Fyzika 7. ročník

join.skype.com/mDsLNW4xyeQr

Probíraná látka je především o fyzikálních veličinách.

Je důležité stálé opakování převádění jednotek - délky a času.

 
*********************************************************************

Práce od 25.2. do 5.3. 2021 (případně dodělej o prázdninách)

Dodělej vše z minulého týdne!!!
Při práci a výpočtech se inspiruj z dříve zadaných videí...
 
 
 
Procvičuj si. Podobné cvičení bude na známky: Páka - tabulka - příklady.docx (14,2 kB)
 
Do školního sešitu:
 
Jednozvratná páka - má ramena síly na stejné straně od osy otáčení
např: radvánec, louskáček na ořechy, lis na česnek, ruka při zvedání činky...
 
Dvojzvratná páka - má každé rameno na opačnou stranu od osy otáčení.
např: houpačka, nůžky, kleště na plech, rovnoramenné váhy... 
 
Pro oba typy páky platí stejný vzorec pro výpočet - a1 x F1 = a2 x F2
 
Do sešitu vypočítej případně zakresli schematický obrázek:
 
80/ 1 uprostřed - nakresli obrázky a dopočítej chybějící údaj
80/ 2 - třeba jedno rameno 10x kratší... (decimálka) jak by vážila? jaká závaží bych používal?
80/ 3 - pomůže ti louskáček na předešlé straně
80/ 4 - hustotu počítat nemusíš!
81/ 5 - a), b), c) - vypočítej i vysvětli
81/ 6 - vysvětli
 
Dodělejte si vše, co jsme až k páce probírali. Po jarních prázdninách si vyberu Vaše sešity ke kontrole!!!
Kdo neodevzdá, pošle práci nafocenou!
 
Případné dotazy emailem nebo na hodině 4. března.
 
V Kožlanech 25.2.2021
*********************************************************************

 

Práce od 15.2. do 23.2.2021

Páka
Pusť si videa o páce:     www.youtube.com/watch?v=Db6uZ0lblQ4
                                   www.youtube.com/watch?v=HowDezd-deo
Užití páky
Přečti si text a prohlédni obrázky na straně 76 - 79. K pochopení příkladů slouží předešlá videa.
 
Do sešitu:
- překresli a doplň tabulku na straně 75/5
- pokus se vypočítat a překreslit do sešitu - 76/7 a 76/8
Pomoci tě může krátké video o řešení příkladů: www.youtube.com/watch?v=fw4W66HFh58
 
Druhy páky + příklady
Páka může být jednozvratná nebo dvojzvratná.
Jaký je mezi nimi rozdíl a příklady budeme probírat ve čtvrtek, ale připrav se na to, abys uměl(a) reagovat.
Vše potřebné je vysvětleno v předešlých videích.
 
V Kožlanech 15.2.2021
*********************************************************************
 

Práce od 5.2. do 12.2.2021

Zkus doplnit a vypočítat příklady z volného listu. K výpočtu použij vzory příkladů.
 
 
Dotazy mně posílejte jako vždy. Procvičíme na hodině.
 
V Kožlanech 5.2.2021
 
********************************************************************** 

 

Práce od 28.1. do 5.2.2021

Opakování o vzájemném působení sil
písemně do sešitu vypracuj: 69/ 1,2,6,7,9
 
Otáčivé účinky sil
přečti si pečlivě str. 70 - 74
Do sešitu si opiš žlutý rámeček na straně 74.
nakresli si obrázek 1.81 / 72 - a) i b) a popiš.
Napiš si:
síla působící vlevo krát délka levého ramena = síla vpravo krát délka pravého ramena.
               F1  x     a1     =     F2    x      a2
 
Když jsou síly v rovnováze, je i páka (houpačka) v rovnovážné poloze.
 
Vše vysvětlíme ve čtvrtek na hodině.
Přemýšlejte o tom, jak se mohou na houpačce houpat kamarádi s různou hmotností? (str. 71)
 
Zkus vypočítat do sešitu:
Na jedné straně houpačky sedí martin vážící 60 kg 2 metry od osy otáčení (středu).
Jak daleko od osy si musí sednout Jirka, když váží pouze 40 kg, aby byla houpačka v rovnováze?
Nakresli si obrázek.
Využij toho, že moment síly na jedné straně se musí rovnat tomu na druhé straně.
 
Pokus se to vymyslet sám, příští týden tady před hodinou zveřejním řešení.
 
V Kožlanech 25.1.2021
*********************************************************************

 

Práce od 18.1. do 22.1. 2021

Tento týden budeme pouze opakovat!!!
 
Do 22.1. !!! vypracuj, doplň a odevzdej opakování za 1. pololetí: F7 - opakování - 1. pol..pdf (196,8 kB)
 
Vše jsme probírali a neměl by být s ničím větší problém. v opačném případě mě určitě kontaktujte. Možno vyzvednout i vytištěné.
Pracuj pečlivě, bude jednou z rozhodujících známek na vysvědčení...
 
V Kožlanech 14.1.2021
 
**********************************************************************
 

Práce od 11.1. do 17.1. 2021

Zápis do sešitu z přečtené kapitoly + odpovědi na otázky
 
Zákon vzájemného působení dvou těles - zákon akce a reakce
přečti si kapitolu na straně 64 - 66, prohlédni všechny obrázky 
Opiš do sešitu zákon - žluté rámečky
Písemně odpověz do sešitu: 67/ 2, 3 nahoře, 67/ 2 dole, 68/ 6 a) b)
 
Opakuj si celou látku od začátku roku na písemné pololetní opakování - příští týden
Ve čtvrtek očekávám Vaše dotazy a připomínky.

11.1.2021

*************************************************************

Práce od 4.1. do 10.1.2021

Zápis do sešitu z přečtených kapitol + odpovědi na otázky z učebnice:
 
Posuvné účinky sil
Urychlující a brzbné síly
Opiš do sešitu rámečky na straně 57 a 58.
Odpověz písemně do sešitu 59/3, 4, 60/ 3, 4
 
Zákon setrvačnosti
Přečti si kapitolu na straně 59 - 62 a do sešitu zapiš zákon setrvačnosti - rámeček str. 62
Odpověz do sešitu:
63/ 1, 2, 5, 6, 7, 9, - vše spodní...
 
Obě tyto kapitoly projdeme znovu ve čtvrtek na skypu. čekám Vaše otázky...
 
V Kožlanech 4.1.2021
**********************************************************************

 

Práce od 14.12. do 18.12. 2020 a na prázdniny do 4.1.2021.

- přečtěte si znovu první kapitoly o pohybu těles na straně 55 až na stranu 63.

- všímejte si hlavě zvýrazněného textu a žlutých rámečků.

- pokus se na konci každé kapitoly odpovědět ústně na otázky.

 

Pokud se nic mimořádného nestane, sejdeme se 4.1. a vše znovu probereme a zopakujeme.

Přeji klidné svátky a pohodový rok 2021.

********************************************************************

 

Práce od 30.11. do 4.12.2020

Tento týden budeme pouze opakovat. Po zkušenostech se šestou třídou doporučuji všem, aby si prošli celou zadanou fyziku a dodělali, co jim chybí! Ti co vše dělali průběžně, jsou nyní v pohodě...
 

Na známky!!!

Do pátku mi pošlete vypracované nebo nafocené opakování : Skládaní sil, těžiště - B.PDF
Je možno vyzvednout vytisknuté ve schránce a zpět tam odevzdat.
Pokud není někomu něco jasné, pošlete mi Vaší práci, kde jste se na to snažili přijít, popis toho, co jste všechno udělali pro to, abyste látku pochopili.
V tomto případě Vás samozřejmě budu hodnotit až po vysvětlení si na skypu nebo ve škole. 
 
Kdo nepošle domácí zpracování, bude psát jako test příští týden.
 
V Kožlanech 30.11.2020
*****************************************************************

 

Práce od 23.11. do 29.11. 2020

Těžiště tělesa
Přečti si stránky 48 - 50 a prohlédni si všechny obrázky.
Místo zápisu opiš žlutý rámeček na straně 50.
Do sešitu si také nakresli obrázek, jak těžiště určujeme ze str. 50/1.50 nahoře
Do sešitu si také nakresli, jak těžiště závisí na rozložení látky v tělese - 49/1.49 dole
Zkus písemně odpovědět do sešitu - 50 / 1, 3
 
Pokus se najít těžiště na různých předmětech z domácnosti - např. tužky, koštěte, skleničky, talíře... a hlavně nic nerozbij!
Pamatuj, že pokud předmět podepřeš pod těžištěm, zůstene v klidu.
 
Zkus vysvětlit, proč při houpání na židli padáš... a naopak, proč ve správné poloze nespadneš. Co musí být splněno?
 
Zkus doma provést pokus se špejlí str 51/4 dole
 
Rovnovážná poloha tělesa
Přečti si stránky 52 - 53 a prohlédni si obrázky.
Do sešitu si zapiš žlutý rámeček na straně 53.
Do sešitu odpověz na otázku (pokus) - 54/1 spodní - pokus s plastovou lahví. Do sešitu zapiš, výsledky pokusu.
Dále si doma vyzkoušej - 54/2 - předklon dívky a vysvětli do sešitu, proč při předklonu u zdi padáme dopředu?
 
Odpověz do sešitu:
- proč se nakláníme na stranu, když neseme těžkou tašku?
- kdy je loď stabilnější, když na ní stojíme nebo sedíme? Proč?
- proč při balancování na laně používají artisté dlouhé bidlo?
 
Další příklady si řekneme v pátek při hodině.
Na příští týden zadám opakování z probrané látky od rychlosti po těžiště. Dál půjdeme až ve škole.
Čekám Vaše dotazy, náměty...
 
V Kožlanech 24.11. 2020
******************************************************************************
 

Práce od 16.11. do 22.11.2020

Skládání sil stejného směru
Přečti si text na str. 39 - 40, do sešitu opiš žluté rámečky na straně 40. 
Do sešitu překresli a popiš obr. 40/1.35 c) - skládání sil
Do sešitu vypracuj cvičení 41/3,4,5
 
Skládání sil opačného směru
Přečti si text na str. 42 - 43, do sešitu opiš žluté rámečky na straně 42. 
Do sešitu překresli a popiš obr. 42/1.38 c)
Do sešitu vypracuj cvičení 43/2 spodní - automobil
 
Rovnováha sil
Přečti a prohlédni si strany 43-44.
Opiš žlutý rámeček ze strany 44.
 
Skládání různoběžných sil 
Přečti si text na str. 46 - 47 
Do sešitu překresli a popiš obr. 46/1.44 a)
Přepiš si do sešitu:
Výslednici různoběžných sil určujeme geometricky doplněním na rovnoběžník.
Výslednice je pak úhlopříčkou rovnoběžníku.
 
Zkuste vypracovat prcovní listy k tématu: Skládání sil - pracovní sešit.PDF
 
V Kožlanech 16.11.2020
************************************************************************
 

 

Práce od 9.11. do 13.11.2020 

Před zadáním práce a testu z fyziky si můžete všichni překontrolovat příklady dříve zadané.
 

Do pátku 13.11. mi pošlete k oznámkování: Test - převody, rychlost, gr. síla.PDF

Je vytisknuto i ve škole...
 

Znázornění síly

Přečti si v učebnici kapitolu na straně 35-36.
Sílu znázorňujeme jako úsečku, která má směr a přesné měřítko: např 1 cm = 1 N
 
Obrázek na str: 36/ 1.30 a) si nakresli do sešitu a popiš - P = působiště...
Tato síla má působiště, působí určitým směrem a je velká 3 Newtony!
Pod obrázek opiš rámeček ze stejné strany.
 
Zkus do sešitu písemně vypracovat úkoly str. 36/ 1,2 spodní
 
V Kožlanech 11.11.2020
 
**********************************************************************
 
 

Práce od 2.11. do 6.11.2020 

Procvičování příkladů na rychlost - koncem týdne zadám test - několik příkladů na známky
procvičování: Rychlost - procvicovani.PDF
 
Gravitační síla a hmotnost tělesa
 
Přečti a prohlédni si stranu 37 - 38.
Gravitační síla přitahuje všechna tělesa svisle do středu Země.
Gravitace je v celém vesmíru. Se vzdáleností od Země její gravitace slábne.
Fg - značka gravitační síly. Tu vypočítáme - Fg = m x g
m = hmotnost v kilogramech!, g = 10 - to je konstanta!
 
Opiš do sešitu nadpis a žlutý rámeček na straně 38.
Tam je také příklad s výpočtem.
Do sešitu vypracuj písemně - 38/ 1,   39/ 2, 3a,b,c,d, 4a
 
Vypracuj volný list: Gravitacni sila - procvicovani.PDF
 
V Kožlanech 2.6.2020
 
 

Práce do 31.10.2020

Je potřeba neustále procvičovat výpočet rychlosti, dráhy a času a zafixovat jednotlivé veličiny a postupy.
K tomu budou sloužit příklady z učebnice, které vypočítejte do sešitu.
 
28/2, 3, 6a, 6b - vše spodní příklady
 
30/4 - pozor na jednotku 8 km!/s - nutno převést
 
30/5 - přemýšlej pouze o směru k sobě. Vzpomeň si, co jsme si říkali o bouračkách dvou protijedoucích aut.
 
30/8 - situaci si nakresli a počítej obě rychlosti pro 30-ti kilometrový úsek.
Potom sečti výsledné časy - a to bude čas pro celých 60 km. Potom teprve můžeš vypočítat celkovou průměrnou rychlost.
 
31/10a) - do sešitu překresli a doplň tabulku.
 
31/11 a),b)  
 
Vypočítané příklady mi nafocené pošlete. Případné problémy budeme řešit na skypu nebo emailem. 
Všechny vzorečky naleznete v učebnici v předchozích kapitolách případně v sešitu.
Skládání sil začneme po prázdninách.
 
V Kožlanech 18.10.2020
  

V současné době máme probranou látku o rychlosti a tu je potřeba řádně procvičit.

K tomu slouží tento pracovní list: rychlost - do 19.10.2020.docx

 

Práce je zadána do 19.10.2020