Český jazyk - 6. třída

Nový e-mail:  k. ruzkova@zsmskozlany.cz
Od 15.3. 2021 budou online hodiny probíhat přes Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn vždy 10 minut před hodinou.
Úkoly a učivo už jsou zadávány pouze v Google učebně! 

Odkaz na Skype: https://join.skype.com/ndw1ebJsY8Zk

V Čj doporučuji používat Internetovou jazykovou příručku, odkaz:  prirucka.ujc.cas.cz

Povinné úkoly k odevzdání:

2. soubor do 1.března - z učeb. s. 34/1 (vzor: okno -okenní rám), s. 40-41/6a), dále vyskloňuj v jednotném i množném čísle vyjádření: dědečkův pes. Vypracujte do ŠS a pošlete na můj nový e-mail.

1. soubor do 12. února - z učeb. s. 32/2 a z učeb. s. 33/5 , dále vyskloňuj v jednotném a množném čísle vyjádření milý člověk. Vypracujte do ŠS a pošlete na můj nový e-mail Můžeš začít pracovat také na literárním úkolu - zadání níže na této webové stránce, literární úkol zatím neposílej, pokud chceš můžeš odevzdat do vestibulu školy nebo až po návratu do školy.

Distanční výuka od 22.3. do 26.3.

Přídav. jména - PS s. 21/3, 4, s. 22/5. (Tato cvičení neposílat, budeme probírat a kontrolovat na online hodinách). Zájmena - opakuj si druhy zájmen v učebnici s. 43, opiš si je do ŠS.

Distanční výuka od 15.3. do 19.3.

Pokračujeme ve stupňování příd.jmen a pravopise, v PS vypracujte s. 21/1,2 a 22/1,2. (zadané úkoly neposílat, budeme je kontrolovat společně na online hodinách)

Distanční výuka od 1.3. do 5.3.

Budeme procvičovat pravopis příd. jmen - vypracujte z PS s. 24/10 (část cv. jsme již dělali na online hodině, dokončete), dále  z PS s. 22/1. Z učeb. si zapiš do sešitu poučku ze s. 36 - stupňování příd. jmen a pročti si poučku s. 37.

Distanční výuka od 22.2. do 26.2. 

Budeme dodělávat jmenný tvar přídavných jmen (učeb.  s. 41 - pročti). V PS vypracuj s. 21/7, s.22/6a) b) - přepiš bez chyb do ŠS. Poslední látkou u příd. jmen bude stupňování - už si můžeš pročítat v učeb. s. 36,37. Nezapomeň, že 2. soubor povinných úkolů se má odevzdat do 1.3.!

Distanční výuka od 15.2. do 19.2.

Do PS v tomto týdnu vypracujte na s. 20/cv. 4,5,6 na přípony -cký a-ský. Začněte pracovat na 2. souboru povinných úkolů, zadáno na této stránce výše u povinných úkolů.

Distanční výuka od 8.2. do 12.2.

Pokračujeme ve výuce příd. jmen - psaní -n/-nn: Vypracuj si v PS s. 19/1a), s. 20/2a)b) - věty zapiš do ŠS, s. 20/3. Dále si do ŠS zapiš: Přídavná jména končící v j. č. na -ský se mění v mn. č. na - ští (krkonošský - krkonošští, kroměřížský - kroměřížští, pražský - pražští apod.) V žádném českém slově se nepíší dvě s vedle sebe: plaský - plaští, brandýský - brandýští. Přídavná jména končící v j.č. na -cký se mění v mn. č. na -čtí (olomoucký - olomoučtí, americký - američtí) + k tomutu zápisu si doplň poučku z učeb. s. 35.  Do ŠS si vyskloňuj v j. č. i mn.č. vyjádření nový spolužák.

Distanční výuka od 1.2. do 5.2.

Úkoly tohoto týdne budou zároveň povinné úkoly k odevzdání (1. soubor II. pololetí): z učeb. s. 32/3 (vzor - vzteklý pes /tvrdé/, cizí pes /měkké/, Zuzančin pes /přivlastňovací/, dále z učeb. s. 33/5, další úkol - vyskloňuj vyjádření milý člověk v jednotném i množném čísle, všechny úkoly napiš do ŠS a poté pošli na můj nový e-mail. Do ŠS také zapiš ze s. 34 Tvoření příd.jmen (-n-/-nn-) poučku, nezapomeň také na vyjádření ranní/raný.

Distanční výuka od 25.1. do 28.1.

Vyskloňuj do ŠS vyjádření cizí pes v jednotném i množném čísle a dále do ŠS vypracuj z učeb. s. 39/3. Jinak si v tomto týdnu dodělej vše, co ti chybí z předchozích týdnů v ŠS a PS. Neustále opakuj kategorie příd. jmen: druh, pád, číslo, rod, vzor a skloňování (s. 32, 38,39 a 40 v učeb.)

Distanční výuka od 18.1. do 22.1.

Stále si opakovat učivo z  učebnice tabulka s.32, skloňování příd. jmen s. 38,39 a 40. Nově z učeb. do ŠS zapiš s. 33/4 a s. 40/4 ( nápověda: druh - tvrdá, měkká, přivlastňovací; pád, číslo a rod určujeme podle podstatného jména, ke kterému  naše přídavné jméno patří.) V PS s. 23/5. (Kdo z minule nevypracoval PS s. 18/1,2, ještě doplní.)

Distanční výuka od 11.1. do 15.1.

Budeme kontrolovat z učeb. s. 23/2 a 23/3 (máte mít napsané v ŠS) a z PS s. 15/1. Nově začneme: Přídavná jména - adjektiva (zapiš jako název do ŠS), pod nadpis zapiš poučku z učeb. str. 32 a prostuduj si skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích ze s. 38, 39, 40 (všímej si tvarů i pravopisu). Z PS vypracuj s. 18/1 a s. 18/2.                                     

Literární úkol - Můžete začít číst knížku na II. pololetí, budeme odevzdávat v písemné podobě referát o knize (na volném listu do schránek ve vestibulu školy nebo po návratu do školy, zatím neposílat!!! Upozornění: Musí jít o jinou knihu než v I. pololetí!!!

Otázky:1) Proč sis danou knihu vybral(a)?

             2) Přiřaď knihu k liter. druhu - žánru, př. epika - fantasy, odborná lit. - encyklopedie, lit. faktu - životopis apod.

             3) Seznámit stručně s dějem, obsahem knihy.

             4) Co tě v knize nejvíce zaujalo a komu bys knihu doporučil k přečtení?

 

 A ještě trošku z mluvnice: Podst. jména - Obtížné rody a vzory.docx

Odkaz na cvičení, kde si můžete zopakovat vyjmenovaná slova: https://learningapps.org/display?v=pn0aabyt520