Občanská a rodinná výchova- 7. třída
 
Nový e-mail: k. ruzkova@zsmskozlany.cz
Od 15.3. online hodiny budou probíhat na Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn 10 minut před začátkem hodiny. 
Úkoly a učivo jsou již zadávány pouze v Google učebně!
 
Výuková hodina Ov na Skype - stejný odkaz jako u Čj 7
 
Můžete se podívat na různá videa k učivu  - 2. stupeň ZŠ (Člověk a společnost, Výchova ke zdraví), stačí kliknout na odkaz:
 
Distanční výuka - 24.3.
Zbývá nám téma - mzda (čistá, hrubá, nominální, reálná, daně). Zkuste zjistit, jaké daně u nás existují ? (uveď alespoň 5 druhů daní)
 
Distanční výuka - 17.3.
Zůstávají stejné úkoly jako z období před jarními prázdninami (dist. výuka 3.3.) - budeme je dokončovat.
 
Distanční výuka - 3.3.
Pokračujeme v rozpočtu - druhy rozpočtů, pak nám zbývá mzda - čistá, hrubá, nominální, reálná, daně. Ke dvěma písemným úkolům: 1) Můj žebříček hodnot  2) Rodinný rozpočet - 5 nejvýznamnějších položek - přidáme tento týden třetí: 3)Zkuste se zamyslet, kde by se dalo v rodinném rozpočtu ušetřit , uveďte alespoň 3 položky a zdůvodněte proč? (Písemné úkoly máme mít vypracováné do sešitu a  budou hodnoceny po návratu do školy.)
 
Distanční výuka -  24.2.
Místo hodiny Ov budeme mít v tomto týdnu Čj  (v pátek nebude moje hodina Čj z provozních důvodů, účastním se online školení).
 
Distanční výuka 17.2.
Nadále se budeme věnovat rodinnému rozpočtu, mzdě a daním. Kdo nevypracoval písemný úkol z minulého týdne, dodělá si, bude hodnocen po návratu do školy (stejně jako úkol k žebříčku hodnot) U hodnocených úkolů se nebojte více rozepsat!!! (zdůvodňovat proč)
 
Distanční výuka 10.2.
Z minulé hodiny nám zůstává vysvětlit pojem kredit, dále problematika rodinného rozpočtu s. 82 - 83 (příjmy, výdaje, hrubá mzda, čistá mzda, daně). Kdo ještě nehovořil o žebříčku hodnot, připraví si.  Úkol: Nově si zjisti a zapiš do sešitu 5 položek, které nejvíce zatěžují  každý měsíc rozpočet Vaší rodiny (za co se měsíčně vydává nejvíce peněz).
 
Distanční výuka -3.2.
Protože minulou hodinu jsme celou věnovali hodnocení a sebehodnocení v souvislosti s klasifikací za 1. pololetí, zůstávají v platnosti úkoly minulého týdne!
 
Distanční výuka- 27.1.
Úkol: Stále zůstává písemný úkol z minulého týdne z učeb. na s. 80 (kdo neměl vypracované, doplní si do sešitu): Můj žebříček hodnot. Seřaď hodnoty od 1 do 10, podtrhni, co se nedá koupit. Dovysvětlíme ekonomické pojmy na liště s. 81 + vysvětlíme pojem úrok. Dále se seznam s problematikou rodinného rozpočtu s. 82-83 (prostuduj i lištu s. 82 - příjmy, výdaje, hrubá mzda, čistá mzda, daně).
 
Distanční výuka - 20.1.
Zůstáváme u žebříčku hodnot s. 80, tentokrát písemně do sešitu vypracuj otázky pod symboly tužky a otazníku (Co je pro tebe v životě důležité, očísluj 1-10, podtrhni, které hodnoty nelze koupit, O čem asi sní lidé na fotografiích?)
 
Distanční výuka - 13.1.
Pokračujeme ve finanční gramotnosti - z učeb. s. 41 si zapiš graf Majetek (vysvětlovali jsme si na minulé hodině na Skype, někdo má již zapsané), budeme pokračovat v otázce bydlení - učeb. s. 77 a poté se budeme zabývat ekonomikou domácnosti.
 
Distanční výuka - 6.1.
 Téma: Rodina a finanční gramotnost (bydlení, ekonomika domácnosti, rodinný rozpočet) - učebnice s. 77-83.