Fyzika 6. ročník

join.skype.com/arIbmiZofEiw

V šestém ročníku se neustále zabýváme fyzikálními veličinami.

Je důležité stálé opakování převádění jednotek - délky, hmotnosti, objemu, hustoty a nově i času a teploty.

**************************************************************

Práce od 23.11. do 29.11. 2020

Pečlivě si zkontrolujte látku probíranou distančně... Zda-li Vám nic nechybí, máte vše zapsáno!
Po nástupu do školy budu vše kontrolovat!!!
Látka v učebnici je probrána na stranu 61 - vlastnosti látek, atomy, magnetické vlastnosti.
 
Zde si můžete překontrolovat procvičování z magnetů, které jste měli odevzdávat:
 
Zde si můžete opakovat látku - budeme psát jako shrnutí:
 
Čekám na Vaše dotazy a připomínky k učivu. Tento týden pouze opakujeme a procvičujeme.
 
V Kožlanech 24.11.2020
 
********************************************************************************
 

Práce od 16.11. do 22.11.2020

Jak si vyrobit magnet
Přečti si stranu 55.
Opiš do sešitu:
Magnet vyrobíme přiložením magnetu k feromagnetickým látkám např. železné tyči. Ta se stane dočasným magnetem.
Magneticky měkká ocel - po odstranění magnetu jím přestane být.
Magneticky tvrdá ocel - po odstranění magnetu se stane trvalým magnetem.
 
Indukční čáry magnetu
Měli byste již mít namalovány v sešitě.
Opiš do sešitu rámeček na straně 57.
Kdo nemá namalovány indukční čáry tyčového a kruhového magnetu - namaluje a popíše!
 
Magnetické pole Země
Přečti si stranu 59 - 60.
Do sešitu nakresli a popiš model mag. pole Země na straně 60.
Odpověz do sešitu:
1) Ukazuje severní pol magnetky přesně na sever? Proč?
2) Čím určujeme světové strany?
3) Jaké látky nesmějí být kolem busoly, aby měřila přesně? proč?
 
Příští týden, doufám že už ve škole, vše shrneme a zkontrolujeme... Budete mít vše doděláno!!!
 
V Kožlanech 16.11.2020
**************************************************************************
 

Práce od 9.11. do 13. 11. 2020

Magnetické vlastnosti látek

Přečti si v učebnici stranu 49 - 50. Prohlédni obrázky.
 
Do sešitu nakresli a popiš tyčový magnet - obr. 1.52/50
Odpověz písemně: 
1) Co jsou to feromagnetické látky? Uveď příklad.
2) Jak nazýváme železnou rudu, která má magnetické účinky?
3) Jaká magnetická síla působí mezi souhlasnými póly a jaká mezi nesouhlasnými?
 
Magnetické pole
Přečti si stranu 52 - 53 a do sešitu opiš žlutý rámeček na str. 53.
Nakresli si magnetické pole kruhového a tyčového magnetu. Magnetické pole je znázorněno myšlenými čarami - indukčními čarami. 
Kruhový - pomůže ti strana 57 - obr. 1.62 - "sluníčko a jeho paprsky"
Tyčový je na straně 58 - obr. 1.63 b) 
 
Vypracuj a pošli zpět ke kontrole: Magnety - procvičování.PDF
 
Příští týden magnety doděláme a zadám test, který bude hodnocený.
V Kožlanech 10.11.2020
 
*********************************************************************
 

Práce od 2.11. do 6.11.2020

Je potřeba umět bezpodmínečně nakreslit model atomu a pojmenovat jeho částice.
K tomu ti pomůže periodická soustava prvků: Periodická soustava prvků.PDF 
V té u každého prvku najdeš "protonové číslo" - udává počet protonů v jádře prvku (tedy i počet neutronů v jádře a počet elektronů v obalu)
 
Elektrování těles (47-48)
 
Přečti si v učebnici stranu 47 - 48 
Opiš žlutý rámeček se shrnutím do sešitu.
Zkus odpovědět do sešitu: 48/ 1,2,3
48/1 spodní - překresli částice do sešitu a odpověz na otázky.
 
Zkus si vyplnit pracovní list: El. vlastnosti látek - procvičování.PDF
Na konci týdne zde vložím vzorově vyplněný:
 

Další volný list vyplň a odevzdej (pošli do 9.11.!) k oznámkování. Je vytištěno ve škole...

 
V Kožlanech 2.11.2020
 

Práce do 31.10 2020

Elektrické vlastnosti látek
Napiš větší nadpis na str. 41 a celou ji přečti a prohlédni si obrázky.
 
Elektrování při dotyku
Napiš nadpis ze strany 42
Přečti si text a prohlédni obrázky na straně 42-43.
Opiš žlutý rámeček na straně 43.
Pokus se do sešitu odpovědět na otázku 1/43
 
Elektrické pole
- kolem každého zelektrovaného předmětu je elektrické pole.
Opiš si pod nadpis žlutý rámeček na straně 44. 
 
Model atomu
Přečti si text pod nadpisem a nakresli a popiš model atomu.
-jádro s protony a neutrony
- obal s elektrony
Opiš si žlutý rámeček na straně 46.
Odpověz písemně do sešitu na otázky - 46/ 1, 2, 3, 4, 5
všechny odpovědi najdeš v textu na straně 45-46
 
Případné dotazy budeme konzultovat po skypu nebo emailu.
 
V Kožlanech 18.10.2020 
 

Práce do 19.10.2020

V sešitu máme již nadpis " Atomy a molekuly".

Přečtěte si k tomuto tématu stránky 38 - 39 v učebnici.

Opište žlutý rámeček na str. 39.

Písemně do sešitu vypracujte odpovědi

str. 39/ 1, 3 - nahoře 

str. 40/ 1, 2, 3, 4, 7