Volnočasové aktivity

Základní škola a Mateřská škola Kožlany úzce spolupracuje s DDM Kralovice. 

Od školního roku 2013/2014 byla v našem suterénu otevřena nová, lépe vyhovující

učebna, kterou budou děti navštěvovat v rámci volnočasových aktivit.

Provozní doba DDM Kožlany :     Po -     8:00 - 18:00

                                                        St -     8:00 - 17:00  - pouze v září  

                                                    Čt -   12:00 - 17:00

Vedoucí DDM Kožlany   -   Věra Cepková                 604 431 803

 

A co v rámci této spolupráce nabízíme?

Oddělení tělovýchovy, sportu, ekologie a zdravého životního stylu 

 

Basketbal Kožlany  - začátečníci

Pondělí 18:30 - 20:00    Úterý  15.00 – 16.30     Lucie Bílková         300,-/600,-

                                                                      Jiří Buňka

Basketbal Kožlany pokročilí

Pondělí 18.30 – 20.00     Pátek 20,30 – 22.00    Jiří Buňka               300,-/600,-

 

Volejbal - pro 6. - 9. třídu - smíšený

Středa       14:30 - 16:00              Mgr. Jaroslav Švarc                     300,-/600,-

 

Floorball - ml. žáci (1.-3. třída)

Středa       13:30 - 14:30             Mgr. Jaroslav Berbr                      300,-/600,-

Floorball - sl. žáci (4.-9. třída)

Pátek         13:30 - 14:30             Mgr. Jaroslav Berbr                      300,-/600,-

  

Stolní tenis 

Čtvrtek      17:00 - 18:00              Jaroslav Sebránek                       300,-/600,-

                                                  Vladimír Lehner

 

Pohybové hry pro předškoláky a 1. třídu

Čtvrtek     16:00 - 17:00                Jana Šotová                              300,-/600,-     

Tancování - skupinová příprava vystoupení

Pondělí     16:00 - 17:30                Jana Šotová

Pátek        18:00 - 19:30               Jana Šotová                              400,-/800,-     

                          

 

                                     Oddělení společenských věd

 

Pěvecký kroužek, zpěv při kytaře - dle zájmu - min. 6 zájemců                        

Dle domluvy                             Mgr. Jaroslav Berbr                          300,-/600,-

 

Rybářský kroužek - dle zájmu - min. 6 zájemců

úterý 14:30 - 15:30                  Mgr. Jaroslav Švarc                         200,-/400,-

             

 

  Oddělení keramiky, kreativních a výtvarných činností

 

Keramika 1. - 2. třída - práce s keramickou hlínou  

pondělí      13:00  -  14:00            Věra Cepková                             400,-/800,-

Keramika 3. - 4. třída - práce s keramickou hlínou       

pondělí      14:30  -  16:00            Věra Cepková                            500,-/1000,-

 

Keramika 5. - 9. třída - práce s keramickou hlínou       

čtvrtek      15:10  -  16:40            Věra Cepková                             600,-/1200,-

 

 

Dívčí klub 1. stupeňPro zájemce o kreativní tvorbu, 1x za měsíc vaření (suroviny na vaření, které je součástí dívčích klubů a nadstandardní materiál kreativní tvorby je nutno doplatit dle aktuálních cen materiálu).                                      

čtvrtek       13:00  -  14:30           Věra Cepková                              350,-/700,-

 

Dívčí klub 2. stupeň.Pro zájemce o kreativní tvorbu, 1x za měsíc vaření (suroviny na vaření, které je součástí dívčích klubů a nadstandardní materiál kreativní tvorby je nutno doplatit dle aktuálních cen materiálu).     

středa        13:00  -  14:30          Věra Cepková                             350,-/700,-

 

Kreslení -

Úterý           14:30 - 15:30         Mgr. Alice Danielovská                  350/700,-


Šikulové s malými keramiky - výtvarný kroužek pro děti od 4 let (bez doprovodu rodičů)

- bude střídat různé výtvarné činnosti s prací s keramickou hlínou, 

- určeno pro děti, které vydrží samostatně pracovat.      

Čtvrtek       17:00 - 18:00           Věra Cepková                                350,-/700,-

 

 

 

      Ceny zájmových kroužků jsou upraveny úměrně náročnosti a kvalitě potřebné k výrobním i materiálním podmínkám pro příslušné druhy kroužků (keramika, kreativní výroba).  Pokud dítě přestane navštěvovat ZÚ se souhlasem rodičů a vede je k tomu jiný důvod než zdravotní, poplatky za školné nevracíme. Poplatek je vrácen pouze na základě potvrzení od lékaře. Při práci v keramických kroužcích je nutné brát v úvahu, že za vady výrobků, způsobené špatným technologickým postupem, nezodpovídáme.

 

Pro dospělé

   Kreativní klub pro mládež a dospělé a Keramický klub pro mládež a dospělé – nabídku sledujte na nástěnce DDM Kožlany, web. www.ddmkralovice.cz nebo facebook Dům dětí a mládeže Kralovice. 

        Do všech zájmových kroužků je potřeba, se předem přihlásit v klubovně DDM Kožlany (za šatnou ZŠ). Neváhejte s přihlášením, protože se může stát, že kroužek, o který máte zájem, bude již obsazen, odevzdat vyplněnou přihlášku a max. do konce října zaplatit příslušný poplatek. Po zkušenostech z loňského roku budeme nuceni v případě, že nebude tento poplatek včas uhrazen, dítě z kroužku vyloučit. Uvědomte si prosím, že je toto jednání nefér vůči ostatním dětem, které kroužky včas zaplatily.                        

                                                                                                                                               

       Prosíme rodiče, aby dohlíželi na pravidelnou návštěvu ZÚ svých dětí.

       V případě, že se dítě nedostaví na ZÚ bez omluvy 3x po sobě, budeme Vás informovat telefonicky. 

       Pokud dojde k tomu, že Vaše dítě nebude chtít kroužek z jakéhokoliv důvodu navštěvovat, prosíme o nahlášení této skutečnosti v DDM Kralovice, Kožlany.

      Těšíme se na práci s Vašimi dětmi, případně na různých akcích i setkání a spolupráci s Vámi.

 

Další volnočasové aktivity zajišťujeme v rámci spolupráce s TJ Kožlany, SDH Kožlany, Olympií Kožlany, Mysliveckým sdružením Kožlany a Knihovnou v Kožlanech.

Tyto organizace nabízejí kroužky bez poplatků !

Děti v těchto kroužcích v případě zranění nejsou pojištěné !

 

Fotbal - pro ml. žáky - do 5. třídy

Pondělí, pátek             15:00 - 16:00                            Zdeněk Pícl

Fotbal - pro st. žáky - od 5. třídy

Úterý, pátek                16:00 - 17:30                            Zdeněk Pícl 

 

Fotbal - pro předškoláky - přípravka - od 4 let

pátek                16:00 - 17:00                                    Jaroslav Koura 

 

 

Hasičský kroužek

Pondělí                      17:00 - 18:30                             Hana Klausová

                                                                                 Jana Češková

 

Myslivecký kroužek

Sobota    8:30 - 12:00 (nepravidelně, dle domluvy)         Bc. Jaroslav Palšovič

                                                                                  Radovan Kratochvíl

Knihovna Kožlany (dle provozní doby)

Pobočka v ZŠ - pátek     11:45 - 12:15                             Hana Tupá 

 

Náboženství - po dohodě a dle zájmu                          Pavel Vrbenský

náboženství.docx (392,7 kB)