Český jazyk - 6. třída

e-mail:  k. ruzkova@zsamskozlany.cz

Odkaz na Skype: https://join.skype.com/ndw1ebJsY8Zk

30.11. na shledanou ve škole, vše chybějící dodělejte, literární úkol můžete přinést v literárním sešitě hned v pondělí či v úterý do školy (kdo jste ho neposlal).

1. soubor úkolů do 6.11. stále neodevzdal 1 žák!!! (z učeb. do SŠ s.8/8,s.8/9 i vysvětlení, s.10/7a)  (Někteří z vás mají určité úkoly přepracovat nebo doposlat, jedná se o 4 žáky a 3 žákyně)

Nově - 2.soubor úkolů k odevzdání, pošli e-mailem do 27.11. - vše z PS s. 14/2a), s. 14/3 - jen doplň tabulku, věty netvoř. Nezapomeň na literární úkol (otázky níže na této stránce), termín odevzdání také do 27.11.

V Čj doporučuji používat Internetovou jazykovou příručku, odkaz:  prirucka.ujc.cas.cz

Distanční výuka od 23.11. do 27.11.

Protože se blíží návrat do školy, na tento týden nezadávám nové učivo, dodělejte vše z minulých týdnů distanční výuky - vše máte přehledně na této webové stránce (zadané učivo a cvičení do školního sešitu, cvičení do pracovního sešitu), dále dopošlete požadované úkoly do 27.11.!

Distanční výuka od 16.11. do 20.11.

Úkoly na tento týden (neposílat):  Do SŠ napiš nadpis: Podst. jm. pomnožná, hromadná, látková, prostuduj poučku s. 15, zestručni a zapiš do sešitu, dále zkus vypracovat s. 15/2a), poté z PS s.10-11/cv.1 dole                                                                                                                   

Kdo nemá cokoliv z předchozích týdnů distanční výuky, vše si doplní, přehled má na této webové stránce. Stále si opakujte - Obtížné rody a vzory (odkaz na dokument na této stránce níže, také ve schránce ve vestibulu školy).

Distanční výuka od 9.11. do 13.11.

Úkoly na tento týden (neposílat, budeme probírat na Skype):  z učeb. do ŠS s. 12/5 (vypsat jen podst. jm., určit pád a vzor), také do SŠ s. 13/2 (roztřiď na konkrétní a abstraktní, věty nemusíš tvořit, přečti si znovu poučku na s. 13, než začneš na cv. pracovat). V PS s. 8/2 - 2. sloupeček, písmenko S a 3. sloupeček , písmenko J (od J neexistuje předložka), s. 10/2 - 2. sloupeček, písmenko K.

Distanční výuka od 2.11. do 6. 11.
Úkoly na tento týden (neposílat): Zapiš z učeb. do ŠS: Podst.jména, poučka s. 11 (pád, číslo, rod, vzor), poučka s. 13, k tomu prostuduj dokument Obtížné rody a vzory (odkaz níže na této stránce, také ho najdete vytištěný ve vestibulu školy), z prac. sešitu (PS) s. 8/1 - dodělej 1. sloupeček na M, s.9/5, s. 10/2  sloupeček na D.
 
Distanční výuka od 19.10. do 23.10

Opakujte si učivo ML, SL, LV v sešitech (ML - předpony, předložky, bje/bě, pě, vje/vě, mě/mně, SL - přímá řeč - všechny tři varianty, LV - literární pojmy)

Vyjmenovaná slova, slovní druhy - pročti si poučku v učebnici s. 9, písemně do školního sešitu vypracuj z učebnice s.8/cv.8b, s.10/cv.7a, v pracovním sešitě doplň tato cvičení - s.7/cv. 9, s. 8/cv.2,3,4, s.9/cv. 6 (neposílat!)

Literární úkol - Můžete začít číst knížku, budeme odevzdávat v písemné podobě referát o knize (na volném listu do schránek ve vestibulu školy nebo e-mailem). Termín odevzdání do pátku 27.11. (samozřejmě můžete odevzdat i dříve).

Otázky:1) Proč sis danou knihu vybral(a)?

             2) Přiřaď knihu k liter. druhu - žánru, př. epika - fantasy, odborná lit. - encyklopedie, lit. faktu - životopis apod.

             3) Seznámit stručně s dějem, obsahem knihy.

             4) Co tě v knize nejvíce zaujalo a komu bys knihu doporučil k přečtení?

 

 A ještě trošku z mluvnice: Budeme potřebovat při probírání podst. jmen, můžete již studovat, dokument je k dispozici ve schránkách ve vestibulu školy nebo klikni na odkaz:

Obtížné rody a vzory.docx

 

Odkaz na cvičení, kde si můžete zopakovat vyjmenovaná slova: https://learningapps.org/display?v=pn0aabyt520