Český jazyk - 6. třída

Nový e-mail:  k. ruzkova@zsmskozlany.cz
 
Od 15.3. 2021 online hodiny probíhají přes Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn vždy 10 minut před hodinou.
Úkoly a učivo už jsou zadávány pouze v Google učebně! 

Odkaz na Skype: https://join.skype.com/ndw1ebJsY8Zk

V Čj doporučuji používat Internetovou jazykovou příručku, odkaz:  prirucka.ujc.cas.cz

A ještě trošku z mluvnice: Podst. jména - Obtížné rody a vzory.docx

Odkaz na cvičení, kde si můžete zopakovat vyjmenovaná slova: https://learningapps.org/display?v=pn0aabyt520