Dějepis - 6. ročník

join.skype.com/arIbmiZofEiw

Obecně platí, že je důležité kapitolu přečíst a porozumět textu. Otázky slouží pro kontrolu porozumění.
Některé kapitoly nejsou z našeho pohledu středoevropana tak zajímavé a důležité, proto se nedivte, že něco budeme přeskakovat.
V ideálním případě si vynechané kapitoly alespoň pročtěte.

Co a jak odevzdávat?

Pokud není určeno jinak, budu velmi rád, když mi svoji práci do sešitů nafotíte a pošlete, abych ji mohl zkontrolovat.

Práci na volných listech mi posílejte vždy!

Úkoly, které mi nebudete posílat zpět, budou označeny jako "k procvičování".

***************************************************************************

 

Úkoly od 23.11. do 29.11. 2020

 

Nejdříve znovu upozorňuji všechny (je vás 12!!!), kdo ještě neodeslali testík ze 6.11., aby to urychleně udělali! Kdo tak neučiní, dopíše si samozřejmě test ve škole. 
 
Přečti si stranu 44 - 47 a do sešitu odpověz:
 

Život v Egyptě

 

1) V Egyptě vládly i ženy. Napiš jméno nejznámější faraónky Nové říše.

2) Čím se proslavil Tutmós III.?

3) Čím se proslavil Achnaton?

4) Čím je známý Tutanchamón?

5) S kým se utkal Ramesses II. a jak boj dopadl?

6) jaké vědy se rozvíjely v Egyptě?

7) O jaké znalosti se opíralo egyptské lékařství?

8) Jak se jmenovalo egyptské písmo?

9) Na co v Egyptě psali a jak to vyráběli?

10) Proč mumifikovali zemřelé?

 

Mohlo by Vám pomoci krátké video:     www.youtube.com/watch?v=K64M2pn6WqQ

                                          nebo:      www.youtube.com/watch?v=lDr0cJUu1Fg  

                                                 

Odpovědi již neposílejte do školy. Uvidíme se příští týden, vše projdeme a překontrolujeme. Protože nebudou ani sportovky, věnujeme dějepisu a fyzice i tyto hodiny. Přeji klidný týden.

V Kožlanech 23.11.2020

******************************************************************************

Úkoly od 16.11. do 22.11. 2020

Nejdříve upozorňuji všechny, kdo ještě neodeslali testík z minulého týdne, aby to urychleně udělali! Nejpozději do středy 18.11.! 
 
Přečti si stranu 40 - 41 a do sešitu odpověz:
 
Pyramidy a zikkuraty
1) Kde stavělli pyramidy ( stát a město) ? k čemu sloužily?
2) Která byla nejstarší a která je největší?
3) Jak jsou pyramidy orientovány?
4) Co je to Sfinga?
5) K čemu sloužily zikkuraty?
 
Video k pyramidám: https://www.youtube.com/watch?v=nuaBGSjyw4M
 
Dar Nilu - Egypt
Přečti si stránky 42 - 43 v učebnici, a odpověz do sešitu na otázky: 
Pomůže ti i zajímavé video o Egyptě: https://www.youtube.com/watch?v=K64M2pn6WqQ
 
1) Který panovník sjednotil Horní i Dolní Egypt a kdy?
2) Do sešitu si namaluj spojenou korunu Horního a Dolního Egypta. Co znamenají jednotlivé části?
3) Na jaké tři období se rozdělují egyptské dějiny?
4) V jakém období se stavěly pyramidy?
5) Co naleznete v Údolí králů?
6) Které suroviny se do Egypta dovážely z ciziny?
 
O Egyptu a jeho kultuře je i hodně filmů např.: Mumie...
 
Další dvě kapitoly jsou o životě ve starověkém Egyptě a čekají nás příští týden...
Pokud již půjdete do školy, zkontrolujeme vše tam, jinak stále posílejte jak jste zvyklí...
 
V Kožlanech 16.11.2020
 
************************************************************************
 

Úkoly od 9.11. do 13.11. 2020

 
Přečti si v učebnici kapitoly na straně 34-35 a 36-37. Napiš nadpis kapitoly a zkus do sešitu odpovědět / doplnit jednoduché otázky. 
 
Starověká Babylónie
Přečti si text v učebnici a zkus opsat a doplnit do sešitu:
 
Babylónská říše vznikla okolo roku .............. př. Kr. a měla hlavní město ........................ .
Největšího rozkvětu dosáhla za krále Chammurabiho, který sepsal proslulý .......................... . Ten měl velmi ................... tresty.
Potom Babylón dobyli Chetité a došlo k ústupu ze slávy říše.
Novobabylonská říše znovu zazářila v sedmém století př. Kr. za vlády ......................... II.
V Bibli se píše o stavbě ........................ věže a proroku ............................ .
Jedním ze starověkých divů byly proslulé babylónské visuté ........................ ............................... .................................... .
Babylónská říše podlehla nakonec říši .......................... .
 
Nelítostní Asyřané
Přečti si text v učebnici a zkus opsat a doplnit do sešitu:
 
Asyřané žili a válčili ve stejné době jako ....................................... .
Byli především .................................. . To jim přinášelo kořist a ............................ .
Přesto ve městě .......................... vznikla obrovská palácová ............................. ,kde byly shromážděny texty psané na .......................... destičkách.
Nejznámějším dílem byl Epos o ................................... . Pojednává o panovníkovi, který pochopil, že nesmrtelnost není v dlouhém životě, ale je v činech.
Asyřané podlehli v 7. století př. Kr. ................................ a jejich civilizace zanikla.
 
Písmo
Přečti si text str. 38-39 v učebnici a zkus doplnit do sešitu:
1) Co je to piktogram?
2) Kde se s piktogramy setkáváme dnes?
3) Kde byly ukládány v Mezopotámii texty?
 

Do pátku 13.11. odevzdej k hodnocení kontrolní testík: Starověký orient, kovy - test.docx

Je i vytisknut ve škole...
 
Videa k tématu Mezopotámie: https://www.youtube.com/watch?v=q50XH07wYBg
                                              https://www.youtube.com/watch?v=qxT3Orvf-TA 
 
 

Úkoly do 6.11.2020

 
Přečti si v učebnici kapitoly na straně 30-31 a 32-33. Napiš nadpis kapitoly a zkus do sešitu odpovědět / doplnit jednoduché otázky.
Sumer
Opiš rámeček na straně 31 a odpověz písemně
1) Na co a čím psali Sumerové?
2) Proč se písmu říká klínové?
3) Kdo stál v čele sumerských škol a kdo dohlížel na kázeň?
 
Mezopotámie 
Přečti si stranu 32-33 a písemně odpověz do sešitu:
1) Mezi jakými řekami vznikla Mezopotámie?
2) Napiš nejznámější městské státy. To byla města s funkcí státu.
3) Sumerové stavěli zikkuraty. Co to je? (pomůže ti strana 41-42)
4) Které národy nahradily Sumery?
 
Videa k tématu Mezopotámie: https://www.youtube.com/watch?v=q50XH07wYBg
                                              https://www.youtube.com/watch?v=qxT3Orvf-TA 
 

Úkoly do 31.10.2020

opakujeme vše od začátku učebnice do strany 29.

Měl bys umět odpovědět na tyto otázky:

D - od počátků ke kovům - do 23.10.2020.docx

 

Úkoly do 19.10.2020

Přečti si v učebnici kapitoly na straně 20-21 a 22-23 a 24-25 a zkus odpovědět / doplnit jednoduché otázky.

Ty potom nalep do sešitu.

otázky najdeš zde: Neolitická revoluce, kovy - do 19.10.2020.docx

K této kapitole se také hodí zajímavá videa níže:

 https://www.youtube.com/watch?v=nUPqpLojH-8

 https://www.youtube.com/watch?v=WWrG0HvnHsY