Čj

Úkoly ke splnění do 31. 1.

Učebnice:      str. 46, 47 (pročíst, naučit se vyjmenovaná slova po L, opakovat probrané učivo)

Zelené pravopisné pětiminutovky:    str. 20 (sloupec 15 a 18)                                                      

Písanka:        str. 29, 30