Pro zvídavé biology a bioložky doporučuji krátká videa o některých skupinách organismů. Tato témata se probírají v 6. třídě, ale věřím, že zaujmou i žáky ostatních tříd. 
 
Tyto filmy a další materiály vznikly s podporou projektu Didaktika - Člověk a příroda A CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665 a jsou dostupné na  https://www.cbg.zcu.cz/OB/proucitele.php nebo přímo zde: