M

Úkoly do konce školního roku

 Pracovní sešit číslo 7(nový) :    str. 9, 10, 11, 12

Zaměřte se hlavně na procvičování řady násobků dvou, tří, čtyř, pěti a šesti vzestupně i sestupně. 

V matematice vynecháme učivo geometrie a příklady na písemné sčítání a odčítání(=pod sebe). Toto učivo budeme procvičovat ve 3. třídě.

Nezapomenout na procvičování počítání všech typů probraných příkladů.