Čj

Úkoly do konce května 

 Učebnice str. 86, 87, 89

V učebnici jsou od str. 109 cvičení pro doplňování (lze trénovat na fólii nebo ústně). 

 Písanka : str. 23, 24

Nezapomenout na čtení.