Prv

Úkoly do konce května 

 Prvouka :      str. 54, 55, 56