I když nemůžeme do školy, tak si společně můžeme užít trochu angličtiny. 
 
 • Budeme mít Challenge na Kahoot - snažte se mě obehrát. Stačí jen kliknout na odkaz  a přihlásit se jménem.
 • Budete mít připravená různá interaktivní cvičení
 • Plňte balíky na WocaBee - sbírejte razítka (až se zase uvidíme, všechna na vás budou čekat)
 • Vždy dostanete povinný úkol, který pošlete na můj e-mail: e.sixtova@zsamskozlany.cz (stačí poslat jeho fotku).
 • Já všechny práce opravuji a posílám zpět k případné opravě. 

Samostudium na období 1. - 12. 6.

5. třída

WocaBee

 • cvičný test 1.5 A I. dne 3. 6.
 • Cvičný test 1.5 A II. dne 5. 6.
 • Cvičný test 1.5 A III. dne 10. 6.
 • Cvičný test 1.5 A – vše dne 12. 6.

Procvičuj v PS:

 • Otázky v PS 38/1, 2 39/ 4
 • My room v PS 42 - 43

Poslední povinné cvičení k odevzdání:

 • Pošli mi ke kontrole: PS 38/3, 39/5
 • Vytvoř svůj vysněný pokoj (můžeš si najít obrázek na internetu a poprosit paní učitelku o vytisknutí)
 • Udělej popisky věcí v pokoji (vzor v učebnici 52/1).
 • Napiš 8 vět o svém pokoji (vzor v učebnici 52/2 a PS 43/5,6)
 • Obrázky můžeš nechat ve škole

 

Samostudium na období 18. - 31. 5.

1. WocaBee

 • Cvičný test 4B, My Day – 20. 5.
 • Cvičný test 4D, Culture, Music – 22. 5.
 • Cvičný test Question Y/N – 25. 5.
 • Cvičný test Question W – 27. 5.
 • Cvičný tets Question Y/N, W – 29. 5.

2. Bloggers  (odkaz najdeš níže)

 • Budeme probírat otázky. Gramatiku najdeš v SB str. 62, cvičení dále na str. 63/4
 • Také si přepni na WB a procvičuj 19/6, 7, 8 a 21/3

3. Povinný úkol k odevzdání:

 • V PS napiš otázky: 38/3 a 39/4
 • V Uč Napiš otázky 47/6a (podle tabulky)  - polož je jedné osobě (svému kamarádovi, sourozenci, rodiči) - a napiš, jak odpověděl vzor 47/6b

 

Samostudium na období 4. - 17. 5.

1. WocaBee: 

 • cvičný test Time, My Day – 6. 5.
 • Cvičný test 4C, D – 11. 5.
 • Cvičný test 4D, Culture, Music – 13. 5.

2. Povinný úkol na záporné věty:

 • Procvičuj v PS vše na dvoustránce 36-37
 • Pošli mi ke kontrole: 36/3, 4 a 37/5

3. Bloggers - slouží k procvičení

 • Pusť si Bloggers video v SB na straně 63: Dva spolužáci vymýšlí Crazy Timetable. Dobře je poslouchej, pusť si video i několikrát a můžeš mi poslat, které předměty spolu vymysleli do bláznivého rozvrhu.
 • Budeme probírat otázky. Gramatiku najdeš v SB str. 62, cvičení dále na str. 63/4
 • Také si přepni na WB a procvičuj 19/6, 7, 8 a 21/3
 • k učebnici platí stejný odkaz minule (najdeš níže)

Samostudium na období 20. 4. - 3. 5.

1. Vědecký výzkum - denní zvyky/Daily Routine

 • Během následujících 14 dní se proměníte ve vědce, kteří budou zkoumat zvyky svých spolužáků a dalších lidí. Výsledkem bude vědecké zpráva Report, ve které shrnete vaše získané informace.
 • Před zahájením výzkumu se věnujte i WocaBee, Bloggers i naší učebnici. Nacvičíte si tam věty, které pak využijete do své zprávy. Nezačínejte psát zprávu, dokud si nebudete jistí, že dokážete věty napsat. 
 • Kritéria: Vyberte si 7 aktivit
 • Zeptejte se 5 spolužáků a 5 dalších lidí (rodiče, sourozenci...), můžete se ptát i mně
 • Vytvořte si tabulku na záznam odpovědí
 • Pošlete mi Report - Daily Routine  s výsledky
 • Vzor máte v prezentaci z virtuální hodiny
2. WocaBee
 • cvičný test Time + 4B - 22. 4.
 • cvičný test 4B - 24. 4.
 • cvičný test My day + 4C - 29. 4.
3. Bloggers slouží k procvičení, pokud si nejste jistí. Neposílejte mi, učebnice vám ukáže, zda jste postupovali správně
 • www.mauthor.com/present/4570230475587584
 • he/ she/ it - SB 58/1, 2 (seřaď podle poslechu), 3 (přiřaď k obrázkům), 59/5
 • he/ she/ it - WB 8/1, 3, 9/4, 5, 10/7, 8, 11/9
 • záporné věty SB 61/5  WB 14/6, 8, 15/10
4. Project 4th - další cvičení k ujištění, zda už to zvládáte
 

Samostudium na období 6. - 19. 4.

Protože se nám blíží Velikonoce a normálně bychom měli i pár dní volna, máte dva týdny na splění následující práce.

1. WocaBee

 • 9. 4. v 8:00 - 20:00 hod - cvičný test na Time
 • 13. 4. v 8:00 - 20:00 hod - cvičný test na My Day
 • 15. 4. v 8:00 - 20:00 hod - cvičný test na 4B
2. Interaktivní cvičení na čas:
3. Bloggers - vysvětlíme si v pátek, jak ji používat
 • procvičuj čas v interaktivní učebnici
 • odkaz na lekci  www.mauthor.com/present/4570230475587584
 • procvič cvičení v učebnici na str 62
 • procvič cvičení v PS na straně 16 - 17  (klikni na jakékoliv stránce Bloggers dole na kolečko WB, když se budeš chtít vrátit do učebnice, klikni na SB)
 • procvičuj svůj den v PS 8/1, 3
4. Povinný úkol k odevzdání
 • Tento úkol dělej až po páteční virtuální hodině! 
 • PS str 32/1, 2 a str 33/3
 • Napiš 15-20 vět o svém dni. Napiš vždy v kolik hodin co děláš. (vzor - I wake up at six o'clock)
 • Inspiruj se v Bloggers (odkaz výše) na straně 70
 
 
Týden 30. 3. - 5. 4. 
1. WocaBee - máte nový balík se slovíčky o škole (uč str.36)
 • 3. 4. v 8:00-20:00 hod máte připravenu cvičnou písemku
2. Povinný úkol k odevzdání:
 • Přeložte do češtiny text na straně  36 v Uč.
 • Brzy půjdete do šesté třídy. Představte si, že za tu dobu, co nejste ve škole se změní spousta věcí. Naše škola v Kožlanech se promění ve vysněnou školu, do které by chtěl chodit každý.
 • Vytvořte plakát o takové škole a dodržte následující kritéria:
 • Napiš název školy a její znak
 • Vyfoť, stáhni nebo nakresli 5-6 obrázků (žáky, budovu, učebny, jídelnu, pomůcky ...)
 • Každý obrázek popiš alespoň dvěma větami. Piš co máme ve škole, nebo naopak nemáme (testy, oběd, uniformy, přestávky...). Také můžeš popsat, co je na obrázku a jaké to je (to je naše tělocvična, je velká...)
 • Vytvoř rozvrh, který by chtěl každý mít. Pod rozvrh napiš alespoň tři věty o něm (jaké předměty máme, jaké ne, v kolik začíná a končí vyučování...)
 • pomůže ti učebnice str. 34, 35, 36, 39 a PS str. 28 a 29
3. V pátek se snad sejdeme na virtuální hodině. Těším se na vás.
 
 
 
Týden 23. - 29. 3. 
1. WocaBee - prodloužila jsem vám balíky, které jste nestihli splnit a přidala jsem jeden nový.
 • 25. 3. 8:00-19:30 hod máte připravenu cvičnou písemku na balík 3D
 • 27. 3. 8:00-19:30 hod máte připravenu cvičnou písemku na have got a to be - zatím se vám moc nedaří, tak zabojujte :)
2. K procvičení dnů a předmětů ve škole jděte na následující odkaz:  learningapps.org/watch?v=p3hqv2zrc20
3. Povinný úkol k odevzdání:
 • Vypracujte v PS cvičení 29/3, 4 a pošlete mi ke kontrole :)
 • Brzo už budete v šesté třídě. Vytvořte váš rozvrh pro šestou třídu. Vše musí být anglicky, snažte se použít všechny předměty, které se učíte v této lekci. Jako vzor můžete použít str. 34 v učebnici. Opět to vyfoťte a pošlete ke kontrole.
4. Hrajte Kahoot - procvičíte tak opět dny v týdnu a předměty
 
V týdnu od 16. - 22. 3. mám pro vás připraveno:

1 . Challenge na Kahoot platná do 22. 3. 2020.  Všichni, kdo mne obehrají, získávají jedničku. Good luck :)

 • Nezapomeň, že musíš mít staženou apku Kahoot.it, bez ní nemůžeš hrát. 
Na následujících odkazech jsem připravila různá cvičení, stačí jen kliknout. :)
Trénujte balíky na WocaBee. Máte některé prodloužené do 22. 3.
 •  pátek 20. 3. od 8:00 do 14:30 si napište cvičně písemku z balíku 3D I. a II.
Povinný úkol:
Vytvoř projekt o sobě. Vzor je v učebnici na straně 15. 
 • Představ se a napiš o sobě základní informace (jméno, věk, odkud jsi, co máš rád...), minimálně 4 věty. Vzorové věty: Hello, I'm Jane. I'm ten years old. I am form London. I like spiders and PC games. 
 • Nalep, nakresli 5 obrázků a napiš ke každému alespoň dvě věty. Vzorové věty: This is my PC, it's black. My favourite game is Minecraft.  I've got a new bike. I like cycling.  (použij slovíčka ze strany 33/2)
 • Napiš alespoň o dvou zvířatech, která máš. Klidně si je vymysli. Přidej jejich obrázek a napiš o nich alespoň tři věty. Vzor: I've got a dog. His name is Rex. He's ten years old. He's black and white. He's very big.