Vážení rodiče, milí žáci

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou dne 8. 6. 2020. Žáci ji vykonají na škole, kterou mají napsanou jako první na přihlášce.

Upozorňuji, že letos se JPZ zúčastní pouze jednou. Druhé škole budou výsledky poskytnuty neprodleně.

Z důvodu urychlení průběhu přijímacího řízení není možnost odvolání.

Držím všem dětem palce, aby se bez problémů dostaly na vysněné školy i přes všechny problémy, které jim současná doba přináší.

Eva Sixtová

 

Vážení rodiče, milí žáci

od školního roku 2019/2020 jsem Vám k dispozici každou středu po 13:00 hod v budově školy. 

Případnou konzultaci si prosím předem domluvte na telefonu: 373 396 626

Oblasti, které se mnou můžete konzultovat:

 • výběr střední školy v pátém a devátém ročníku
 • výchovné i výukové obtíže žáků po celou dobu vzdělávání
 • vyšetření v PPP a SPC 
 • nastavení podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 
Eva Sixtová

 

 

Plánované akce:

 • 24. 9. 2019 navštíví žáci deváté třídy ÚP v Plzni
 • 18. 10. 2019 se žáci deváté třídy zúčastní plzeňského festivalu vzdělávání a práce "Posviť si na budoucnost"
 • 25. 10. 2019 navštíví devátá třída SOŠ Plasy
 • 19. 11. 2019 navštíví devátá třída SŠ v Kralovicích
 • 20. 11. 2019 proběhnou třídní schůzky v deváté třídě se zástupci středních škol
 • Odevzdání přihlášek na střední školy do 7. 2. 2020 - Rodiče žáků 5. a 9. tříd, kteří potřebují konzultaci k výběru střední školy prosím, aby se na setkání předem telefonicky domluvili.

 

Pedagogicko psychologická poradna 

Pokud chcete požádat o vyšetření Vašeho dítěte v poradně, vyplňte nejprve Žádost o vyšetření a Sdělení rodičů, které najdete v sekci Formuláře, a odešlete na adresu poradny. 

 • Doporučuji, abyste o tom informovali třídní učitelku nebo mne. 
 • Sdělení školy zasíláme do poradny přímo datovou schránkou, není tedy třeba, abyste na ně čekali. 
 • Od podání žádosti do samotného vyšetření může uběhnout delší doba, v řádu měsíců. Je s tím třeba počítat, pokud potřebujete doporučení například k přijímacímu řízení na SŠ.

 

V případě, že má Vaše dítě obtíže v oblasti pozornosti a soustředění, nabízí poradna skupinu pro rodinu:

Skupina pro rodinu

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:

Důležité informace k přijímacímu řízení pro rodiče a žáky

Informace po podání přihlášky na SŠ

 

Na následujících odkazech naleznete zajímavé informace, které mohou pomoci s výběrem střední školy a budoucího povolání. 

Veškeré výsledky testů berte prosím jako orientační.

www.salmondo.cz/pro-studenty

Aplikace Salmondo je zpoplatněná. Žáci na ní naleznou různé testy, které je povedou od oblíbenosti povolání, přes vhodné profese, talent a schopnosti až po osobní profil a plán výběru konkrétní školy. Obsahuje také odkazy na stránky jednotlivých škol a poradenských zařízení, která se věnují kariérovému poradenství.

www.emiero.cz/typologie-osobnosti/

Na stránkách Emiero naleznete zdarma testy osobnosti. 

www.nsp.cz/

Národní soustava povolání popisuje 2461 profesí i se specializacemi.

www.infoabsolvent.cz/

Tento informační systém se věnuje uplatnění absolventů škol na trhu práce. Naleznete zde profitesty a různá videa.