Český jazyk – 9. třída

e-mail: k.ruzkova@zsamskozlany.cz

Odkaz na Skype: https://join.skype.com/ipfajJQvTdAX

V Čj doporučuji používat Internetovou jazykovou příručku, odkaz:prirucka.ujc.cas.cz

30.11. na shledanou ve škole, vše zadané dodělejte, kdo jste ještě neposlal literární úkol, můžete odevzdat hned v pondělí v literárním sešitě ve škole, v pondělí máte na CVČj přinést úkol zadaný už na 19.10., mám mít vše doplněné v sešitě na CVČj a mít nastudovaná vyjmenovaná slova a graf věty jednoduché.

1. soubor úkolů (slohové cv. z PS s.43/2 a úkoly na CVČj s. 73-74/6) odevzdali všichni.
2. soubor úkolů - odevzdání do 13.11. (z učeb.s.80/2, s.62/17 - poslední větu do SŠ, graf a z PS s. 6/4) neodevzdali stále 2 žáci!!! (2 žáci mají přepracovat a poslat znovu)
 
Nově - 3. soubor úkolů k odevzdání, pošlete do 27.11. - z PS s. 47/6, dřívější 46/4 -převést do mn. č. a použít ve větách (nápověda: přípona -ský, v mn. č. -ští, příp. -cký, v mn. č. -čtí, ověř si v PČP, Internet. jazyk.příručka), nezapomeň také na literární úkol (otázky níže na této stránce), termín odevzdání také 27.11.
 
Distanční výuka od 23.11.do 27.11.
Protože se blíží návrat do školy, na tento týden nezadávám nové učivo, dodělejte vše, co vám chybí z předchozích týdnů distanční výuky - vše máte přehledně na této webové stránce (učivo a cvičení do školního sešitu, cvičení do pracovního sešitu). Nezapomeňte odevzdat zadané úkoly do 27.11.!
V pondělí 30.11. se potkáme na CVČJ, budete odevzdávat sešit na CVČj ke kontrole, budeme psát kontrolní test z vyjmenovaných slov a věty jednoduché (graf) - vše jsme dělali ještě společně ve škole a procvičovali při hodinách online na Skype.
 
 
Distanční výuka od 16.11. do 20.11.
Úkoly na tento týden (neposílat): z učeb. do SŠ s. 62/16 (zopakuj si ze ŠS, co nejčastěji bývá doplňkem, psali jsme si společně ještě ve škole), dále prostuduj poučku s. 96:  Útvary čes. jazyka, zestručni a zapiš do sešitu, pak si na základě této poučky zkus udělat s. 13/11a) b) c)pokud nevíš, vypiš si alespoň 8 příkladů slangu z daného cvičení ,dále z PS s. 13/3 - nápověda: slova příbuzná jsou slova se stejným kořenem, př. les, lesík, lesník,lesostep,lesnatý,prales (kořen slova je les).Ze cvičebnice do sešitu na CVČj s.26/cv.25,26,27 (vyjm. slova na V) a s.26/cv.29 (vyjm. slova na Z)  
Kdo nemá cokoliv z předchozích týdnů distanční výuky, vše si doplní, přehled má na této stránce !!!
 
Distanční výuka od 9.11. do 13.11.
Úkoly na tento týden (neposílat, budeme brát na Skype):  do ŠS zapiš s.10/2a), znovu nejdříve pročti poučku s. 9, dále s.11/6 a s. 11/5 (k tomu si zopakuj poučku s. 10, toto učivo jsme dělali ještě ve škole viz PS s.6/1, použij jiné příklady než z PS!). Dále z PS s. 7/5 - zadáno již minule, ale raději ještě nápověda: (sloveso si dej do infinitivu, využij pomůcku se slovesem budu, urči vid, pak utvoř požadovaný tvar opačného vidu, př. vyplul - vyplout - neříkáme budu vyplout, ale vypluji, sloveso je tudíž dokonavé, děj ohraničený x sloveso opačného vidu vyplouvat - budu vyplouvat - používáme budu - sloveso je nedokonavé, děj probíhající, opakovaný, požadovaný tvar opačného vidu je vyplouval. Kdo zvládá jednoduše: vyplul - dokonavé x vyplouval - nedokonavé). K procvičení sloves. vidu použij cv. v aplikaci LearningApps.org, odkaz na konci této stránky. Dále z PS s.8/11, 12a) a s. 14/4a)b), s. 14/5.   Ze cvičebnice do sešitu na CVČj  s. 25/21,22,23 (vyjmen.slova na S)- klič ke cv. vzadu v učebnici, použij až po napsání cv. ke kontrole.
 
Distanční výuka od 2.11. do 6.11.
Úkoly na tento týden (neposílat): z učeb. opiš do šk. sešitu (ŠS) poučku s. 61, s. 62/17 - opsat do ŠS 3. a 4. větu, podtrhat do věty a graf, dále opiš do ŠS  poučku s. 7 a s. 9 a  vypracuj s.8/cv.5. Dále v v prac. sešitě s. 7/5, s. 8/9,10 a ze cvičebnice do sešitu na Cvičení z Čj s. 24/17,18 a 25/19 (vyjmen. slova na P)
 

 Distanční výuka od 14.10. do 23.10.

Z učebnice prostuduj: Přívlastek těsný, volný, doplněk s. 61-62, Slovní zásoba, význam slova s. 7-19, do školního sešitu  z učeb. napiš s. 80/2, s.80/4, s. 80/6. V pracovním sešitě doplň: s. 6/4, s. 9/14, 15a)b)c) + celou stránku 46

Cvičení z Čj (zadané úkoly vypracuj písemně do sešitu na Cvičení z Čj)

Dodělat si rozbor: J. Žáček - Kotě, dále Vyjmenovaná slova - L - s. 23/8,9,10, M- s.23-24/12,13,14, dále Podmět a přísudek s. 73-74/6, 75/11(cvičení opiš a podmět a přísudek podtrhej , podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou)

 

Literární úkol - Můžete začít číst knížku, budeme odevzdávat referát o knize v písemné podobě ( buď na volných listech do schránek ve vestibulu školy nebo e-mailem). Termín odevzdání do pátku 27.11. (můžete samozřejmě i dříve).

Otázky: 1) Proč sis vybral danou knihu?

              2) Přiřaď k liter. druhu a žánru. Př. epika - fantasy, lit. faktu - životopis, lit.odborná - encyklopedie apod.

              3) Stručně seznámit s dějem, obsahem knihy.

              4) Co tě v knize zaujalo a proč? Komu bys knihu doporučil k přečtení?

 

Odkaz na cvičení, kde si můžete vyzkoušet určování slovesného vidu:

https://learningapps.org/display?v=posgbrd6220