Občanská a rodinná výchova – 8. třída

Nový e-mail: k.ruzkova@zsmskozlany.cz

Od 15.3. budou online hodiny probíhat přes Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn 10 minut před hodinou. 

Úkoly a učivo jsou již zadávány pouze v Google učebně! 

Výuková hodina Ov na Skype - stejný odkaz jako Čj 8

Můžete se podívat na různá videa k učivu - 2. stupeň ZŠ (Člověk a společnost, Výchova ke zdraví). Stačí kliknout na odkaz: ctedu.cz

Distanční výuka 23.3.

Nezapomeňte mít připravený úkol ze s. 52 - symbol brýlí (každý uvede příklad), dále se vrátíme k otázkám na s. 54. Nově téma: Právo je systém s. 55, prostuduj a zapiš: Účastník práv. vztahu (fyzická a právnická osoba), obsah a předmět práv. vztahu.

Distanční výuka - 16.3.

Zůstávají stejné úkoly z před jarních prázdnin (dist. výuka 2.3.) - dokončíme je. 

Distanční výuka - 2.3.

Máme dokončit na str. 52 dříve zadaný úkol (fotografie , úkol - symbol brýlí , měly by být písemně zpracované do sešitu) + probrat otázky ze str. 54. Nový úkol: Napiš 5 oblastí, kde musíme dodržovat určitá pravidla , řád - zapiš písemně do sešitu. (písemné úkoly budou kontrolovány po návratu do školy, předchozí dva písemné úkoly uvedeny v dist. výuce 26.1.)

Distanční výuka - 23.2.

Místo hodiny Ov v tomto týdnu budeme mít Čj (v pátek nebude moje hodina Čj z provozních důvodů, účastním se online školení).

Distanční výuka - 16.2.

V platnosti zůstávají písemné úkoly z minulé hodiny ze str. 53 (symbol otazníku) a ze str. 52 (fotografie, úkol - symbol brýlí). Nově promysli otázky ze str. 54 a opiš si do sešitu shrnutí ze str. 54 dole.

Distanční výuka - 9.2.

Začínáme nové téma: Právní minimum - prostuduj učivo str. 52-54. Zkus vysvětlit rozdíl mezi morálkou a právem, objasnit pojem svědomí související s morálkou. Úkoly: Zapiš si pod nadpis Právní mnimum, co jsou etické normy a právní normy. Zkus roztřídit př. ze s. 53 - symbol otazníku (?) Prohlédni si fotografie na str. 52 - Které normy porušují lidé na fotografiích a proč? Dále se zkus zamyslet nad úkolem - symbol brýlí - str. 52. (Úkoly zpracuj písemně do sešitu)

Distanční výuka - 2.2. 

Protože minulou hodinu jsme celou věnovali hodnocení a sebehodnocení v souvislosti s klasifikací za 1. pololetí, v platnosti zůstávají úkoly na minulou hodinu.

Distanční výuka - 26.1.

Stále zůstávají oba písemné úkoly do sešitu - zdůvodnění svého typu temperamentu, dále úkol k sebepojetí ze s. 13 (nákres sebe + zodpovědět otázky). Budeme se dále zabývat charakterem, svědomím (učeb. s. 17). Vysvětlíme pojmy ego, egoismus, egocentrismus, altruismus - můžeš si dopředu připravit vysvětlení těchto cizích slov (využij Slovník cizích slov - internetový odkaz u Čj). Zkus se také zamyslet, jaký je rozdíl mezi morálkou a právem?

Distanční výuka - 19.1.

Kdo ještě nezapsal svou charakteristiku temperamentu do sešitu, dovypracuje. Nově ze str. 13 prostudujte, co znamená sebepojetí, vypiště, co zahrnuje (nezapomeňte také vysvětlení na liště). Pak zkuste nakreslit do sešitu sami sebe a zodpovědět otázky - s. 13 u obrysu postavy (dobře promysli).

Distanční výuka - 12.1.

V ŠS byste měli mít zapsáno - Kdo byl Hippokrates? Co vytvořil? Dále byste měli mít zapsanou charakteristiku 4 typů temperamentu z učeb. s 16 z minulé hodiny. Nově zkuste určit svůj typ temperamentu a zdůvodnit svou volbu do sešitu. Budeme si nově vysvětlovat pojmy extrovert, introvert, labilita, stabilita (učeb. s. 17). Dále stále - charakter, morálka, svědomí (učeb. s. 17).

 

Distanční výuka - 5.1.

Budeme probírat temperament, charakter, morálku a otázky svědomí  (připravte si učebnici a sešit, v učebnici stránky 16 -17).