Bc. Sixtová

Vítám Vás na podpoře pro domácí výuku. 
V současné době připravuji interaktivní materiály, které budete moci využít samostatně. 
Zároveň se pokusím vytvořit prostředí, ve kterém se budeme setkávat onine v pravidelných intervalech, tak jako při skutečné výuce.
 
V případě nejasností mne kdykoliv kontaktujte na adrese: e.sixtova@zsamskozlany.cz