dále trénujte angličtinu na interaktivních cvičeních z Vaší učebnice Happy Street 2