Čj

Úkoly ke splnění do konce října

Učebnice:    str. 31, 32