Základní škola

Základní škola byla v Kožlanech otevřena v roce 1913 a dnes již začíná druhou stovku let své existence. V roce 2010 došlo ke sloučením kožlanské základní školy a mateřské školy v jeden subjekt s názvem Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace a navázala na stoletou tradici školství v Kožlanech. Škola sídlí v původní staré budově, která byla z evropských peněz v roce 2009 zrekonstruována a zateplena. Má 9 tříd v devíti ročnících a jedno až dvě oddělení školní družiny. Do školy chodí kolem 140 žáků. Třídy po 14 - 16 žácích nám umožňují věnovat všem dostatek pozornosti a dát všem dostatek prostoru k individuálnímu vývoji. Ve škole pracuje tým zkušených pedagogů, kteří dětem pro výuku vytváří klidné až rodinné prostředí.

Pro lepší orientaci jsme pro Vás v levém sloupci připravili nabídku všeho, co by Vás               v souvislosti s docházkou vašich dětí mohlo zajímat.

Informace o ukončení školního roku

Školní rok bude ukončen v pátek 26.6.2020, kdy dětem ráno rozdáme vysvědčení.

V pondělí a úterý 29-30.6. je pro základní školu vyhlášeno ředitelské volno: ředitelské volno 29-30.6..pdf (237,6 kB)

Mateřská školka zůstává v provozu.
 

Informace ke znovuotevření ZŠ a MŠ Kožlany

Pro žáky 9. ročníku bude probíhat příprava na přijímací zkoušky od 11. 5. vždy v pondělí a úterý. Dítě je nutné přihlásit třídní/mu učiteli/ce do 7.5.2020!

Pro žáky 1. – 5. ročníku budou probíhat vzdělávací aktivity ve skupinách od 25.5.. Dítě je nutné přihlásit třídní učitelce do 18.5.2020!

Veškeré informace k návratu dětí do školy naleznete níže a v záložkách jednotlivých škol nebo vytištěné ve vestibulu školy za hlavním vchodem.

Návrat žáků do školy 25.5.2020 a organizace školních skupin.docx (32,8 kB)

Pokyn ředitele k hodnocení za druhé pololetí 2019-2020.docx (23,8 kB)

priloha_779720581_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)

priloha_779720581_1_ochrana_zdravi_zs.pdf (1 021 kB)

S dotazy se obracejte na třídní učitele nebo vedení školy.

V Kožlanech 6.5.2020                                                 Mgr. Jaroslav Švarc