Dějepis - 6. ročník

join.skype.com/arIbmiZofEiw

Obecně platí, že je důležité kapitolu přečíst a porozumět textu. Otázky slouží pro kontrolu porozumění.
Některé kapitoly nejsou z našeho pohledu středoevropana tak zajímavé a důležité, proto se nedivte, že něco budeme přeskakovat.
V ideálním případě si vynechané kapitoly alespoň pročtěte.

Co a jak odevzdávat?

Pokud není určeno jinak, budu velmi rád, když mi svoji práci do sešitů nafotíte a pošlete, abych ji mohl zkontrolovat.

Práci na volných listech mi posílejte vždy!

Úkoly, které mi nebudete posílat zpět, budou označeny jako "k procvičování".

***************************************************************************

Práce od 1.3. do 5.3. a na jarní prázdniny...

Projdi si všechny kapitoly a zadanou práci od Kréty po Spartu a případně nedodělané dopiš.
Budu si po prázdninách vybírat sešity s Vaší prací.
Předpokládám, že všichni odevzdali práci z minulého týdne!
 
Sparta
přečti si v učebnici kapitolu str. 20 - 21.
prohlédni si video o Spartě a Athénách: www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk&t=17s 
o výcviku ve Spartě a srovnání s elitními jednotkami Navy SEALs: www.youtube.com/watch?v=1dA6q3ZqjN0
Možno také vidět film: "300 Bitva u Thermopyl" (jen pro ty otrlejší...)
 
Do sešitu:
 
Sparta proslula prostotou života a těžkým vojenským drilem od raného věku.
Přesto patřila mezi nejvýznamější a nejsilnější řecké státy.
 
Odpověz písemně:
1) Co je to "spartánský život"?
2) Kolik králů měla Sparta a proč?
3) Kolik bylo svobodných Sparťanů?
4) Jak se nazývali spartští otroci?
5) Na co kladli důraz při výchově?
 
V Kožlanech 26.2.2020
***************************************************************************
 

Práce od 22.2. do 26.2.2021

Tento týden budeme pouze opakovat a procvičovat.
 
Podle učebnice nebo internetu doplň tyto volné listy a pošli mi je do 26.2. Ke kontrole a oznámkování: Kréta, počátky řecké civilizace.PDF (2 MB)
Případně ti vytisknu ve škole.
 
Prohlédni si videa, na které ti nezbyl čas.
Další podobná tématická najdeš tady : www.youtube.com/watch?v=V1yhDEhGi_U
 
V Kožlanech 19.2.2021
**************************************************************************

 

Práce od 15.2. do 19.2.2021

Velká kolonizace
- přečti si v učebnici str. 14 - 15. a odpověz do sešitu na otázky:
1) Co bylo příčinou, že Řekové začali osidlovat pobřeží Středozemního moře?
2) Kdo byl jejich významným soupeřem při kolonizaci?
3) Co nahradilo směnu zboží, čím se platilo?
4) Prohlédni si mapu na str 14-15. Kdo sídlil na africkém pobřeží moře?
5) Odkud se dováželi otroci?
 
Malá Asie
- přečti si v učebnici str. 16 - 17 a do sešitu odpověz na otázky:
1) Která země je dnes na území Malé Asie?
2) Co bylo uloženo ve městě Gordion?
3) Kdo sídlil a věštil ve věštírně v Delfách?
 
Perská veleříše
- přečti si stranu 18 - 19 a prohlédni obrázky. 
- do sešitu opiš rámeček na straně 19.
 
Určitě si pusťte tato krátká vide k tématu:
 
V Kožlanech 15.2.2021
***********************************************************************
 

Práce od 8.2. do 12.2.2021

- stále platí referáty zadané minule!
 
Věk Bohů - mytologie
Do sešitu napiš, kdo nebo co byl, komu nebo čemu vládl, charakteristický předmět...
Čerpej z učebnice nebo z internetu.
Př: Athéna - bohyně moudrosti - kniha, sova
     Erós - bůh lásky - luk a šípy
    Zeus -
    Héra - 
    Poseidón - 
    Artemis - 
    Arés - 
    Apolón - 
    Hádés - 
    Afrodíté - 
 
O řeckých bozích se dozvíš něco víc i třeba z tohoto kresleného videa. Je tam i Trojská válka...
nebo něco z řecké mytologie... www.youtube.com/watch?v=RrIoiOXP9KE
 
Najdi a pusť si podobná videa a seznam se s řeckou mytologií...
 
Ostatní v pondělí na hodině...
 
V Kožlanech 5.2.2021
************************************************************************** 
 
 
Práce od 26.1. do 5.2.2021
POZOR !!! Referáty ( do 12.2.!) :
Každý si vybere alespoň jednoho boha nebo poloboha z řecké mytologie.
Napíše o něm referát...
psát bude ve wordu, délka - minimálně 10 řádků - dva odstavce,
řádkování - 1,5 , písmo Caligri - základní, velikost 12
Do textu vloží dva obrázky - první menší vlevo nahoru a druhý větší vpravo dolů na stránku.
Soubor si uloží jako PDF a to mi pošlete.
Případné dotazy v úterý o hodinu nebo po emailu.
 
Začínáme druhý díl učebnice - Dějiny Řecka a Říma !!!
 
Starověká Kréta
Přečti si kapitolu na straně 4 - 5 a napiš výpisky do sešitu.
 
- na Krétě vzkvétala první evropská civilizace 2500 - 1500 př. Kr.
- Kréťané převzali písmo, vyráběli bronzové zbraně a malovanou keramiku
- stavěli velkolepé paláce (v Knóssu)
- jejich loďstvo je chránilo a čile obchodovalo ve Středozemním moři.
Odpověz písemně do sešitu:
1) Co tvořilo jídelníček Kréťanů?
2) Co bylo asi příčinou zániku jejich civilizace?
 
Pokus se najít a přečíst pověst o Daidalovi a Ikarovi nebo o Mínotaurovi...
 
Mykény
Přečti si kapitolu na straně 6-7 a napiš do sešitu poznámky:
 
Toto město obklopovaly obrovské hradby - "kyklópské".
Achájové, kteří tu žili, těžili z kultury Kréty a nakonec jí i ovládli.
O 300 let později podlehli Dórům, kteří používali již železné zbraně.
 
Věk Bohů - Olymp
Přečti si kapitoly na straně 8-9 a 10-11. Pokus se shlédnout některý z filmů o řecké mytologii...
- Souboj titánů
- Troja
 
O řeckých bozích se budeme bavit na další hodině on-line...
 
V Kožlanech 26.1.2021
*************************************************************************
 

Práce od 18.1. do 22.1.!!! 2021

 

Tento týden budeme pouze opakovat.

Doplňte mi a pošlete pololetní opakování: D6 - opak - 1. pololetí.pdf (199,9 kB)
Udělejte práci pečlivě, odpovězte na všechny otázky. Na jejím hodnocení může záležet Vaše známka na vysvědčení.
Test je samozřejmě vytisknut ve škole!
Další látka bude zadána na příští týden.
Případné dotazy očekávám na další hodině na skypu...
 
V Kožlanech 17.1.2021
***************************************************************************

 

Úkoly od 11.1. do 17.1. 2021

Na skypu jsme rychle prošli Indii a Čínu. Ještě se k tomu příští týden vrátíme a celé shrneme.
Příští týden také zadám písemné opakování za celé první pololetí.
 
Přečtěte si kapitoly o Indii (str. 54 - 57) a Číně (58 - 61) a udělejte zápis do sešitu.
Doplňte podle učebnice tabulku, vysvětlete pojmy a pošlete mi do 17.1.!
Vše je i vytištěno ve vestibulu školy...
 
Indie
- civilizace kolem Indu a Gangy
- území ovládli Árjové - indoevropské kmeny cca 2000 let před Kr.
- Védy - náboženské a filozofické texty
- Nádoženství - Hinduismus - 4 kasty
                    - Budhismus - směřuje k nirváně - vyvanutí
posvátné zvíře - kráva
- obě náboženství jsou nenásilná ( i čínská náboženství)
 
Čína
- civilizace kolem Žluté řeky
- rýže, čaj, bourec morušový - hedvábí, velká čínská zeď, hedvábná stezka
- náboženství - Taoismus a Konfucionismus - pravidla vztahů a chování 
- džunka - čínská loď - koráb, pagoda - věžovitá stupňovitá stavba
Vynálezy: střelný prach, kormidlo, kompas, porcelán, papír, hedvábí, chomout, knihtisk
 
V Kožlanech 11.1. 21
************************************************************************
   
 

Úkoly od 4.1. do 10.1. 2021

Ve škole jsme probírali odchod Židů z Egypta a na skypu Bibli. Do sešitu si udělejte zápis:
 
Země zaslíbená
Židé odešli z Egypta, kde trpěli pod vládou faraonů, vedeni prorokem Mojžíšem asi 1000 let př. Kr..
Přešli Rudé moře a došli na ůzemí dnešní Palestiny a Izraele.
Jejich druhým králem byl David, který údajně porazil obrovského Goliáše - odtud - boj Davida s Goliášem jako boj někoho malého slabého s velkým a silným.
Davidův syn Šalamoun proslul svojí moudrostí.
Židé vyznávají jediného boha - Jahve a svatou knihu Bibli - Starý zákon.
 
Bible - kniha knih
Přečti si kapitolu o Bibli na straně 52 - 53. Zapiš si do sešitu:
 
Bible je nej, nej... knihou světa. ( nejpřekládanější, nejvíce výtisků...)
Je základem nejen Evropské kultury.
Obsahuje náboženské, historické a morální texty.
Vznikala celá staletí.
Dělíme ji na - Starý zákon - společný pro židy i křesťany
                  - Nový zákon - je o životě Ježíše Krista
Najdeme v ní pojednání o stavbě Babylónské věže, Noemově arše...
Najdeme zde také základní mravní pravidla - Desatero
 
Vyhledej si desatero a napiš do sešitu alespoň tři jeho přikázání.
 
Příští týden zadám opakování před vysvědčením a doděláme kapitoly o Indii a Číně...
 
V Kožlanech 4.1.2021
****************************************************************************