6.

23. 11. 2020
Dorbý den, Vaším úkolem na tento týden je vyrazit do přírody, vyfotit detailní fotku lišejníku a selfíčko s lišejníkem. Těším se na Vaše fotky. 
Fotky mi posílejte na mail do SOBOTY 28.11. Děkuji.
 
16. 11. 2020
Dobrý den,
přidávám pracovní list na téma HOUBY. Vypracovaný pracovní list mi pošlete na mail (případně odevzdejte do schránky) do neděle 22. 11. 2020. Děkuji.
 
9. 11. 2020
Dobrý den, 
přidávám prezentaci ke studiu na téma KVASINKY.
Dále přidávám laboratorní list k danému tématu: KVASINKY - LABORKA . Vaším úkolem je vypracovat laboratorní práci, Vaše výsledky mi pošlete do neděle 15. 11. 2020.
V laboratorním listu doplnťe pomůcky, které jste pro pokus potřebovali, do tabulky zaznamenejte průběh pokusu, do závěru zapište vyhodnocení pokusu.
 
2. 11. 2020
Milí šesťáci, 
přidávám slíbenou prezentaci týkající se bakterií a sinic BAKTERIE A SINICE.pptx
 
Zadání úkolu: Vyberte si dvě onemocnění z nabídky a na e-mail mi pošlete název onemocnění, které jste si vybrali, co tuto nemoc způsobuje (vir nebo bakterie), jak se nemoc projevuje, jak se nemoc léčí. Dále připojte i možnost prevence k tomuto onemocnění (očkování, způsob našeho chování pro prevenci onemocnění atd.) 
Onemocnění: chřipka, opar, zarděnky, spalničky, tetanus, mor, tyfus, obrna, příušnice, lepra, syfilis, tuberkulóza, angina, hepatitida, vztaklina, HIV/AIDS, neštovice, mononukleóza, salmonelóza, růže, cholera, záškrt. 
 
.Vypracovaný úkol mi pošlete na e-mail do neděle 8. 11. 2020. Děkuji.
 
Pro zopakování tématu BUŇKA si dejte kahoot kvíz - kahoot_buňka 
Kvíz bude dostupný také do neděle.
 
 
19.10. 2020
Přidávám studijní materiál z online hodiny ze dne 19.10., tématem je jednobuněčnost, mnohobuněčnost a rozmnožování buněk:
 
Milí šesťáci,
Vaše práce během týdne distanční výuky (od 12. do 16. 10. 2020) se bude týkat buněk, konkrétně jejich výživy.
Prostudujte si v učebnici stránky 36 a 37, přiložená prezentace souží jako shrnutí těchto dvou stránek v učebnici. 
Tato prezentace také slouží jako Vaše poznámky do sešitu, informace z ní si tedy přepište. Obrázky v prezentaci slouží pouze pro ilustraci, není nutné si je překreslovat.