Samostudium 1. - 12. 6.

Toto je poslední úkol, který na vás v tomto školním roce čeká.

Vaším úkolem bude napsat rozhovor při vyplňování klubové karty.

Kritéria:

 • Pozdrav a rozloučení.
 • Minimálně 6 otázek a odpovědí.
 • Všechna čísla musí být napsaná slovem v rozhovoru a na kartě číslicí (zkontroluji tak, že čísla umíš správně napsat)
 • Vyplněná karta (vzar je v učebnici, vytvoř si ji podel svého)

Procvičuj v mCourser (některá cvičení jste už dělali, je to hlavně jako návod a pomoc)

 • Uč 39/7, 8, 40/9-12, 41/13
 • PS 24/6, 25/7, 26/10, 11

Zkontrolujte si, zda jste splnili všechny povinné úkoly.

Pokud budete potřebovat individuální konzultaci, napište mi prosím. Sešli bychom se přes Skype a zodpověděla bych vám případné dotazy k probírané látce.

Samostudium 18. - 31. 5.

Procvičujte čísla na LearningApps:

WCB

 • Cvičný test die Zahlen dne 21. a 26. 5.
 • Cvičný test str. 36 – 39 dne 26. 5.

 

Nemáte žádný povinný úkol – snažte se dokonale zvládnout slovní zásobu a číslovky.

 

Samostudium 4. - 17. 5.

Naučíte se vyplnit klubovou kartu a počítat přes tisíc.

WocaBee:

 • Cvičný test str. 36 – 38 dne 7. 5.
 • Cvičný test str. 38, 39 dne 12. 5.
 • Cvičný test str. 36 – 39 dne 14. 5.

Dobrovolné procvičení na mCourser:

 • Slovesa: PS 23/5, 25/8   Uč. 39/6 i hvězdičky
 • Klubová karta: PS 24/6, 7   Uč. 39/7, 8
 • Čísla: PS 25/9, 10   Uč. 40/9, 11, 12 (bublina pod cvičením) 41/13 bublina i hvězdičky

Povinný úkol k odevzdání:

 • Uč 38/5 – napiš odpovědi na otázky a vlastní komentář ke klubu
 • PS 25/7 – napiš otázky a odpovědi

 

Samostudium 20. 4. - 3. 5.

WocaBee:

 • Zahlen I. - 24. 4.
 • Zahlen II. 28. 4.
 • Zahlen III. 30. 4.
Povinný úkol:
 • natoč video, vytvoř komiks, udělej nástěnku na Paldetu (ukážeme si na Skypu)
 • Kresli, foť, vystřihuj z časopisů
 • Vytvoř vlastní klub doma, na zahradě...
 • Napiš o něm 5 základních informací (uč. str. 38)
 • vymysli 7-10 aktivit s obrázky a stručným komentářem
 • používej slovesa v jednotném i množném čísle
 • Vytvoř leták, kterým budeš svůj klub propagovat u ostatních (viz uč. str 47)

Samostudium 6. - 19. 4.

WocaBee:

 • cvičný test - aktivity 14. 4. od 8:00 - 20:00 hod
 • cvičný test - tvary sloves 16. 4. od 8:00 - 20:00hod
Úkoly k odevzdání:
 • stáhněte si soubor: Nj 7 6. - 19. 4..docx
 • pusťte si video na straně 36 
 • první dvě stránky jsou přímo k videu - vypracuj cvičení 1- 4
 • Cvičení pět nás čeká až příště - budete točit video o vašem domácím klubu v karanténě (už teď můžete přemýšlet, co vše děláte...)
 • vypracuj třetí stranu (druhé cvičení je na gramatiku, kterou jsme probrali v úterý spolu)
 

Samostudium v týdnu 30.3. - 5. 4.

Tento týden se budeme věnovat poslechu písniček na stránce:

lyricstraining.com/en

Postup:

 1. Zvolte jazyk - němčina
 2. Genres (žánry) - vyberte píseň podle žánru nebo Search (vyhledej) - píseň přímo podle názvu. Doporučuji vybírat písně zeleně označené.
 3. Play - nastav si Beginner
 4. Vpravo nad videem je CHIOCE MODE, ten zvol
 5. Pokud dostaneš nabídku vytvořit si účet (account) - můžeš, nebo stiskni Maybe later
 6. Pod videem je také Print lyrics - zobrazí se ti text písně, můžeš si ho uložit nebo vytisknout
 7. Play - začni hrát, doplňuj slova z nabídky
Úkoly k odevzdání:
 • Poslechni si dvě písně
 • Napiš název písně, autora a rok výroby
 • Vypiš si 10 nových slovíček i s českým překladem
 • Napiš stručně o čem píseň je, má nějaký příběh?

Samostudium v týdnu 23. - 29. 3.

1. WocaBee

 • Test na finden + fráze je otevřen 24. 3. od 8:00-19:30 hod
 • Test na aktivity a slovesa je otevřen 26. 3. od 8:00-19:30 hod
2. Kahoot, procvičte si slovní zásobu a věty z druhé lekce
Povinné úkoly:
 • PS 21/14 napiš a pošli mi vyfocené
 • Uč. 33/17 - udělej si test osobnosti, napiš mi, kdo ti vyšel
 • Vytvoř vlastní test: min 6 otázek, vždy 4 možnosti. Vyber 4 známé osoby (ze školy, hudba, sport) - použij je jako výsledek testu, napiš k nim 3 věty, stejně jako jsou věty o Antonovi a ostatních  vučebnici.
 • Tvůj test pošli mě a 4 spolužákům. My ti pošleme naše volby. Ty nám potom pošli, která osoba nám vyšla. :)
 

Na mCourser máte zadanou práci na týden 16. - 22. 3.

Nezapomeňte mi poslat email podle cvičení 12, využijte tuto adresu: e.sixtova@zsamskozlany.cz

Kritéria pro e-mail: pozdrav a rozloučení, oslovení, jak se máš - já se mám, klub (jméno), Aktivitäten (5), věk, bydliště, Freund (kam chodí, roky, jméno), ich finde, ich mag - minimální rozsah je 10 vět.