Český jazyk – 8. třída

e-mail:  k.ruzkova@zsamskozlany.cz

Distanční výuka od 14.10. do 23.10.

Z učebnice si přečti a prostuduj: Obohacování slovní zásoby s. 8-9, Slova přejatá s. 9-15, písemně do školního sešitu napiš s. 33/10 (8 řádků, končíme vyjádřením -  k svátku).

V pracovním sešitě vypracuj tato cvičení: Pravopis s. 25/1,2, s. 26/3,4,5,  Obohacování slovní zásoby s. 10/1,2, s. 11/6a), 12/8a)b), Slova přejatá s. 13/2, s.13-14/3, s.15/6, s. 16/8

K některým zadaným cvičením se budeme vracet ve výukové hodině na Skype v pátek 23.10. (8:55-9:40), proto je zatím neposílejte. Odkaz na Skype:

https://join.skype.com/gkESMjsZ3KHA 

Podzimní prázdniny - Můžete začít číst knížku, budeme odevzdávat písemný referát o knize (na volných listech do schránek ve vestibulu školy nebo e-mailem), termín odevzdání do pátku 27.11. (samozřejmě můžete odevzdat dříve).

Otázky: 1) Proč sis danou knihu vybral(a)?

            2) Přiřaď k literárnímu druhu - žánru, př. epika - fantasy, lit. faktu - životopis, lit. odborná - encyklopedie apod.

            3) Stručně seznámit s dějem, obsahem knihy.

            4) Co tě v knize nejvíce zaujalo a proč? Komu bys knihu doporučil k přečtení?

2.11. budeme zadávat 1. soubor mluvnických cvičení k odevzdání.

Kdo nemá přehledy k zájmenům, číslovkám a slovesům, může si je vyzvednout ve vestibulu školy.