Čj

Úkoly do konce školního roku

 Učebnice str. 98, 99, 100, 101, 102

V učebnici jsou od str. 109 cvičení pro doplňování (lze trénovat na fólii nebo ústně). 

 Písanka : str. 29, 30, 31

Nezapomenout na čtení.