Český jazyk - 7. třída

e-mail:  k.ruzkova@zsamskozlany.cz

 
1. soubor úkolů do 6.11.  (z učeb. 96/2 nahoře, 48/8a) jen zájmena, určit druh, z PS s.8/7)  Určitý úkol mají přepracovat 4 žáci a 1 žákyně, pošlete!)
 
Nově - 2. soubor úkolů k odevzdání, pošlete do 27.11. : z učeb. do SŠ s. 48/6a) - pravopis, s.48/6c) - vypiš číslovky, urči druh, pak pošli e-mailem, nezapomeň také na literární úkol (otázky na této stránce níže), termín také do 27.11.
 
V Čj doporučuji použivat Internetovou jazykovou příručku, odkaz: prirucka.ujc.cas.cz
Vyzkoušejte cv. na slovesný způsob v aplikaci LearningApps.org, odkaz úplně dole na této stránce.
 
Distanční výuka od 30.11. do 4.12.
V tomto týdnu dodělejte vše, co vám chybí z předchozích týdnů distanční výuky (přehled máš celý na této stránce) - veškeré zápisy a cvičení ve školním sešitě, cvičení v pracovním sešitě, opakuj si veškeré učivo, zaměř se také na ohebné slovní druhy (podst.jm., příd.jm., zájmena, číslovky, slovesa) - budeme z nich psát prověřovací test. Pokud se chceš na cokoliv zeptat k učivu, využij mou konzultaci ve čtvrtek od 11:50, odkaz jako na online hodiny na Skype.
 
Distanční výuka od 23.11. do 27.11.
Úkoly na tento týden (neposílat): z učeb. do ŠS 15/5a) -(pokud víš zkus i 15/5c, využij Internetovou jazyk.příručku,odkaz výše - budeme probírat na online hodině na Skype), dále do PS s. 15/3 nahoře,  s.17/5, z pravopisu z PS s.44/6, s. 44/7
 
 
Distanční výuka od 16.11. do 20.11.
Úkoly na tento týden (neposílat): Do ŠS nadpis: Sousloví, rčení, přísloví, dále prostuduj a zapiš poučku s. 13, 15 a 16 - jen rčení a přísloví, dále z učeb. do SŠ s.14/4a) - (nápověda: sousloví má jednoznačný, přesný význam, př. kočka domácí, kočka divoká - pojmy jednoznačné z přírodopisu x volné spojení slov - nemocná kočka, malá kočka, mourovatá kočka), z PS s. 13-14/2(nezapomeň vysvětlit i význam rčení)
 
 
Distanční výuka od 9.11. do 13.11.
Úkoly neposílat, budeme brát na Skype:  do ŠS zapsat poučku s.10, zestručnit ji, vědět, co je slovo jednoznačné, mnohoznačné, metafora, metonymie a doplnit si příklady, dále do SŠ vypracovat s.11/2,3. Z PS s. 43/4, s.44/5.
Kdo cokoliv nemá hotové z minulých úkolů, dodělá si, vše má přehledně po týdnech na této web. stránce.
 
Distanční výuka od 2.11. do 6.11.
Úkoly na tento týden (neposílat): z učeb. do ŠS opiš poučky s.7, 8, dále vypracuj s. 8/cv.5, s.9/9, z prac. sešitu s. 11/21, 12/2a) (co slova znamenají)
 
 
Distanční výuka od 19.10. do 23.10.
Opakovat si učivo ML, SL, LV v sešitech (ML - slovní druhy, podstatná a přídavná jména, SL - přímá řeč, LV - literární pojmy).
Vlepit do školního sešitu přehledy: zájmena a číslovky a prostudovat je (poskytnuty v pátek 9. října), do školního sešitu vypracovat z učebnice s. 96/cv. 2 nahoře. V pracovním sešitě doplnit s.8/cv.7, s.8/cv.8, s.9/cv.10, s.9/cv.11.
 
 
Literární úkol - můžete začít číst knížku, budeme odevzdávat referát o knize v písemné podobě (na volném listu do schránek ve vestibulu školy nebo zasílat e-mailem). Termín odevzdání: do pátku 27.11. (samozřejmě můžete odevzdat i dříve)
Otázky ke knize: 1) Proč sis danou knihu vybral(a)?
                        2) Přiřaď knihu k liter. druhu (žánru) - př. epika - fantasy, odborná lit. - encyklopedie, lit. faktu - životopis apod.
                        3) Stručně seznámit s dějem, obsahem knihy.
                        4) Co tě v knize nejvíce zaujalo a komu bys knihu doporučil k přečtení?
  
 
Kdo ztratil přehledy k zájmenům nebo číslovkám, může si je vyzvednout ve vestibulu školy v mé schránce.
 
Zkuste si procvičit slovesný způsob, klikni learningapps.org/display?v=ph7e3pi9n20