Český jazyk – 8. třída

e-mail:  k.ruzkova@zsamskozlany.cz

Dopošlete vše, co vám chybí do 15.6. Později zaslané úkoly nebudu již přijímat a hodnotit!!!

3. soubor povinných úkolů ještě neodevzdali 3 žáci/žákyně a 4. soubor úkolů 4 žáci/žákyně!!!

4. soubor povinných úkolů -termín odevzdání do 1.6. Zadání (z učebnice): s. 43/7a)b)  - (pravopis, význam vět), s. 47/6) - (souvětí, interpunkce), s. 40/11 - (přísloví, předložky s/z). Pošlete na můj e-mail. 

Termín odevzdání 1. souboru povinných úkolů byl do 10.4.!!! Stále 1 žák/žákyně ještě neodevzdal(a)!!! Jedná se o tato cvičení z učebnice s.9/cv.9, s. 12/cv.6, s. 35/cv.14.

Termín odevzdání 2. souboru povinných úkolů byl do 28.4. !!! Stále 1 žák/žákyně neodevzdal(a)!!! Jedná se o tato cv. z učebnice s.18/5a), s.25/3a)b)c)d)e), s. 40/12a).

3. soubor povinných úkolů - termín odevzdání byl do 13.5.!!!  S.37/cv.3 (předpony s-, z-, pouze 1. sloupeček, tvoříme věty, celkem 12 vět),  s. 42/cv.5 (bje/bě, pě, vje/vě, mě/mně),  s. 18/6 (cizí slova). 

Na povinné úkoly si založte portfolio (desky) na Čj.

Opakujte si probrané učivo: slovní druhy (od podst. jmen až po citoslovce), vše v mluvnickém sešitě i s přehledy, dále obohacování slovní zásoby - učeb. str. 7 – 9, pracovní sešit str. 6 – 12, mluvnický sešit, dále cizí slova – mluvnický sešit, pracovní sešit str. 12 – 18. Další látka: Skloňování obecných jmen přejatých a cizích  vlastních  jmen – učeb. str. 16 – 23, pracovní sešit str. 18 – 21. Dále pokračujte učivem: Slovesa – zopakuj si vše o slovesech + nově slovesný vid – učeb. str.  23 -29, pracovní sešit str. 21 – 24, dále z pravopisu předpony s-, z-, vz- a předložky s/z - učeb.str. 37-40, pracovní sešit str.29-30.Látka k prostudování do 10.5. : U předpon s-, z- se zaměřte na významové dvojice (učebnice s. 37/2 a 38/5 - mohou pomoci i Pravidla čes. pravopisu, kde se uvádějí příklady  a také výukové video od Taktiku - lekce 1.3 , odkaz na této stránce níže), nově se zaměřte na pravopis bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (učebnice str. 41 - 43, pracov. sešit str. 31). Věta  jednoduchá a souvětí (učebnice str. 44-45 do cv. 4a, prac. sešit str. 32 -33).Učivo do 1.6.  - Významové poměry mezi hlavními větami (učeb. s. 49-55, pracov. sešit s. 36 - 38/cv.9). Cv.  z pracov. sešitu slouží k procvičování, neposílejte.

Nové učivo k prostudování na červen- Významové poměry mezi větnými členy (učebnice s. 62 - 63)

Ze slohu písemně na papír zpracuj líčení na téma: Moje oblíbené roční období (podívej se do pracovního sešitu str. 61, cv. 6 pro inspiraci). Z literatury písemně zpracuj na papír mluvní cvičení o knize, kterou jsi přečetl(a) – může jít o literaturu faktu, encyklopedii, nejlépe ale beletrii – příběh. Obě práce naskenujte, ofoťte a pošlete na můj e-mail!

 

Důležité informace!!!

Vydavatelství TAKTIK uvolnilo výuková videa z Čj zdarma. Shrnují látku k jednotlivým tématům, proto je můžete využít i vy, nikoliv pouze deváťáci, objasňují látku, kterou máte zadanou: slovesa+slovesný vid-lekce 2.4,můžete si zopakovat cizí slova - lekce 1.4, proto neváhejte a klikněte ZDE (dejte Vyzkoušet zdarma, pak Přijímačky z českého jazyka, obrátit obrázek a poté dát Spustit demo).

Další možnost, jak se zdokonalovat v Čj, procvičovat si nebo se jen dozvědět něco zajímavého na www.ctedu.cz (2. stupeň, Český jazyk a literatura), jde o výuková videa, doporučuji.