Fyzika 7. ročník

join.skype.com/mDsLNW4xyeQr

Probíraná látka je především o fyzikálních veličinách.

Je důležité stálé opakování převádění jednotek - délky a času.

 
*********************************************************************

Práce od 30.11. do 4.12.2020

Tento týden budeme pouze opakovat. Po zkušenostech se šestou třídou doporučuji všem, aby si prošli celou zadanou fyziku a dodělali, co jim chybí! Ti co vše dělali průběžně, jsou nyní v pohodě...
 

Na známky!!!

Do pátku mi pošlete vypracované nebo nafocené opakování : Skládaní sil, těžiště - B.PDF
Je možno vyzvednout vytisknuté ve schránce a zpět tam odevzdat.
Pokud není někomu něco jasné, pošlete mi Vaší práci, kde jste se na to snažili přijít, popis toho, co jste všechno udělali pro to, abyste látku pochopili.
V tomto případě Vás samozřejmě budu hodnotit až po vysvětlení si na skypu nebo ve škole. 
 
Kdo nepošle domácí zpracování, bude psát jako test příští týden.
 
V Kožlanech 30.11.2020
*****************************************************************

 

Práce od 23.11. do 29.11. 2020

Těžiště tělesa
Přečti si stránky 48 - 50 a prohlédni si všechny obrázky.
Místo zápisu opiš žlutý rámeček na straně 50.
Do sešitu si také nakresli obrázek, jak těžiště určujeme ze str. 50/1.50 nahoře
Do sešitu si také nakresli, jak těžiště závisí na rozložení látky v tělese - 49/1.49 dole
Zkus písemně odpovědět do sešitu - 50 / 1, 3
 
Pokus se najít těžiště na různých předmětech z domácnosti - např. tužky, koštěte, skleničky, talíře... a hlavně nic nerozbij!
Pamatuj, že pokud předmět podepřeš pod těžištěm, zůstene v klidu.
 
Zkus vysvětlit, proč při houpání na židli padáš... a naopak, proč ve správné poloze nespadneš. Co musí být splněno?
 
Zkus doma provést pokus se špejlí str 51/4 dole
 
Rovnovážná poloha tělesa
Přečti si stránky 52 - 53 a prohlédni si obrázky.
Do sešitu si zapiš žlutý rámeček na straně 53.
Do sešitu odpověz na otázku (pokus) - 54/1 spodní - pokus s plastovou lahví. Do sešitu zapiš, výsledky pokusu.
Dále si doma vyzkoušej - 54/2 - předklon dívky a vysvětli do sešitu, proč při předklonu u zdi padáme dopředu?
 
Odpověz do sešitu:
- proč se nakláníme na stranu, když neseme těžkou tašku?
- kdy je loď stabilnější, když na ní stojíme nebo sedíme? Proč?
- proč při balancování na laně používají artisté dlouhé bidlo?
 
Další příklady si řekneme v pátek při hodině.
Na příští týden zadám opakování z probrané látky od rychlosti po těžiště. Dál půjdeme až ve škole.
Čekám Vaše dotazy, náměty...
 
V Kožlanech 24.11. 2020
******************************************************************************
 

Práce od 16.11. do 22.11.2020

Skládání sil stejného směru
Přečti si text na str. 39 - 40, do sešitu opiš žluté rámečky na straně 40. 
Do sešitu překresli a popiš obr. 40/1.35 c) - skládání sil
Do sešitu vypracuj cvičení 41/3,4,5
 
Skládání sil opačného směru
Přečti si text na str. 42 - 43, do sešitu opiš žluté rámečky na straně 42. 
Do sešitu překresli a popiš obr. 42/1.38 c)
Do sešitu vypracuj cvičení 43/2 spodní - automobil
 
Rovnováha sil
Přečti a prohlédni si strany 43-44.
Opiš žlutý rámeček ze strany 44.
 
Skládání různoběžných sil 
Přečti si text na str. 46 - 47 
Do sešitu překresli a popiš obr. 46/1.44 a)
Přepiš si do sešitu:
Výslednici různoběžných sil určujeme geometricky doplněním na rovnoběžník.
Výslednice je pak úhlopříčkou rovnoběžníku.
 
Zkuste vypracovat prcovní listy k tématu: Skládání sil - pracovní sešit.PDF
 
V Kožlanech 16.11.2020
************************************************************************
 

 

Práce od 9.11. do 13.11.2020 

Před zadáním práce a testu z fyziky si můžete všichni překontrolovat příklady dříve zadané.
 

Do pátku 13.11. mi pošlete k oznámkování: Test - převody, rychlost, gr. síla.PDF

Je vytisknuto i ve škole...
 

Znázornění síly

Přečti si v učebnici kapitolu na straně 35-36.
Sílu znázorňujeme jako úsečku, která má směr a přesné měřítko: např 1 cm = 1 N
 
Obrázek na str: 36/ 1.30 a) si nakresli do sešitu a popiš - P = působiště...
Tato síla má působiště, působí určitým směrem a je velká 3 Newtony!
Pod obrázek opiš rámeček ze stejné strany.
 
Zkus do sešitu písemně vypracovat úkoly str. 36/ 1,2 spodní
 
V Kožlanech 11.11.2020
 
**********************************************************************
 
 

Práce od 2.11. do 6.11.2020 

Procvičování příkladů na rychlost - koncem týdne zadám test - několik příkladů na známky
procvičování: Rychlost - procvicovani.PDF
 
Gravitační síla a hmotnost tělesa
 
Přečti a prohlédni si stranu 37 - 38.
Gravitační síla přitahuje všechna tělesa svisle do středu Země.
Gravitace je v celém vesmíru. Se vzdáleností od Země její gravitace slábne.
Fg - značka gravitační síly. Tu vypočítáme - Fg = m x g
m = hmotnost v kilogramech!, g = 10 - to je konstanta!
 
Opiš do sešitu nadpis a žlutý rámeček na straně 38.
Tam je také příklad s výpočtem.
Do sešitu vypracuj písemně - 38/ 1,   39/ 2, 3a,b,c,d, 4a
 
Vypracuj volný list: Gravitacni sila - procvicovani.PDF
 
V Kožlanech 2.6.2020
 
 

Práce do 31.10.2020

Je potřeba neustále procvičovat výpočet rychlosti, dráhy a času a zafixovat jednotlivé veličiny a postupy.
K tomu budou sloužit příklady z učebnice, které vypočítejte do sešitu.
 
28/2, 3, 6a, 6b - vše spodní příklady
 
30/4 - pozor na jednotku 8 km!/s - nutno převést
 
30/5 - přemýšlej pouze o směru k sobě. Vzpomeň si, co jsme si říkali o bouračkách dvou protijedoucích aut.
 
30/8 - situaci si nakresli a počítej obě rychlosti pro 30-ti kilometrový úsek.
Potom sečti výsledné časy - a to bude čas pro celých 60 km. Potom teprve můžeš vypočítat celkovou průměrnou rychlost.
 
31/10a) - do sešitu překresli a doplň tabulku.
 
31/11 a),b)  
 
Vypočítané příklady mi nafocené pošlete. Případné problémy budeme řešit na skypu nebo emailem. 
Všechny vzorečky naleznete v učebnici v předchozích kapitolách případně v sešitu.
Skládání sil začneme po prázdninách.
 
V Kožlanech 18.10.2020
  

V současné době máme probranou látku o rychlosti a tu je potřeba řádně procvičit.

K tomu slouží tento pracovní list: rychlost - do 19.10.2020.docx

 

Práce je zadána do 19.10.2020