Občanská a rodinná výchova- 7. třída
 
e-mail: k. ruzkova@zsamskozlany.cz
 
Výuková hodina Ov na Skype - stejný odkaz jako u Čj 7
 
Můžete se podívat na různá videa k učivu  - 2. stupeň ZŠ (Člověk a společnost, Výchova ke zdraví), stačí kliknout na odkaz:
 
Distanční výuka - 6.1.
 Téma: Rodina a finanční gramotnost (bydlení, ekonomika domácnosti, rodinný rozpočet) - učebnice s. 77-83, připravte si i sešit.
Distanční výuka - 13.1.
Pokračujeme ve finanční gramotnosti - z učeb. s. 41 si zapiš graf Majetek (vysvětlovali jsme si na minulé hodině na Skype, někdo má již zapsané), budeme pokračovat v otázce bydlení - učeb. s. 77 a poté se budeme zabývat ekonomikou domácnosti (hlavně žebříčkem hodnot s. 80, vysvětlíme ekonomické pojmy na liště s. 81).
Distanční výuka - 20.1.
Zůstáváme u žebříčku hodnot s. 80, tentokrát písemně do sešitu vypracuj otázky pod symboly tužky a otazníku (Co je pro tebe v životě důležité, očísluj 1-10, podtrhni, které hodnoty nelze koupit, O čem asi sní lidé na fotografiích?)