Prv

Úkoly ke splnění do 19. 3. 

Živočichové

Obratlovci – v těle kostra (opora páteř tvořena obratli)

Bezobratlí – nemají páteř (hmyz)

Dělení obratlovců:

  1. Ryby – jikry (vajíčka) – kapr

  2. Obojživelníci – vajíčka ve vodě/pulci – skokan

  3. Plazi – vajíčka nebo živí – had, ještěrka

  4. Ptáci – vejce – holub

  5. Savci – živá mláďata sají mateřské mléko – myš, ČLOVĚK

 

Volitelné:

VV – obrázek jara (květiny, mláďata, příroda) – malba/kresba/koláž….

 

ČJ – vyprávění – Já a mé jarní prázdniny (libovolné množství vět)

 
ČJ
Písanka str. 5 a 6
Pravopisné pětiminutovky str. 26
Čítanka str. 27 (Vyplnit pracovní list na čtení)
Napsat slohové cvičení na téma Já a můj koníček (minimálně 10 vět) + ilustrace
MAT
PS 2. díl str 5 a 6
PRV
PS str 36, 37 a 38