Český jazyk – 8. třída

e-mail:  k.ruzkova@zsamskozlany.cz
Odkaz na Skype: https://join.skype.com/gkESMjsZ3KHA 

Úkol, který máte nově poslat na můj e-mail do úterý 12.1. - do slohového sešitu napsat osnovu a výtah z textu v pracovním sešitě s. 53/1 (Povodně), výpisky si podtrhej do textu v PS. Přestože termín uplynul,  stále neodevzdal úkol 1 žák! 1. soubor úkolů distanční výuky k odevzdání do 6.11.: z PS s. 13/2, s, 12/8a)b), s. 25/1 - 2. odstavec. 2. soubor úkolů distanční výuky k odevzdání do 27.11. : z PS do ŠS s. 15/7 - doplňovačka i s popisem oborů, dále  z PS do ŠS s. 29/11a) - cvičení přepiš bez chyb. Nezapomeň také na literární úkol (otázky na této stránce níže), termín odevzdání do 27. 11.

Důležité odkazy: Internetová jazyková příručka: prirucka.ujc.cas.cz , Slovník cizích slov: https://infoz.cz , Pravopis cizích slov: Cizí slova.docx (17770)

 

Distanční výuka od 25.1. do 28.1.

Budeme dokončovat skloňování cizích slov obecných - r. stř. téma/schéma, vysvětlíme si nesklonná cizí slova. Z učeb. do ŠS vypracujte s. 18/4. Dále pravopis předložek s,z - z učeb. do ŠS napište s. 40/11,13 (nezapomeň vytvářet věty)  Stále si opakuj zásady pravopisu cizích slov (internet.odkaz výše) a veškeré skloňování, které jsme probrali a zapsali si přehledně do sešitu na online hodinách (skloňování některých cizích slov najdeš také v Internet. jazyk. příručce, odkaz výše)

Distanční výuka od 18.1. do 22.1.

Nově z učeb. do ŠS s. 19/7a)b) -za a) jde vlastně o slovo nadřazené, za b) použij SCS, dále z PS do ŠS s. 18/3 - 2.pád a vzor (př. rosarium, bez rosaria, vz. město). Nově pravopis předložek s, z - opiš poučku z učeb. do ŠS  s. 39 a vypracuj do ŠS s. 39/10, dále z PS s.29-30/3, s.30/5. (Dokontrolujeme z minule - list se cv. 5,6, z učeb. s.17/1b)c) a 2a), PS s. 19/8a)b)c), dále máte mít vypracované z učeb. s. 18/5,6 a v PS s.18/4)

Distanční výuka od 11.1. do 15.1.

Dokontrolujeme list se cvičeními na cizí slova - cv.4,5,6. V ŠS máte mít vypsané skloňování typu idea ze str. 16 a poučku ze str. 17 + s. 17/1a)b)c) a s.17/2a, dále z PS s. 19/8a)b)c). Nově do ŠS zapiš z učeb. s. 18/5a)b)c), s.18/6, z PS s. 18/4.

Distanční výuka od 4.1. do 8.1.

Na Skype hodinách budeme kontrolovat úkoly z vánočních prázdnin - list se cvičeními na cizí slova (dostávali jste všichni ve škole, je také k dispozici ve vestibulu školy), z PS s. 18/1. Dále do školního sešitu zapiš skoloňování  typu idea učeb. s. 16 a poučku s. 17, do ŠS z učeb. vypracuj s. 17/1a)b)c) (použij internetový Slovník cizích slov), s. 17/2a), z PS s. 19/8(opět zkus využít internetový Slovník cizích slov).

Distanční výuka od 30.11.do 4.12.

Tento týden dodělejte vše chybějící z předchozích týdnů distanční výuky (přehled máš po týdnech celý na této webové stránce), doplň veškeré učivo a cvičení do školního sešitu, cvičení v pracovním sešitě, opakuj si veškeré učivo, zaměř se na ohebné slovní druhy - podst.jm.,příd.jm., zájmena, číslovky, slovesa, dále významy cizích slov (ze zadaných cv. v pracovním sešitě) a obohacování slovní zásoby (zopakuj si z učeb. s.8/cv.5), přísloví (z učeb. s.9/9, z PS s. 12/8a)b) - čeká vás prověřovací test.

Distanční výuka od 23.11. do 27.11.

Úkoly na tento týden (neposílat):  Slovní zásoba - z učeb. do ŠS  s.9/9, dále do PS s. 10/4 (složenina vlastní - nelze ji dělit na 2 samostatná slova, nevlastní ano), cizí slova - stále studuj dokument o výslovnosti a pravopise (odkaz níže), do PS s.17/9 (ověříme v hodině online na Skype), s. 17/10, pravopis - z PS do ŠS napiš s. 28/10.

Distanční výuka od 16.11. do 20.11.

Prostuduj dokument o výslovnosti a pravopisu cizích slov - klikni na odkaz:  Cizí slova.docx (17770)

Do ŠS napiš z učeb. s. 12/6,7, z PS s. 12-13/1 (zase použij odkazy na Internetovou jaz. příručku a SCS online na této stránce níže)

V Čj doporučuji používat Internetovou jazykovou příručku, odkaz: prirucka.ujc.cas.cz   K procvičení využij cv. na cizí slova v aplikaci LearningApps.org, odkaz na konci stránky.

Distanční výuka od 9.11. do 13.11.

Úkoly neposílat, budeme probírat na Skype: do ŠS z učebnice vypracuj s.9/ 10a)b) a s. 9/9 (nezapomeň vysvětlit význam). Z PS s. 27/6 (veškerá slova, která lze, převést do množného čísla), cv. také napsat do ŠS, poslední s.14/5, tady ti může pomoci Slovník cizích slov online, odkaz: https://infoz.cz

Distanční výuka od 2.11. do 6.11.

Úkoly na tento týden (neposílat): z učeb. do šk. sešitu (ŠS) napiš s. 8/6 (vzor cv. 5) a dále z prac. sešitu (PS) s. 9/19, s.11/5, s. 14/4, s. 15/7 (doplňovačku udělej do ŠS)

 

Distanční výuka od 14.10. do 23.10.

Z učebnice si přečti a prostuduj: Obohacování slovní zásoby s. 8-9, Slova přejatá s. 9-15, písemně do školního sešitu napiš s. 33/10 (8 řádků, končíme vyjádřením -  k svátku).

V pracovním sešitě vypracuj tato cvičení: Pravopis s. 25/1,2, s. 26/3,4,5,  Obohacování slovní zásoby s. 10/1,2, s. 11/6a), 12/8a)b), Slova přejatá s. 13/2, s.13-14/3, s.15/6, s. 16/8

Literární úkol - Můžete začít číst knížku, budeme odevzdávat písemný referát o knize (na volných listech do schránek ve vestibulu školy nebo e-mailem), termín odevzdání do pátku 27.11. (samozřejmě můžete odevzdat dříve).

Otázky: 1) Proč sis danou knihu vybral(a)?

            2) Přiřaď k literárnímu druhu - žánru, př. epika - fantasy, lit. faktu - životopis, lit. odborná - encyklopedie apod.

            3) Stručně seznámit s dějem, obsahem knihy.

            4) Co tě v knize nejvíce zaujalo a proč? Komu bys knihu doporučil k přečtení?

Odkaz na procvičení cizích slov, klikni: https://learningapps.org/display?v=p700ifzjn20