Školská rada

Po jmenování Mgr. Evy Sixtové ředitelkou ZŠ a MŠ muselo být upraveno složení školské rady.

Ta byla doplněna o náhradníka z učitelského sboru a její složení je následující:

Složení školské rady: za pedagogy:   Mgr. Blanka Pokorná

                                                     Mgr. Kateřina Růžková

                              za rodiče:         Mgr. Šárka Mudrová - předsedkyně ŠR

                                                      Ing. Lenka Cepková

                             za zřizovatele:    Mgr. Alena Štruncová

                                                      Radovan Kratochvíl

Volby proběhnou do tří měsíců od ukončení mimořádného stavu.

V Kožlanech 20.11.2020

 

Na podzim 2017 se konaly volby zástupců do školské rady. Volilo se šest jejich členů. Funkční období je tříleté.

Další volby proběhnou na podzim v roce 2020.

Složení školské rady: za pedagogy:   Bc. Eva Sixtová - předsedkyně

                                                      Mgr. Kateřina Růžková

                              za rodiče:          Mgr. Šárka Mudrová

                                                      Ing. Lenka Cepková

                             za zřizovatele:    Mgr. Alena Štruncová

                                                      Radovan Kratochvíl

 

Školská rada se schází nepravidelně, dle potřeby, zpravidla dvakrát do roka.

Zápisy z jednání školské rady jsou uloženy u předsedy ŠR.

 

Výsledky voleb do ŠR 2017 :

Zápis_o_volbě_-_PP.pdf (261,7 kB)
Zápis_o_volbě_-_rodiče.pdf (184,6 kB)