Fyzika 6. ročník

join.skype.com/arIbmiZofEiw

V šestém ročníku se neustále zabýváme fyzikálními veličinami.

Je důležité stálé opakování převádění jednotek - délky, hmotnosti, objemu, hustoty a nově i času a teploty.

**************************************************************

Práce od 1.3. do 5.3.2021 a na jarní prázdniny...

Projdi si všechny zadané úkoly od fyzikální veličiny délky přes objem po hmotnost. (od 7.12. do dneška)
Doplň si sešit - budu si ho vybírat po prázdninách!
Doprohlédni si všechna videa.
 
Zkus také toto (fyzikální veličiny) : www.youtube.com/watch?v=nJ_8hkPuP2Q
 
Hustota látky
Přečti si v učebnici kapitolu o hustotě - str. 86 - 89
 
Zapiš do sešitu:
 
Hustota látky je určena hmotností 1 cm3 nebo 1 m3 této látky.
Je dána poměrem hmotnosti tělesa a jeho objemu.
Hustotu látky vypočítáme, když hmotnost tělesa vydělíme jeho objemem.
Jednotkou hustoty je     g/cm3 ( gram na centimetr krychlový)
                                  kg/m3 (kilogram na metr krychlový)
Jednotka znamená - jakou hmotnost má látka o určitém objemu.
 
 
Pusť si výklad o hustotě: www.youtube.com/watch?v=YsUOxpUAmBA
 
pokus s hustotou kapalin: www.youtube.com/watch?v=Yej62_-fAac
 
Dále se budeme zabývat hustotou na hodině.
 
V Kožlanech 25.2.2021
************************************************************************

 

Práce od 22.2. do 26.2.2021

Zapiš si do sešitu:
 
Měření hmotnosti
K určování hmotnosti používáme váhy.
 
Z videa z minulého týdne si zapiš alespoň čtyři druhy vah.
Najdi v učebnici a vysvětli do sešitu, co je to aretace?
Do sešitu si nakresli a popiš rovnoramenné váhy - str. 83/obr2.21a)
 
Do 26.2. odevzdej k oznámkování (všichni) : převody - délka, objem, hmotnost - 22.2..docx (16,4 kB)
 
Pro inspiraci si ulož nebo vytiskni a nalep do sešitu: Názorně - délka, objem, hmotnost.PDF (1,9 MB)
 
Dál opakuj probrané jednotky. Zkus najít zajímavé video a toto téma a inspirovat ostatní.
V případě nejasností mě kontaktuj...
 
V Kožlanech 20.2.2021
********************************************************************** 

 

Práce od 15.2. do 19.2.2021

Upozorňuji všechny, kdo mi neposlali převody, že mají poslední šanci do úterý... potom už nejsou hodnoceni!
 
Měření hmotnosti tělesa
- přečti a prohlédni si str. 80 - 81.
Zapiš do sešitu:
 
Základní jednotkou hmotnosti je kilogram.
Dalšími jednotkami jsou gram (g), dekagram (dkg), metrický cent (metrák - q) a tuna (t)
Převody:
  g     1     dkg    2      kg      2       q     1      t
1 kg = 1000 g
1 kg = 100 dkg ( není oficiální jednotkou, ale používá se)
1 q  = 100 kg
1 t   = 1000kg
 
Do sešitu vypracuj převody a úkoly:
str. 80 / 1 dole
str. 81 / 2, 3, 4, 5
 
Pusť si video o hmotnosti:
 
V Kožlanech 15.2.2021
*****************************************************************************
 

Práce od 5.2. do 12. 2. 2021

Procvičuj si převody jednotek.
Vyplněný soubor pošli do pátku zpět, případně vytiskni a vyfoť a pošli...
 
 
V Kožlanech 5.2.2021

 

Práce od 27.1. do 5.2. 2021

Přečti si kapitolu o objemu na straně 74 - 76 a prohlédni všechny obrázky.
Do sešitu zapiš:
Měření objemu
- značka objemu- V, základní jednotka je metr krychlový - m3
objem měříme cejchovanými nádobami, odměrným válcem nebo např. vodoměrem
Než začneme měřit, zjistíme:
- rozsah stupnice
- jednotky stupnice
- kolika jednotkám odpovídá jeden dílek (např. 1 dílek = 5 ml)
Převody:
1 m3 = 1000 dm3 = 1000 l (litrů)
1 dm3 = 1 l
1 dm3 = 1000 cm3 = 1000 ml (mililitrů)
1 cm3 = 1 ml
Jednomu metru krychlovému se lidově říká "kubík".
 
Písemně do sešitu vypracuj:
1,3,4 / 77 - spodní - převody
Odpověz do sešitu:
1) Kolik kubíků se přibližně vejde do kruhového bazénu o průměru 4,5 m? Odhadni.
2) Kolik je to litrů?
3) Zjisti, kolik m3 (kubíků) spotřebovala Vaše rodina za rok. Kolik je to litrů?
4) V Kožlanech je cca 450 domácností. Zkus vypočítat, kolik kubíků spotřebujeme všichni za deset let.
Výsledek převeď na km3. 1 km3 = 1 000 000 000 m3.
 
Měření objemu pevného tělesa
prohlédni si obrázek na straně 78 a pokus se popsat, jak by jsi mohl změřit objem svého těla.
Mohl(a) bys použít např.: vanu a cejchovaný kbelík. 
 
V Kožlanech 25.1.2021

******************************************************************************

 

Práce od 18.1. do 22.1.!!! 2021

Tento týden budeme pouze opakovat.
 
Doplňte mi a pošlete pololetní opakování: Opakování - 1. pololetí.pdf (192,2 kB)
 
Udělejte práci pečlivě, odpovězte na všechny otázky. Na jejím hodnocení může záležet Vaše známka na vysvědčení.
 
Další látka bude zadána na příští týden.
 
14.1.2021
*******************************************************************************
 

Práce od 11.1. do 17.1.2021

Znovu si poctivě zopakujte práci zadanou z minulého týdne
Pošlete mi volný list - jednotek délky k ohodnocení - do pátku!
(zatím mám od čtyř z vás)
Dál zatím nepůjdeme. Čekám Vaše dotazy a připomínky na čtvrteční hodině.
 
Na pololetní práci si opakujte látku od El. vlastností látek - str. 41 - 73.
Práci Vám zadám příští týden... možná to stihnu již koncem tohoto...
 
V Kožlanech 11.1.2021

*********************************************************

 

Práce od 4.1.2021 do 10.1.2021

Stále měříme a zabýváme se jednotkami délky...
Do sešitu: 
Povolená odchylka měření
Odchylka měření je vlastně přípustná chyba v měření a rovná se maximálně polovině délky nejmenšího dílku měřidla.
Např: když budete měřit na tachometru, kde jsou pouze kilometry, můžete se splést o půl kilometru.
Když budete rýsovat, je povolená odchylka půl milimetru.
 
Přečti si v učebnici kapitolu na straně 68-71. Prohlédni obrázky s ohledem na napsaný text.
 
Do sešitu písemně vypracuj: 70/1 a)b)c) 71/ 1a), 3
 
Aritmetický průměr měření
Aritmetický průměr vypočítáme, když všechny naměřené hodnoty sečteme a výsledek vydělíme počtem hodnot.
 
Stejně to děláte u známek - 1+5+3+4+2 = 15 : 5 = 3
 
Přečti si v učebnici text na straně 72 a vypracuj do sešitu: 72/1 a),b) 73/3,6
 
Vypracuj volný list a pošli do školy k ohodnocení do 15.1.!
 
K měření se vrátíme a čekám na Vaše dotazy na skypu...
 
V Kožlanech 4.1.2021
**************************************************************************** 
 
 

Práce od 7.12. do 13.12.2020

Začínáme probírat jednotky délky... do sešitu pište i jednotlivé nadpisy...
Přečti si kapitoly ze stran 64 - 67. Napiš zápis a písemně odpověz na otázky:
 

Fyzikální veličiny

Měření délky
Základní jednotkou délky je metr - m.
Prototyp metru je dnes uložen v P.................... .
Jednotky a převodní vztah:
mm 10 cm 10 dm 10 m 1000 km
Délková měřidla jsou např:   a) ......................................
                                        b) .......................................
                                        c) .......................................
Nejprve zvolíme vhodné měřidlo ( např. tachometr na vzdálenost do Prahy)
Před měřením vždy zjistíme: a) jednotky stupnice
                                        b) nejmenší dílek stupnice
                                        c) měřící rozsah stupnice - např: od 0 do 1 m
Pravidla měření:
- měřidlo přikládáme těsně k měřené části
- na stupnici se díváme kolmo
 
Písemně do sešitu:
67/1,2,3,4 - spodní
68/6
 
Procvičuj převody: Jednotky délky - převody.docx
 
Převody možno vyzvednout vytisknuté ve škole. Kontrolovat budeme po příchodu! Vem vypracované do školy, případně pošli, vytisknu ke kontrole.
Další látka příští týden...
 
V Kožlanech 7.12.2020
 
******************************************************************
 

 

Práce od 23.11. do 29.11. 2020

Pečlivě si zkontrolujte látku probíranou distančně... Zda-li Vám nic nechybí, máte vše zapsáno!
Po nástupu do školy budu vše kontrolovat!!!
Látka v učebnici je probrána na stranu 61 - vlastnosti látek, atomy, magnetické vlastnosti.
 
Zde si můžete překontrolovat procvičování z magnetů, které jste měli odevzdávat:
 
Zde si můžete opakovat látku - budeme psát jako shrnutí:
 
Čekám na Vaše dotazy a připomínky k učivu. Tento týden pouze opakujeme a procvičujeme.
 
V Kožlanech 24.11.2020
 
********************************************************************************
 

Práce od 16.11. do 22.11.2020

Jak si vyrobit magnet
Přečti si stranu 55.
Opiš do sešitu:
Magnet vyrobíme přiložením magnetu k feromagnetickým látkám např. železné tyči. Ta se stane dočasným magnetem.
Magneticky měkká ocel - po odstranění magnetu jím přestane být.
Magneticky tvrdá ocel - po odstranění magnetu se stane trvalým magnetem.
 
Indukční čáry magnetu
Měli byste již mít namalovány v sešitě.
Opiš do sešitu rámeček na straně 57.
Kdo nemá namalovány indukční čáry tyčového a kruhového magnetu - namaluje a popíše!
 
Magnetické pole Země
Přečti si stranu 59 - 60.
Do sešitu nakresli a popiš model mag. pole Země na straně 60.
Odpověz do sešitu:
1) Ukazuje severní pol magnetky přesně na sever? Proč?
2) Čím určujeme světové strany?
3) Jaké látky nesmějí být kolem busoly, aby měřila přesně? proč?
 
Příští týden, doufám že už ve škole, vše shrneme a zkontrolujeme... Budete mít vše doděláno!!!
 
V Kožlanech 16.11.2020
**************************************************************************
 

Práce od 9.11. do 13. 11. 2020

Magnetické vlastnosti látek

Přečti si v učebnici stranu 49 - 50. Prohlédni obrázky.
 
Do sešitu nakresli a popiš tyčový magnet - obr. 1.52/50
Odpověz písemně: 
1) Co jsou to feromagnetické látky? Uveď příklad.
2) Jak nazýváme železnou rudu, která má magnetické účinky?
3) Jaká magnetická síla působí mezi souhlasnými póly a jaká mezi nesouhlasnými?
 
Magnetické pole
Přečti si stranu 52 - 53 a do sešitu opiš žlutý rámeček na str. 53.
Nakresli si magnetické pole kruhového a tyčového magnetu. Magnetické pole je znázorněno myšlenými čarami - indukčními čarami. 
Kruhový - pomůže ti strana 57 - obr. 1.62 - "sluníčko a jeho paprsky"
Tyčový je na straně 58 - obr. 1.63 b) 
 
Vypracuj a pošli zpět ke kontrole: Magnety - procvičování.PDF
 
Příští týden magnety doděláme a zadám test, který bude hodnocený.
V Kožlanech 10.11.2020
 
*********************************************************************
 

Práce od 2.11. do 6.11.2020

Je potřeba umět bezpodmínečně nakreslit model atomu a pojmenovat jeho částice.
K tomu ti pomůže periodická soustava prvků: Periodická soustava prvků.PDF 
V té u každého prvku najdeš "protonové číslo" - udává počet protonů v jádře prvku (tedy i počet neutronů v jádře a počet elektronů v obalu)
 
Elektrování těles (47-48)
 
Přečti si v učebnici stranu 47 - 48 
Opiš žlutý rámeček se shrnutím do sešitu.
Zkus odpovědět do sešitu: 48/ 1,2,3
48/1 spodní - překresli částice do sešitu a odpověz na otázky.
 
Zkus si vyplnit pracovní list: El. vlastnosti látek - procvičování.PDF
Na konci týdne zde vložím vzorově vyplněný:
 

Další volný list vyplň a odevzdej (pošli do 9.11.!) k oznámkování. Je vytištěno ve škole...

 
V Kožlanech 2.11.2020
 

Práce do 31.10 2020

Elektrické vlastnosti látek
Napiš větší nadpis na str. 41 a celou ji přečti a prohlédni si obrázky.
 
Elektrování při dotyku
Napiš nadpis ze strany 42
Přečti si text a prohlédni obrázky na straně 42-43.
Opiš žlutý rámeček na straně 43.
Pokus se do sešitu odpovědět na otázku 1/43
 
Elektrické pole
- kolem každého zelektrovaného předmětu je elektrické pole.
Opiš si pod nadpis žlutý rámeček na straně 44. 
 
Model atomu
Přečti si text pod nadpisem a nakresli a popiš model atomu.
-jádro s protony a neutrony
- obal s elektrony
Opiš si žlutý rámeček na straně 46.
Odpověz písemně do sešitu na otázky - 46/ 1, 2, 3, 4, 5
všechny odpovědi najdeš v textu na straně 45-46
 
Případné dotazy budeme konzultovat po skypu nebo emailu.
 
V Kožlanech 18.10.2020 
 

Práce do 19.10.2020

V sešitu máme již nadpis " Atomy a molekuly".

Přečtěte si k tomuto tématu stránky 38 - 39 v učebnici.

Opište žlutý rámeček na str. 39.

Písemně do sešitu vypracujte odpovědi

str. 39/ 1, 3 - nahoře 

str. 40/ 1, 2, 3, 4, 7