Prv

Úkoly do konce školního roku

 Prvouka :      str. 61, 62, 63