Český jazyk - 7. třída

Nový e-mail:  k.ruzkova@zsamskozlany.cz

Od 15.3. budou online hodiny probíhat přes Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn vždy 10 minut před hodinou.
Úkoly a učivo už jsou zadávány pouze v Google učebně!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
V Čj doporučuji použivat Internetovou jazykovou příručku, odkaz: prirucka.ujc.cas.cz
Povinné úkoly k odevzdání:
2. soubor do 1. března: z učeb. s. 99/2 dole, z učeb. s. 39/2a) - vzor: bádat - badatel, z učeb. s. 45/4 + vysvětlit význam přísloví. Cvičení napiš do ŠS a poté pošli na můj nový e-mail.
 
1. soubor do 12. února: z učeb. s. 99/1, z učeb. s. 21/2 a s. 35/1a) - slova roztřiď na odvozená a složená, vytvořená skládáním, cvičení napiš do ŠS a poté pošli na můj nový e-mail.  Můžeš začít pracovat také na literárním  úkolu (zadání níže na této stránce).
 
Distanční výuka od 22.3. do 26.3.
Slovesa - z učebnice do ŠS s. 51-52/1. Do ŠS urči kategorie těchto sloves: ukliď si, učili byste se, budou sportovat. Začni se seznamovat s novou kategorií - slovesný rod - zatím si pročti v učeb. s. 53 a zkus si odpovědět: Jaké druhy slovesného rodu máme a podle čeho slovesný rod určujeme? (Zadané úkoly neposílejte, budou kontrolovány v online hodinách, nový soubor povinných úkolů budu zadávat příští týden).
 
Distanční výuka od 15.3. do 19.3.
Zájmena - dokontrolujeme v PS s. 25/1a)b), 25/2a)b), věty z učeb. s. 49, nově PS s. 25/4a)b) a učeb. s 51/4 - napiš do ŠS. Začni si opakovat kategorie sloves - osoba, číslo, způsob a čas, urči slovesa : hráli si, povídali byste, jezme (zadané úkoly neposílat, budeme kontrolovat společně na online hodinách)
 
Distanční výuka od 1.3. do 5.3.
Nadále pokračujeme v zájmenech. V učeb. s. 49 - nahraď zájm. který zájmenem jenž jako u 1. obrázku, zapiš do sešitu. V PS s. 25/2a)b). V pravopise pokračujeme s přísudkem, vypracujte v PS s. 45/10a)b) 
 
Distanční výuka od 22.2. do 26.2.
Stále v platnosti opakování druhů zájmen a již máte mít v ŠS napsané zájmeno jenž (učeb. s. 50) - učte se ho, je obtížné. V PS vypracuj s. 25/1a)b) na zájmena, dále s. 24/5 a)  pravopis přísudku + d),f),g) Pracujte také na 2. souboru povinných úkolů, termín odevzdání do 1.3.
 
Distanční výuka od 15.2. do 19.2.
V tomto týdnu se budeme vracet k zájmenům, zopakujte si druhy zájmen (dělali jsme již na podzim), dále si do ŠS zapiš nové zájmeno jenž z učeb. s. 50 a prostuduj si jej. Začni pracovat na 2. souboru povinných úkolů - zadány výše na této stránce u povinných úkolů.
 
Distanční výuka od 8.2. do 12.2.
Dokončíme zkracování. Do ŠS si zapiš: Zkracováním tvoříme zkratková slova (z počátečních slabik a písmen, dají se skloňovat) - př.Sazka - Sázková kancelář, Sportka - Sportovní kancelář. Zkracováním dále tvoříme zkratky, nedají se skloňovat. Zkratky píšeme nejčastěji dvěma způsoby: a) velká tiskací písmena bez tečky (ČSAD, ČD, OSN, ČR, SRN, USA, ODS, ČSSD)  b) malá písmenka s tečkou (atd., apod., např., tzv., tj.)  c) jiné - fa, fy, fě - firma, firmy, firmě; pí - paní; P.F. - pour felicité, P.S. - postskriptum. Pozor viz není zkratka, proto za slovem nepíšeme tečku, jde o rozk. zp. od slovesa vidět. Rozlišuj zkratka x značka (nevzniká ze slabik a písmen, jde o symbol, domluvený znak, často např. i grafický - dopravní značka). Dále vypracuj z učeb. do ŠS s. 37/1 a 37/3. V PS s. 20/4, 23/1,2.
 
Distanční výuka od 1.2 do 5.2.
Úkoly tohoto týdne se shodují s povinnými úkoly k odevzdání - cv. na pravopis z učeb. s.99/1, cv. na citově zabarvená slova z učeb. s.21/2 a dále cv. na tvoření slov z učeb s. 35/1a) - slova roztřídit na odvozená a složená (vzniklá skládáním), př. lesní, zemský - slova odvozená x lesopark, zeměměřič - slova složená neboli složeniny. Tyto úkoly napiš do ŠS a pošli na můj nový e-mail. Dále si do ŠS vypiš poučky z učeb. s. 35 - ke skládání a s. 36-37 ke zkracování. Poučky mi samozřejmě neposílej.
 
Distanční výuka od 25.1. do 28.1.
Pokračujeme v obohacování slovní zásoby - odvozování. Do ŠS zapište vše podtržené: pojem přechylování - z r. muž. tvoříme pomocí přípon a koncovek r. žen. , př. Jan-Jana, Novák-Nováková, učitel-učitelka. Dále si zapište, že existují 2 rozbory slov: slovotvorný rozbor, při něm hledáme slovotvorný základ, což je společná část slova odvozeného a základového (učitelka - slovo odvozené, učitel - slovo základové, slovotvor. základ = společná část obou slov je tedy učitel). Dále rozbor stavby slova, při něm hledáme kořen, což je společná část příbuzných slov (učitelka, učitel, učit, uč - společná část všech slov= kořen je tedy uč)V PS vypracuj s. 21/4 (vzor: plavání - plavat), s. 21/5a) b) - s utvořenými slovy napiš alespoň 8 vět, od každé předpony vždy dvě. Cv. na termíny - PS s. 24/6 (termíny stačí podtrhnout).
 
Distanční výuka od 18.1 do 22.1.
Pokračujeme v učivu archaismy, historismy a neologismy - z učeb. do ŠS s. 29/2, dále v PS s. 18/2a)b), s. 18/3a)b). Pokračujeme i v obohacování slovní zásoby a tvoření slov  - z PS s. 19/3a), z tvoření slov se zaměříme na odvozování - z PS s. 20/1,s.20-21/3a)b) (vzor: upřímnost - upřímný).
 
Distanční výuka od 11.1. do 15.1.
Budeme kontrolovat ještě cv. na přídavná jména přivlastňovací -PS s. 45/9a), dále PS s. 15/2 - slova citově zabarvená a PS s. 16/1,2 - termíny. Nově zapiš do ŠS nadpis: Tvoření slov a poučku ze s. 28 (archaismy, historismy, neologismy) a poučku s. 29 - obohacování slovní zásoby a vypracuj do ŠS s.29/3a), z PS s. 18/4a)c) - pravopis, slovní druhy.
 
 
Distanční výuka od 4.1. do 8.1.
Na Skype hodině 4.1. jsme zkontrolovali z učeb. s. 16/6, dále budeme kontrolovat z PS s. 44/6,7, s. 45/8, 9a). Dále opiš do ŠS z učeb. poučku s. 21 (slova citově zabarvená a neutrální), poučku s. 23 (odborné názvy - termíny), vypracuj do PS s. 15/1,2 a s. 16/1,2. Ještě zkus napsat do ŠS 3 přísloví s vysvětlením, která nebyla obsažená v učeb. s. 16/6 - zkusíme vysvětlovat na další hodině na Skype. 
 
Literární úkol - můžete začít číst knížku na II. pololetí, budeme odevzdávat referát o knize v písemné podobě (na volném listu do schránek ve vestibulu nebo až po návratu do školy). Zatím tedy neposílat!!! Pozor - musí jít o jinou novou knihu než v přechozích obdobích, vedu si záznamy)!!!
Otázky ke knize: 1) Proč sis danou knihu vybral(a)?
                             2) Přiřaď knihu k liter. druhu (žánru) - př. epika - fantasy, odborná lit. - encyklopedie, lit. faktu - životopis apod.
                             3) Stručně seznámit s dějem, obsahem knihy.
                             4) Co tě v knize nejvíce zaujalo a komu bys knihu doporučil k přečtení?
 
 
Zkuste si procvičit slovesný způsob, klikni learningapps.org/display?v=ph7e3pi9n20