Dějepis 

Obecně platí, že je důležité kapitolu přečíst a porozumět textu. Otázky slouží pro kontrolu.

Některé kapitoly nejsou z našeho pohledu středoevropana tak zajímavé a důležité (hlavně v 7. ročníku), proto se nedivte, že něco budeme přeskakovat.
 
V ideálním případě si vynechané kapitoly alespoň pročtěte.
 

Co a jak odevzdávat?

Pokud není určeno jinak, budu velmi rád, když mi svoji práci do sešitů nafotíte a pošlete, abych ji mohl zkontrolovat.

 

Práci na volných listech mi posílejte vždy!

 

Úkoly, které mi nebudete posílat zpět, budou označeny jako "k procvičování".

 
Dotazy a výstupy posílejte na: zsmskozlany@seznam.cz