Občanská a rodinná výchova – 6. třída

Opakuj si podle sešitu témata:  Kalendář (září – červen, u neprobraných měsíců březen - červen využij téma Kalendář v učebnici), Rodina –sešit a učeb. str.  10 – 30, str. 92 – 105, Finanční gramotnost – příjmy a výdaje (přehled v sešitě)

Stále si opakujte zadané, nebudu zadávat další učivo, zaměřte se na hlavní předměty, u mě na ČJ.

Další možnost, jak se v Ov/Rv dozvědět něco zajímavého, najdete na www.ctedu.cz (2. stupeň, Člověk a společnost, Výchova ke zdraví), jde o výuková videa, doporučuji.