Dějepis 7. ročník

Obecně platí, že je důležité kapitolu přečíst a porozumět textu. Otázky slouží pro kontrolu porozumění.
Některé kapitoly nejsou z našeho pohledu středoevropana tak zajímavé a důležité, proto se nedivte, že něco budeme přeskakovat.
V ideálním případě si vynechané kapitoly alespoň pročtěte.

Co a jak odevzdávat?

Pokud není určeno jinak, budu velmi rád, když mi svoji práci do sešitů nafotíte a pošlete, abych ji mohl zkontrolovat.

Práci na volných listech mi posílejte vždy!

Úkoly, které mi nebudete posílat zpět, budou označeny jako "k procvičování".

****************************************************************************

 

Zámořské objevy - do 19.6.

Třetí díl učebnice je o dějinách světa. Evropa objevila Ameriku a další kontinenty.
Třetí díl učebnice si projdeme příští rok.
 
Ale chtěl bych po Vás, abyste si každý vybral jednoho slavného mořeplavce nebo dobyvatele 15 a 16 století a poslali mi o něm referát.
Informace o něm hledejte v učebnici nebo na internetu.
Minimální rozsah je 1/2 strany A4.
 
Děkuji Vám za spolupráci a soustřeďte se na na hlavní předměty. 
 

 

Od Přemyslovců k Husitům - test do 29.5. naleznete zde:

Test doplňte a pošlete mi ho. Případně vytištěná verze je ve vestibulu školy, kam se dá i odevzdat.
 

Práce do 29.5.2020

Čechy v době pohusitské (58-61) - pročti do konce učebnice...

Opsat rámečky str. 59 a 61+ odpovědi na otázky

1) Proč se synovi Albrechta Habsburského říká Pohrobek?

2) Kdo za Ladislava Pohrobka fakticky vládl?

3) Jaké byly hlavní myšlenky jednoty bratrské?

4) Proti komu bojoval Ludvík Jagellonský u Moháče?

5) Kdo vytvořil Vladislavský sál a kdo je autorem Prašné Brány?

Vypracované výpisky a odpovědi do sešitu mi nemusíte posílat. Kontrolu provedu zase testem.
 
*********************************************************************

Práce od 11.5. do 22.5. - text + práce do sešitu

Pro kontrolu práce bude následovat testík, který zadám příští týden.

Gotika v Čechách    (str. 50-51)

Přečti si, do sešitu opiš rámeček (51) + odpovědi na otázky.

1) Napiš jména dvou významných stavitelů chrámu sv. Víta.

2)Kdo svými malbami vyzdobil Karlštejn?

 

Husitství v Čechách     (str. 52 – 55)

Přečti si stranu 52 – 55 a opiš rámeček na str. 53 + odpověz na otázky.

1) Co vadilo reformátorům na církvi?

2) Co upravoval Dekret kutnohorský?

3) Co znamená slovo „defenestrace“?

 

Opsat rámeček str. 55 + odpovědi na otázky.

1) Které město a kde založili husité?

2) Čím husité bojovali? Překresli a popiš alespoň pět charakteristických husitských zbraní.

3) Jak vyhráli husité bitvu u Sudoměře a kdo se zde poprvé vyznamenal v boji?

4)Co zaručovaly „ čtyři artikuly pražské“?

 

Vrchol a pád husitů (str. 56-57)

Opsat rámeček + odpovědi

1) Kdo byl nástupcem J. Žižky?

2) Co byly „spanilé jízdy“?

3) Jak vyhráli husité bitvu u Domažlic?

vhodné videohttps://www.youtube.com/watch?v=NEf2teQqP4g

Vypracované výpisky a odpovědi do sešitu mi nemusíte posílat. 

***************************************************************************

Práce do 30.4.2020 - test + práce do sešitu...

Vypracované otázky v sešitě nafoť a pošli mi je. Budou součástí hodnocení.
Dále jsem si připravil testík (znáte ho), který bych rád od všech vybral vyplněný. Testík možno i vyzvednout a vrátit prostřednictvím schránek na chodbě školy. Vyplněný testík odevzdejte do 30.4.2020! (kdo již odevzdal, může odpočívat...)
 

Karel IV. (do 30.4.)

Přečti text v učebnici na straně 48-49. Opiš shrnutí v rámečku str. 49 + odpovědi na otázky:

1) Kde byly za vlády Karla uloženy korunovační klanoty?
2) Kolikrát se oženil a kolik měl synů?
3) Jaký most strhla povodeň a uvolnil místo Karlovu mostu? 
        video ke Karlovi IV.:
 

Jan Lucemburský ( do 30.4.)

Přečti text v učebnici na straně 46-47. Opiš shrnutí v rámečku str. 47 + odpovědi na otázky:

1) V kolika letech vzal Jan Elišce Václava a kam ho odvezl?
2) V kolika letech se Karel (Václav) vrátil do Čech?
3) Co pronesl český král Jan před smrtí v bitvě?
        video k Janu Lucemburskému:
 

Vrchol moci Přemyslovců ( do 30.4.)

Přečti text v učebnici na straně 44-45. Opiš shrnutí v rámečku str. 45 + odpovědi na otázky:

1) Kde věznil Ota Braniborský malého Václava?
2) Kdo ve skutečnosti vládl za mladého Václava? Jak dopadl?
3) kde byl zavražděn Václav III.?
4) Co znamená, když rod vymře po meči? 
5) Co znamená, když rod vymře po přeslici?
 

****************************************************************************