Dějepis 7. ročník

join.skype.com/mDsLNW4xyeQr

Obecně platí, že je důležité kapitolu přečíst a porozumět textu. Otázky slouží pro kontrolu porozumění.
Některé kapitoly nejsou z našeho pohledu středoevropana tak zajímavé a důležité, proto se nedivte, že něco budeme přeskakovat.
V ideálním případě si vynechané kapitoly alespoň pročtěte.

Co a jak odevzdávat?

Pokud není určeno jinak, budu velmi rád, když mi svoji práci do sešitů nafotíte a pošlete, abych ji mohl zkontrolovat.

Práci na volných listech mi posílejte vždy!

Úkoly, které mi nebudete posílat zpět, budou označeny jako "k procvičování".

 
****************************************************************************

Práce od 1.3. do 5.3. a na prázdniny

Projdi si všechny kapitoly od začátku kalendářního roku. Doplň výpisky v sešitě. Ten si po prázdninách vyberu.
Do sešitu:
 
Reconquista - 7. - 15. století (str. 34 - 35)
- je znovudobytí Pyrenejského poloostrova křesťany.
Odpověz písemně:
1) Kdo proti komu vlastně bojoval?
2) Kdo byl slávou opěvovaný Rodrigo Díaz de Vívar?
3) Které státy jsou nyní na Pyrenejském poloostrově?
 
Zopakuj si něco o arabské kultuře: www.youtube.com/watch?v=OiBuHB9yF98
 
Francie proti Anglii (str. 36 - 39)
- přečti si text v učebnici a zapiš do sešitu + odpovědi.
 
Anglie soupeřila s Francií po celou dobu středověku se střídavými úspěchy jedné či druhé strany.
Vlastně šlo o území, která vlastnila Anglie ve Francii.
Další kolo zápasu přinesla "stoletá válka". (1337 - 1453)
Po počátečních úspěších Anglie nakonec vyhrála Francie.
Tomu napomohla i Jana (Johanka) z Arku.
 
1) Který slavný zbojník působil za vlády Jana Bezzemka?
2) Koho moc omezovala "Velká listina svobod"?
3) Který český král padl v bitvě u Kresčaku?
4) Které město dobyla Jana z Arku? Jak skončila?
5) Co zbylo Angličanům na kontinentě na konci války?
 
Videovýpisky k tématu: www.youtube.com/watch?v=y5ob2lAtnGw
 
Zajímavé filmy, které byste mohli vidět k tomuto tématu:
Johanka z Arku (verze z roku 1999)
Robin Hood      ( 1991 nebo 2010)
 
Ostatní probereme na dějepisu v pátek od 9:00!
V Kožlanech 1.3.2021 
*********************************************************************
 
 

Práce od 22.2. do 26.2.2021

Pečlivě si zopakuj látku zadanou minulý týden a prohlédni si videa, na která jsi neměl čas.
 
Říše Mongolů, Čingischán
Přečti si a prohlédni obrázky na straně 30 - 31.
Do sešitu opiš rámeček na straně 31.
 
 
Na hodině budeme opakovat od rytířů po Mongolskou říši.
 
V Kožlanech 19.2.2021
****************************************************************************
 

Práce od 13.2. do 19.2.2021

Děkuji všem, kdo mi již poslali opakování z "Rytířů" a ostatní kárám...
 

Boj o Investituru

Přečti si a prohlédni obrázky na straně 22 - 25.
Do sešitu zapiš a zapamatuj si:
 
V 11. - 13. století probíhal boj o investituru - boj o moc mezi císařem a papežem.
 

Křižácké výpravy

Do sešitu zapiš a zapamatuj si:
 
Po dobytí Jeruzaléma Turky (Muslimy), vyhlásil papež prostřednictvím svých kazatelů první křížovou výpravu.
Věřící se znamením kříže měli dobýt město s Božím hrobem zpět pro křesťany. Dopadla nezdarem.
Až další výprava dobyla Jeruzalém. Rytíři ho vyplenili a muslimy vyvraždili. Po jejich návratu do Evropy byl znovu dobyt Muslimy.
Třetí kruciátu vedli tři králové - ......... doplň jejich jména..... .
Byla i otřesná dětská křížová výprava, ale skončila fiaskem.
Doplň, proč měly děti dobýt Jeruzalém, když se to nepovedlo dospělým?
Přínos křižáckých výprav:
- propojení s vyspělou arabskou kulturou
- rozvoj obchodu a námořní dopravy ve středomoří
- vznik rytířských řádů a erbů
V následujícím období kruciáty směřovaly i do dalších míst Evropy - např. proti Husitům.
 
Film pro pochopení souvislostí: " Království nebeské"
 
Další krátká zajímavá videa k tématu: 
 
V Kožlanech 12.2.2021
******************************************************************************
 

 

Práce od 8.2. do 12.2.2021

Dodělejte si kapitoly od rytířů po vzdělanost!
 
Pošlete mi do 12.2. vypracované opakování: Rytíři - gotika - vzdělanost - opakování.docx (237,3 kB)
 
Doplnit referáty z okolních hrádků...
 
Prohlédněte si na internetu plzeňskou katedrálu a pokuste se na ní najít prvky gotiky.
 
Prohlédněte si stavbu pilíře Karlova mostu: jak se stavěl karlův most -str-.mp4
 
Problémy, dotazy a připomínky na hodině nebo emailem.
 
V Kožlanech 5.2.2021
 
***************************************************************************

 

Práce od 26.1. do 5.2.2021

Rytířská kultura
- přečti si kapitolu na straně 16 - 17 a do sešitu opiš rámeček  + odpovědi na otázky:
1) Kdo a za co mohl pasovat na rytíře?
2) Co dělali rytíři, když zrovna nebojovali?
 
Vypiš si do sešitu názvy menších středověkých hradů z okolí Kožlan. (do cca 30 km)
Zkus o některém zjistit jeho historii a informovat nás ... ( můžeš dostat pěknou známku...)
 
Gotika
- přečti si kapitolu na straně 18 - 19, opiš rámeček str. 19 bez posledních dvou vět.
Odpověz případně vyhledej a napiš si:
1) Jaký je rozdíl mezi Madonou a Pietou?
2) Najdi a vypiš si nějakou klasickou gotickou stavbu z Plzně.
3) Napiš nějakou gotickou stavbu z Prahy. Především jsou spojeny s Karlem IV.
 
Další znaky a stavby rozebereme na hodině...
 
Středověká vzdělanost
- přečti si kapitolu na straně 20-21 a opiš si shrnutí v rámečku. + odpovědi
1) V kterých evropských městech vznikaly první univerzity...
 ... v Itálii - 
 ... ve Francii -
 ... v Anglii - 
 ... u nás - ..................... a kdy .............. a kdo jí založil?
 
V Kožlanech 26.1.2021
*************************************************************************
 
Práce od 18.1. do 22.1.!!! 2021

 

ento týden budeme pouze opakovat.

Doplňte mi a pošlete pololetní opakování: D7 - opak. - 1. pololetí.pdf (196,5 kB)
Udělejte práci pečlivě, odpovězte na všechny otázky. Na jejím hodnocení může záležet Vaše známka na vysvědčení.
Test je samozřejmě vytisknut ve škole!
Další látka bude zadána na příští týden.
Případné dotazy očekávám na další hodině na skypu...
 
V Kožlanech 17.1.2021

***********************************************************

 

Práce od 11.1. do 17.1. 2021

na skypu jsme projížděli a ještě budeme, středověké zemědělství, obchod a víru.
Vše si ještě přečtěte v učebnici na straně 10-11, 12-13, 14-15 a udělejte zápis.
Do pátku 15.1. mi pošlete níže zadané opakování. pomůže Vám učebnice.
 
Klášterní život
Kláštery byly náboženskými, kulturními a hospodářskými středisky.
Církevní řády - Cisterciáci - zemědělství - Plasy
- Premonstráti
Žebravé řády - Františkáni a Dominikáni - podle zakladatelů
- působily ve městech, mniši odkázáni na dary a almužny.
Bojové řády - Řád německých rytířů, Templáři 
 
Zemědělství
zemědělská revoluce - nové plodiny (žito, pšenice, oves...)
- trojpolní hospodaření - jař - ozim - lada (úhor)
- zdokonalené nářadí - pluh, okované brány, kosy, cepy
Život byl podřízen přírodnímu cyklu ročních období, v zimě se připravovalo na další rok. 
Muž pracoval na poli a žena se starala o dům a rodinu.
 
Obchod
1) místní - naturální směna, první mince, levnější zboží denní potřeby.
2) dálkový - obchodoval s luxusním zbožím - zbraně, kožešiny, hedvábí, koření, zlato, arabští koně...
Doprava - po souši - málo cest, hodně cel a poplatků, nebezpečí loupeží

            - lodní vodní doprava - snadnější a levnější, nebezpečí pirátství a ztroskotání

***********************************************************************

Práce od 4.1. do 10.1.2021

Stále platí vypracovat referát - kdo ještě neodevzdal!
 
Ve škole jsme probírali život ve městě a na vesnici, což je začátek druhého dílu učebnice.
Jedná se o strany 4 - 15.
 
Přečtěte si kapitolu Život na vesnici a Město.
 
Odpovězte do sešitu celou větou:
Vesnice

1) Kdo žil na vesnici?

2) Jaké stavby byly na vesnicích?

3) Kdo stál v čele vesnice a řešil případné spory?

4) Vysvětli co je: a) humno,  b) souvrať

Město

1) Čeho byla města střediskem?

2) Co oddělovalo města od okolí? 

3) Co bylo uprostřed města? Jaké stavby?

4) Kdo stál v čele města? jak se říkalo radním?

5) Co je to "mílové právo"?

Do pátku 15.1. mi všichni pošlete vyplnění testík, opakování: Vesnice - město- řády-zemědělství - obchod.pdf (179,2 kB)

Příští týden se také domluvíme na opakování za první pololetí. Dle aktuálních podmínek.

Zbytek v pátek...

V Kožlanech 4.1.2021

**************************************************************************

Práce od 14.12. do 18.12. 2020 a na prázdniny do 4.1.2021.

- pošlete mi vypracovaný referát zadaný ve škole...
- přečtěte si znovu první čtyři kapitoly II. dílu učebnice až na stranu 11.
- všímejte si hlavě zvýrazněného textu.
 
Pokud se nic mimořádného nestane, sejdeme se 4.1. a vše znovu probereme a zopakujeme.
Přeji klidné svátky a pohodový rok 2021.
 
****************************************************************************

 

Práce od 30.11. do 4. 12.2020

Tento týden budeme pouze opakovat. Po zkušenostech se šestou třídou doporučuji všem, aby si prošli celý zadaný dějepis a dodělali, co jim chybí!
Ti co vše dělali průběžně, jsou nyní v pohodě...
 

Na známky!!!

Do pátku mi pošlete vypracované nebo nafocené opakování : od Sáma k Přemyslovcům – opakování k distanční výuce.docx
Je možno vyzvednout vytisknuté ve schránce a zpět tam odevzdat.
 
Kdo nepošle domácí zpracování, bude psát jako test příští týden!
 
V Kožlanech 30.11.2020
 

********************************************************************

Práce od 23.11. do 29.11 2020

Doplň text a přepiš do sešitu. Pomůže ti učebnice str. 56 - 57 a 58 - 59.
 
Přemyslovské Čechy
Počátkem 11 století moc českých knížat z....................... a Český stát se stal součástí .................... .......................... ........................... .
Až kníže Oldřich dobyl zpět M..................... a připojil ji s konečnou platností k Čechám.
Jeho syn B........................... I. byl schopným vládcem i udatným v.................... Pronikl až do polského Hvězdna, kde ukořistil ostatky s.................. V.................... .
Prvním Přemyslovským knížetem, který získal ............................. t.................. byl Vratislav II. Titul ještě nebyl dětičný.
Dědičný titul pro česká knížata získal V.................... II. , kterého korunoval za významnou vojenskou pomoc císař F........................... I. B............................ .
 
 
Románský sloh
Tento stavební sloh se rozšířil v 11 - ............ století a čerpal z ř....................... umění.
Stavby působí mohutným až těž................. dojmem. Stavebním materiálem byl ......................... .
Mají valenou nebo křížovou ............................, jejíž tíži nesou s............... se zdobenými ................................ .
Mají malá úzká sdružená o............. . Vchody byly zdobeny portály.
Stavěly se rotundy : rotunda sv. Jiří na Řípu, rotunda ve Starém Plzenci
               basiliky (kostely): klášter v Břevnově, na Strahově
               hrady: Přimda, Křivoklát, Landštejn
V Praze - pražský h........... , Vyšehrad, J................. most a další.  
Vnitřek staveb se opatřoval s....................... výzdobou nebo n..................... malbami.
Vnitřní zařízení hradů bylo jednoduché - truhla, postel, stůl, stolička, louče, krb.
Vznikaly i bohatě zdobené rukopisy - K............ v.............................. . 
  
 
Doplněné zápisky pošlete do školy. Příští týden vše zopakujeme a procvičíme.
 
V Kožlanech 23.11.2020
 
*************************************************************************                       
 

Práce od 16.11. do 22.11.2020

Čekají nás dvě nové kapitoly - přečíst a do sešitu odpovědět na otázky.
Upozorňuji všechny "lajdáky", že ještě nemám odevzdané opakování a referáty z minulého týdne!!! ( Koho se týká, zamyslí se... a urychleně dodá)
 
Přemyslovské Čechy a křesťanství
- přečti si kapitolu na straně 52 - 53. Do sešitu odpověz na otázky:
1) Kde se nechalo pokřtít 14 českých knížat ještě před Bořivojem, který byl pokřtěn na VM?
2) Kdo jsou patroni české země - vypiš a napiš si k nim, jak umřeli.
3) Které dva kláštery vzniky u nás jako první?
4) Kdo je "abatyše"?
5) Co bylo založeno v Praze roku 973?
6) O kom byly první staroslověnské legendy?
7) Jaká je naše nejstarší kronika? V jakém je jazyce?
 
Kníže a jeho poddaní
- přečti si kapitolu na straně 54 - 55 a odpověz nebo vypracuj do sešitu:
Přepiš si pyramidu - rozvrstvení společnosti ze str. 54 (bez postav...)
1) Co je stařešinské právo? Proč se nedodržovalo?
2) Co je to léno a komu ho panovník uděloval?
3) Co museli dělat poddaní na pozemcích šlechty?
4) Komu odváděli "desátek" a co to je?
5) Co např. dělali poddaní při zemských robotách?
6) Co je to "berni" a komu se platila?
 
- prohlédni si, jak vypadal pražský hrad v 11. století - str. 55.
Vypracované odpovědi nafoťte a pošlete mi je, jak jste zvyklí.
 
Krátká zajímavá videa k tématu: 
https://www.youtube.com/watch?v=l7p2EYXrGgA - první Přemyslovci
https://www.youtube.com/watch?v=DiekBlQhsJ8 - první Přemyslovci
https://www.youtube.com/watch?v=reT2t5Hyb3M - Od knížectví ke království
 
V Kožlanech 16.11.2020
********************************************************************
 

Práce zadána od 9. 11. do 13.11. 2020

Dědictví Velké Moravy
Přečti si strany 46 - 47. Přepiš do sešitu text, který se pokus doplnit podle učebnice.
 
Velkomoravská říše zanikla, když se Svatoplukovi .................... nedokázali sjednotit.
Archeologové objevili knížecí sídla, takzvané ......................... . Největší bylo v M............................. a u U.............................. H................... .
Velkomoravské kostely měly už podobu ......................... nebo basiliky, což je typické pro ro................ stavby.
Ženy nosily zlaté šperky, muži přesky na kožených řemenech a ozdobné gombíky.
Gombíky jsou .......................... . Zdobily se i ostruhy, jezdecké pomůcky a zbraně.
V této době vznikly i první písemné památky literatury.
 
Přemyslovské Čechy
Přečti si stranu 50 - 51. 
Opiš si rámeček - shrnutí na straně 51.
 
Vyber si jednoho z prvních Přemyslovců ze strany 51 a najdi o něm informace na internetu.

Zpracovaný referát o minimálně 15 řádcích mi pošli nebo odevzdej do vestibulu do pondělí 16.11. !!! Bude hodnocen!

Do konce týdne (13.11.) mi pošlete k oznámkování první list: od Sáma k Přemyslovcům - opakování, procvičování.docx

 
V Kožlanech 6.11.2020
 
*********************************************************************************