Prv

Úkoly ke splnění do 29. 11

Učebnice:    str. 24 - přečíst

Do malého sešitu na prvouku opsat poznámky (starověk + středověk)

b) starověk

- písemné a umělecké památky (např. pyramidy)

- rozvoj Řecka, Říma, Egypta a Mezopotámie


c) středověk

- šíření křesťanství

- počátky českého státu : 

  •  Přemyslovci - sv. Václav (patron české země)

  •  Lucemburkové - Karel IV. (rozkvět českého státu)