Český jazyk – 8. třída

Nový e-mail:  k.ruzkova@zsmskozlany.cz

Od 15.3. online hodiny probíhají přes Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn 10 minut před hodinou.

Úkoly a učivo už jsou zadávány pouze v Google učebně!

 

Odkaz na Skype: https://join.skype.com/gkESMjsZ3KHA 

Povinné úkoly k odevzdání:

2.soubor do 1. března: z učeb. s. 37-38/4a), z učeb. s. 19/8 a již dříve zadané z učeb. s. 40/11 (doplň předložku s,z a k danému přísloví napiš správné vysvětlení). Cvičení napiš do ŠS a pošli na můj nový e-mail.

1. soubor do 12. února - z učeb. s. 40/12a), z učeb. s. 18/5a) a s. 20/1a) - prověření i všeobecných znalostí. Cvičení napiš do ŠS a pošli na můj nový e-mail. Můžeš začít pracovat také na literárním úkolu (zadání níže na této webové stránce).

Důležité odkazy: Internetová jazyková příručka: prirucka.ujc.cas.cz , Slovník cizích slov: https://infoz.cz , Pravopis cizích slov: Cizí slova.docx (17770)

Distanční výuka od 22.3. do 26.3.

Slovesa - úkol: vyčasuj sloveso smát se v podmiňovacím způsobu přítomném a minulém, dále v oznamovacím způsobu přítomném a minulém (celkem 4 časování) - vypracuj do ŠS, dále z učeb. do ŠS s. 39/9 (předpony s-, z-, vz-). Na online hodinách si dále budeme vysvětlovat novou kategorii slovesného vidu. (Cvičení a úkoly neposílejte, budou kontrolovány v online hodinách, nový soubor úkolů budu zadávat příští týden)

Distanční výuka od 15.3. do 19.3.

Zůstáváme u sloves, utvořte rozkaz. způsob ve všech tvarech od sloves: říkat, vědět, vidět, chtít, být, bít, jíst, sedět do ŠS. Prostuduj učivo slovesného vidu - učeb. s. 24 a zapiš si do sešitu (včetně poznatků na liště). Dále pravopis s-, z-, vz- : z učeb. do ŠS utvoř věty na významové rozdíly s. 37/3 (zadané úkoly neposílat, budeme je kontrolovat společně na online hodinách).

Distanční výuka od 1.3. do 5.3.

Pokračujeme se slovesným rodem (činným a trpným). Zapiš si do ŠS: Slovesný rod trpný je vyjádřen dvěma způsoby: a)opisným tvarem trpným - opisem (opisné pasivum), tvoří jej: sloveso být v různých časech a tvarech + příčestí trpné (-n,-na,-no: napsán, napsána, napsáno; -en, -ena, -eno: nesen, nesena, neseno; -t,-ta,-to: přikryt, přikryta, přikryto  b) zvratným slovesem (zvratné pasivum) - sloveso se zvratným zájmenem se, si. Př. Dům byl postaven v 17. století. - opis x Dům se postavil v 17. století. - zvratné sloveso. Další úkol do sešitu: vyčasuj v podmiňovacím způsobu přítomném a minulém tato slovesa: nakupovat, učit se. Dále PS s. 30/4 a s. 30/7 - pravopis (s-,z-, vz-)

Distanční výuka od 22.2. - 26.2.

Budeme se věnovat slovesům - máte mít určené kategorie u sloves: vypracovali jsme, napišme, dopsali byste, přidejte si další  3 slovesa: odpověz, napovídali bychom, byl napsán (dopis). Dále už byste měli mít vypsanou poučku z učeb. s. 37 na předpony s-, z-, vz-, k tomu prostudujte v PS přehled uprostřed s. 3 -4 a v PS dále vypracujte s. 29/1a), s. 29/2. Nezapomeňte vypracovat 2. soubor povinných úkolů do 1.3. Tři žáci stále neposlali opravy cv. z 1. souboru!!!

Distanční výuka od 15.2. do 19.2.

Pokračujeme ve skloňování cizích vlastních jmen - obecně známá na -e (Goethe), méně známá na -e a na i/y (Verdi), pak nepravidelné skloň. některých cizích jmen např. Zeus, Mars, Cicero apod. V PS vypracuj s.20/2, s.20-21/3, 4. Zopakuj si kategorie sloves, zkus si do ŠS určit: vypracovali jsme, napišme, dopsali byste. Začni pracovat na 2. souboru povinných úkolů, zadány na této webové stránce výše.

Distanční výuka od 8.2. do 12.2.

Tento týden budeme pokračovat ve skloňování cizích vlastních jmen - řecká a latinská jména (Spartakus, Herkules), slovanská jména (Tolstoj, Dostojevskij). V PS vypracuj s. 18/2, s. 19/7a)b)c), s. 20/1 (využij nápovědu na liště). Pokračujeme také v předložkách s, z - učeb. s. 40/cv. 14a)  - využij PČP, hledej v části Pravopisná pravidla (obecné poučení o předložkách). Cv. z učeb. vypracuj do ŠS. Z této stránky máte již mít vypracované na předložky také s. 40/11 a 13. Dále prostuduj a zapiš do ŠS poučku k předponám s-, z- a vz- ze str. 37.

Distanční výuka od 1.2 do 5.2.

Úkoly tohoto týdne se shodují s povinnými úkoly k odevzdání: cv. na pravopis z učeb. s. 40/12a), cv. na obecná cizí slova z učeb. s. 18/5a) - cv. z dřívějších týdnů, dále cv. na vlastní cizí jména z učeb. s. 20/1a) - zde musíš zapojit i své všeobecné znalosti či vyhledat pomoc na internetu, v encyklopediích apod. Jedná se o významné světové osobnosti.  Cvičení vypracuj do ŠS a pošli na můj nový e-mail. 

Distanční výuka od 25.1. do 28.1.

Budeme dokončovat skloňování cizích slov obecných - r. stř. téma/schéma, vysvětlíme si nesklonná cizí slova. Z učeb. do ŠS vypracujte s. 18/4. Dále pravopis předložek s,z - z učeb. do ŠS napište s. 40/11,13 (nezapomeň vytvářet věty)  Stále si opakuj zásady pravopisu cizích slov (internet.odkaz výše) a veškeré skloňování, které jsme probrali a zapsali si přehledně do sešitu na online hodinách (skloňování některých cizích slov najdeš také v Internet. jazyk. příručce, odkaz výše)

Distanční výuka od 18.1. do 22.1.

Nově z učeb. do ŠS s. 19/7a)b) -za a) jde vlastně o slovo nadřazené, za b) použij SCS, dále z PS do ŠS s. 18/3 - 2.pád a vzor (př. rosarium, bez rosaria, vz. město). Nově pravopis předložek s, z - opiš poučku z učeb. do ŠS  s. 39 a vypracuj do ŠS s. 39/10, dále z PS s.29-30/3, s.30/5. (Dokontrolujeme z minule - list se cv. 5,6, z učeb. s.17/1b)c) a 2a), PS s. 19/8a)b)c), dále máte mít vypracované z učeb. s. 18/5,6 a v PS s.18/4)

Distanční výuka od 11.1. do 15.1.

Dokontrolujeme list se cvičeními na cizí slova - cv.4,5,6. V ŠS máte mít vypsané skloňování typu idea ze str. 16 a poučku ze str. 17 + s. 17/1a)b)c) a s.17/2a, dále z PS s. 19/8a)b)c). Nově do ŠS zapiš z učeb. s. 18/5a)b)c), s.18/6, z PS s. 18/4.

Distanční výuka od 4.1. do 8.1.

Na Skype hodinách budeme kontrolovat úkoly z vánočních prázdnin - list se cvičeními na cizí slova (dostávali jste všichni ve škole, je také k dispozici ve vestibulu školy), z PS s. 18/1. Dále do školního sešitu zapiš skoloňování  typu idea učeb. s. 16 a poučku s. 17, do ŠS z učeb. vypracuj s. 17/1a)b)c) (použij internetový Slovník cizích slov), s. 17/2a), z PS s. 19/8(opět zkus využít internetový Slovník cizích slov).

Literární úkol - Můžete začít číst knížku na II. pololetí, budeme odevzdávat písemný referát o knize (na volných listech do schránek ve vestibulu školy nebo až po návratu do školy). Zatím tedy neposílat!!! Upozornění - musí jít o jinou novou knihu než v předchozích obdobích, vedu si záznamy!!!

Otázky: 1) Proč sis danou knihu vybral(a)?

              2) Přiřaď k literárnímu druhu - žánru, př. epika - fantasy, lit. faktu - životopis, lit. odborná - encyklopedie apod.

              3) Stručně seznámit s dějem, obsahem knihy.

              4) Co tě v knize nejvíce zaujalo a proč? Komu bys knihu doporučil k přečtení?

Odkaz na procvičení cizích slov, klikni: https://learningapps.org/display?v=p700ifzjn20