Zde můžete trénovat slovní zásobu, kterou probíráte ve škole. Jednotlivé křížovky jsou řazeny následujícím způsobem: 

  • N1.1 s.19 = učebnice Klett maximal interaktiv, lekce 1.1, slovní zásoba ze strany 19
  • Všechny křížovky jsou interaktivní. Klikněte do libovolného řádku a vedle se zobrazí český výraz.
  • SOLVE - vyplní slovíčko za vás, CHECK - upozorní na chyby
  • Nezapomínejte na mezery mezi slovy a přehlasovaná písmena. Podstatná jména jsou vždy uvedena s určitým členem (der, die, das).

 

Viel Spass :)

N1.1 s.13-14

N1.1 s.14-15

N1.1 s.16

N1.1 s.19

N1.1 s.21-23

N1.1 číslovky 0-20

N1.1 státy

N1.1 základní fráze

N1.2 Wie findest du es

N1.2 Wie findest du es?

N1.2 slovesa

N1.2

 N1.2 aktivity a) 

N1.2 aktivity b)

N1.3 s.36-38

N1.3 s. 38

N1.3 s. 39-40

N1.3 s.40-41

N1.3 s. 41-43

N2.1 s. 48-49

N2.1 s. 50 a)

N2.1 s. 50 b)

N2.1 s. 51 a)

 N2.1 s. 51 b) 

N2.1 s. 52

N2.1 s. 53

N2.1 s. 54- 55

N2.1 s. 55-56

N2.1 s. 57

N2.2 s.60

N2.2 s.61, 62

N2.2 s.62

N2.2 s.63

N2.2 s.63, 64

 N2.2 s. 64 -66 

N2.2 s. 66-67