I když nemůžeme do školy, tak si společně můžeme užít trochu angličtiny. 
 
 • Budeme mít Challenge na Kahoot - snažte se mě obehrát. Stačí jen kliknout na odkaz  a přihlásit se jménem.
 • Budete mít připravená různá interaktivní cvičení
 • Plňte balíky na WocaBee - sbírejte razítka (až se zase uvidíme, všechna na vás budou čekat)
 • Vždy dostanete povinný úkol, který pošlete na můj e-mail: e.sixtova@zsamskozlany.cz (stačí poslat jeho fotku, nebo můžete celé udělat na počítači).
 • Všechny práce postupně opravuji a posílám k případnému přepracován

Samostudium na pbdobí 1. - 12. 6.

Toto je závěrečný úkol pro tento zvláštní školní rok. J

WocaBee

 • Cvičný test Unit 3 dne 3. 6.
 • Cvičný test slovesa dne 5. 6.
 • Cvičný test Holiday – guestions dne 8. 6.
 • Cvičný test Holiday – answers dne 10. 6.
 • Cvičný test Holiday dne 12. 6.

 

Procvičuj v PS minulý čas, když si nebudeš jist, napiš mi J

 • 27/3, 28/1, 30/1, 2, 31/3,5, 32/4

Povinný úkol:

 • Project – My Ideal Holiday
 • 1. Nejprve mi napiš z té dovolené pohlednici.
 • Piš o těchto věcech: Kam a jak jste scestovali. S kým jsi tam cestoval? Co jsi dělal cestou? Kde jste byli ubytovaní. Také si vymysli, co jste tam dělali, co jste navštívili? Určitě se tobě nebo někomu jinému něco stalo, co to bylo? Jak si tu dovolenou užíváš?
 • Nezapomeň napsat pozdrav a rozloučení. Minimum je 10 vět
 • Vzor najdeš v PS 30/1 a v učebnici 37/4 zde je odkaz i na poslech: vložit odkaz
 • 2. Představ si, že si povídáš s kamarádem o své dovolené. Napiš, jak by ten rozhovor vypadal. Vzor otázek najdeš v učebnici 39/6 a 43/project. Minimum je 5 otázek a  5 odpovědí.
 • Hodnotit budu především správné použití minulého času.

 

Samostudium na období 18. -31. 5.

WocaBee:

 • Cvičný test – nepravidelná slovesa I. – 20. 5.
 • Cvičný test- nepravidelná slovesa II. – 22. 5.
 • Cvičný test – 3C, D – 25. 5.
 • Cvičný test – nepravidelná slovesa I., II. – 27. 5.  a 29. 5.

Learning apps: https://learningapps.org/view10658690

Bloggers (odkaz na učebnici je níže)

 • Procvičuj past simple na Bloggers
 • Doporučuji ti SB str. 76 – to be, 78 – regular verbs (pravidlená), 80 irregular verbs (nepravidelná)
 • WB str. 39 – křížovky na pravidelná slovesa, od str 40 – 44 je vše k nepravidelným slovesům
 • Projdi si cvičení podle svých potřeb. Zaměř se na to, co ti nejméně jde a to se snaž zvládnout. Tvůj cíl je zvládnout všechna pravidelná i nepravidelná slovesa.

Povinný úkol:

 • 1. PS 28/2, 29/4 - můžeš nafotit a poslat mi, nebo odnést do školy

 

Samostudium na období 4. - 17. 5.

1. WocaBee

 • 6.5. – 3A, B, 
 • 11. 5. 3B, 
 • 13. 5. věty - pravidelná slovesa

2. Learning apps - procvičení sloves

3. Povinný úkol:

 • 1. PS 25/4, 27/4
 • 2. Hádej, co jsem dělala a nedělala v dětství. Použij všechna slovesa v kladném i záporném tvaru v minulosti.
 • Nadepiš text: When my teacher was a child
 • Pokračuj větami: She played the guitar. She didn’t play the saxophone….
 • Kolikrát se trefíš? Kdo z vás uhodne nejvíc z mého dětství?

 

Samostudium na období 20. 4. - 3. 5.

 • Nová látka – minulost
 • Řešení vámi vytvořených kvízů o zvířatech, klikni na odkaz a lušti, pak pošli ke kontrole danému spolužákovi.  6. třída úkoly 20. 4 - 3. 5..docx

1. WocaBee

 • Cvičný test 3A – 24. 4.
 • Cvičný test 3A, B – 27. 4.
 • Cvičný test 3B – 29. 4.

2. Bloggers – Všechna cvičení ti pomohou procvičit novou látku, kterou probíráme na virtuálních hodinách.

 • Odkaz na učebnici  https://www.mauthor.com/present/6592002712535040
 • Jak s učebnicí pracovat si ukážeme na virtuální hodině.
 • Nemusíš mi nic posílat. Vše si zkontroluj pomocí tlačítka vpravo pod cvičením.
 • To be past – SB: 76/2, 3, 4, 77/7, 8, WB: 34, 35/7, 8, 9
 • Pravidelná slovesa – SB: 78/1 pusť si video, 78/3 – vyhledej slovesa v minulosti a přelož je, WB: 36, 37/1, 2, 38/3, 4, 39/6

3. Project 4th - opět slouží jen k procvičení

4. Povinná cvičení z naší učebnice, to mi prosím pošlete.

 • Project PS 24/3,
 • UČ 35/8 – Pojďme se proměnit v detektivy. Představte si, že byl nedaleko Kožlan nalezen mrtvý muž. Nikdo ho nezná, nikdo ho nikdy neviděl. Vy ten případ vyšetřujete. Máte k dispozici spoustu důkazů/předmětů, které měl muž v kapsách. Váš úkol je o něm sepsat zprávu (Report) na základě těchto důkazů. Použijte všechna slovesa ze cvičení a všechny předměty. Jako vzor vám poslouží modrá věta.
 • Co všechno dokážete pomocí důkazů a své chytré hlavy o tom muži sepsat do zprávy?

 

Samostudium na období 6. - 19. 4.

Protože se nám blíží Velikonoce a normálně bychom měli i pár dní volna, máte dva týdny na splění následující práce.

1. WocaBee:

 • 10. 4. v 8:00- 20:00 hod - cvičná písemka z 2D
 • 15. 4. v 8:00 - 20:00 hod - cvičná písemka z Biology (před tím si znovu zopakujte balíky)

2. Interaktivní cvičení - animals (procvičujte si slovní zásobu o zvířatech)

3. Úkoly k odevzdání - Projekt o zvířeti
 • Děkuji za vytvoření myšlenkových map o zvířatech. Ty nejlepší máte v následujícím dokumentu:  MM animals - 6. třída.pdf
 • Vyber si z myšlenkových map spolužáků jednu, podle které se ti bude nejlépe psát (nesmí to být ta tvoje).
 • Podle mapy napiš text o zvířeti - min. je 20 vět. Můžeš přidat i informace, které v mapě nejsou. Inspiruj se textem o surikatách v učebnici.
 • Nakresli nebo vlož obrázky s daným zvířetem - obrázky popiš krátkou větou.
 • Přidej mapu světa a vyznač, kde dané zvíře žije.
 • Vymysli jeden úkol pro spolužáky - křížovku, kvíz nebo spojování dvojic na slova z tvého textu o zvířeti (např. chrání = eat/catch/guard). Do projektu dej úkol nevyplněný. Mně ho pošli i vyplněný, abych mohla zkontrolovat, že v něm nejsou chyby. Tyto úkoly pak budeme společně plnit.

 

Samostudium v týdnu 30.3. - 5. 4.

Zatím jsem nedostala dost myšlenkových map o zvířatech. Pošlete je prosím všichni, ať můžeme pokračovat v naplánované práci. Než se u mne sejde dostatek prací o zvířeti, mám tu pro vás náhradní práci. Budete poslouchat písničky na:

lyricstraining.com/en

Postup:

 1. Zvolte jazyk - angličtina
 2. Genres (žánry) - vyberte píseň podle žánru nebo Search (vyhledej) - píseň přímo podle názvu. Doporučuji vybírat písně zeleně označené.
 3. Play - nastav si Beginner
 4. Vpravo nad videem je CHIOCE MODE, ten zvol
 5. Pokud dostaneš nabídku vytvořit si účet (account) - můžeš, nebo stiskni Maybe later
 6. Pod videem je také Print lyrics - zobrazí se ti text písně, můžeš si ho uložit nebo vytisknout
 7. Play - začni hrát - klikej na slova z nabídky, která jsou v textu písně vynechaná
Úkoly k odevzdání:
 • Poslechni si 2-3 písně
 • Napiš název písně, autora a rok výroby
 • Vypiš si 10 nových slovíček i s českým překladem
 • Napiš stručně česky o čem píseň je, má nějaký příběh?
WocaBee:
 • 3. 4. v 8:00-20:00 hod - cvičná písemka na 2D
Ve čtvrtek se sejdeme na virtuální hodině, nezapomeňte se včas přihlásit. Budeme probírat, jak se řekne mě, tobě, pro něj.... Těším se na Vás. 
 
 
Týden 23. - 29. 3. ANIMALS
1. WocaBee - máte přidané balíky k textu v učebnici, se kterým budete v tomto týdnu pracovat
 • 23. 3. v 8:00-19:30 hod - cvičná písemka na 2C
 • 25. 3. v 8:00-19:30 hod - cvičná písemka na Biology (uč. str 29)
 • 27. 3. v 8:00-19:30 hod- cvičná písemka na Biology
2. Kahoot - Animal classification
3. Procvičte si animal classification v následujícím cvičení:     learningapps.org/watch?v=phb7842aa20
4. Povinné úkoly
 • přečti si text na straně 29 v učebnici
 • vyplň podle textu následující tabulku: P2.2 Animal classification.docx
 • vytvoř vlastní seznam nejméně 30 zvířat, rozděl je do kategorií ze strany 29 - můžeš i nějaké přidat, např. insects :)
 • Vyber si jedno hodně zajímavé zvíře a vytvoř myšlenkovou mapu, jako jsi dělal o surikatách. Doprostřed dej název zvířete, od něj 4-5 větví a ty dále opět rozvětvi na 2-5 větviček. Ty nejlepší budou jako vzor pro ostatní k vytvoření vlastniho textu o zvířeti, který budete dělat v prvním dubnovém týdnu.

Práce na týden 16. - 22. 3. 

1. Nauč se rozlišovat present continuous a present simple
 • nejprve se podívej do sešitu do gramatiky, nebo do PS na stranu 66-67 - tam je vše rozepsáno.
 • je třeba umět, jak oba časy vytvořit a také, kdy se který používá
 • poté zkus procvičovat:  learningapps.org/watch?v=prjvo91in20    (nahoře v rohu otazník = zadání úkolu, žárovka ti poradí s gramatikou)   

                                          learningapps.org/watch?v=p6yyoi2ba20

2. Challenge na Kahoot tě provede oběma časy. Je otevřená do 24. 3. a můžeš ji plnit víc dní, když klikneš na personalized learning. Musíš mít ale staženou apku na Kahoot.it.

         Zkus získat víc bodů než já :)   kahoot.it/challenge/0530174?challenge-id=84bbc10f-cd17-4162-bccc-527256fccc82_1584272531141

3. povinný úkol: Přečti si v učebnici na straně 25 text o surikatách.Celý ho písemně přelož a odevzdej vyfocené na e-mail. Stáhni si následující myšlenkovou mapu, nebo si ji opiš na papír.  Mapu doplň podle textu o surikatách.  Tam, kde jsou tečky je třeba doplnit jedno nebo několik slov.

          P2.2 C Meerkats - Mind Map.pdf

4. Pracuj na WocaBee - budu tam průbežně dávat nové balíky, nebo prodloužím ty, které nejsou splněné. Po návratu do školy dostaneš razítka za všechny včas splněné balíky. 

 • 18. 3. je otevřen cvičný test na balíky 2C I. a II. od 8:00 do 14:30 hod
 • 20. 3. je otevřen cvičný test na balíky 2C III. a IV. od 8:00 do 14:30 hod