Školská rada

Složení školské rady: za pedagogy:   Mgr. Petra Fidlerová

                                                     Mgr. Kateřina Růžková

                              za rodiče:         Mgr. Šárka Mudrová - předsedkyně ŠR

                                                     Tereza Kotěšovcová

                             za zřizovatele:    Mgr. Alena Štruncová

                                                      Martina Blechová

V Kožlanech 2.9.2022

Školská rada se schází nepravidelně, dle potřeby, zpravidla dvakrát do roka.

Zápisy z jednání školské rady jsou uloženy u předsedy ŠR.