Český jazyk - 5. ročník

join.skype.com/l6mcbrRESMca

***********************************************************

Kdo odevzdá, může si v úterý 20.10. dopoledne opravený sešit vyzvednout.

Práce na 19.10. - 23.10. 2020

Práce do školního sešitu (případně na papír):
 
Napiš do sešitu str. 23/ 6 - pouze doplň správnou předložku podle pádů
Věty netvoř, pouze opiš.
 
Opakujeme slovesa
Napiš do sešitu str. 25/2 - doplň předpony, pod cvičení z něj vypiš 5 sloves a urči u nich osobu, číslo a čas
Může ti pomoci rámeček na straně 26 - 27.
 
Napiš do sešitu str. 27/7 - doplň slovesa z nabídky ve správném tvaru a přepiš.
 
Napiš do sešitu str. 28/9 - opiš a doplň pouze prvních 6 řádků!
 
Ústně si zkus doplnit a zdůvodnit koncovky sloves str. 27/8, požádej někoho o kontrolu.
 
Vytiskni si a doplň určování sloves. Lze vyzvednout i ve vestibulu školy. 
 
 
Sloh
 
Přečti si popis pracovního postupu - "staročeská pochoutka" na str. 24
Popište sami ( na papír) nějaký pracovní postup - může to být vaření nebo pečení, ale i např. pletení pomlázky, sestavování modelů, práce na zahradě, výroba nějakého předmětu...
Pod popis můžeš popisovanou věc nebo činnost nakreslit.
 
Čtení
Jistě máte každý z vás rozečtenou nějakou pěknou knihu nebo čtete alespoň nějaký časopis.
Pokračujte v tom, budeme si po návratu o ní (něm) povídat.
A kdyby někdo "fakt" neměl, může si vyzvednout "Ronju" ze školy.
 
 
V Kožlanech 18.10.2020
 

Práce na 14.10. - 16.10. 2020

Do školního sešitu (případně na papír) napiš:

str. 22 - cv. 2 - doplň předpony a opiš

str. 23 - cv. 5 - doplň předpony a opiš

Na papír napište str. 23/4 - pište ob jeden řádek a do mezery určete všechny slovní druhy!

Sešit s papírem v pondělí dopoledne doručte do schránky ve vestibulu školy nebo nafocené pošlete na zs.kozlany@seznam.cz

Ve vestibulu budou připraveny listy s další prací. Ty zadám i na stránky školy. 

Dotazy: 602 797 635                                                  J. Švarc