Vážení rodiče, milí žáci

v rámci výchovného poradenství jsem Vám k dispozici každou středu po 13:00 hod v budově školy. 

Případnou konzultaci si prosím předem domluvte na telefonu: 373 396 626 nebo 725762548

Oblasti, které se mnou můžete konzultovat:

  • výběr střední školy v pátém a devátém ročníku
  • výchovné i výukové obtíže žáků po celou dobu vzdělávání
  • vyšetření v PPP a SPC 
  • nastavení podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 
Mgr. Eva Sixtová

 

Příprava na přijímací řízení

Souhrnné informace naleznete Pruvodce_pripravou_na_JPZ_2022.pdf (537399)

Pedagogicko psychologická poradna 

Pokud chcete požádat o vyšetření Vašeho dítěte v poradně, vyplňte nejprve Žádost o vyšetření a Sdělení rodičů, které najdete v sekci Formuláře, a odešlete na adresu poradny. 

  • Doporučuji, abyste o tom informovali třídní učitelku nebo mne. 
  • Sdělení školy zasíláme do poradny přímo datovou schránkou, není tedy třeba, abyste na ně čekali. 
  • Od podání žádosti do samotného vyšetření může uběhnout delší doba, v řádu měsíců. Je s tím třeba počítat, pokud potřebujete doporučení například k přijímacímu řízení na SŠ.

 

V případě, že má Vaše dítě obtíže v oblasti pozornosti a soustředění, nabízí poradna skupinu pro rodinu:

Skupina pro rodinu

 

Na následujících odkazech naleznete zajímavé informace, které mohou pomoci s výběrem střední školy a budoucího povolání. 

Veškeré výsledky testů berte prosím jako orientační.

www.salmondo.cz/pro-studenty

Aplikace Salmondo je zpoplatněná. Žáci na ní naleznou různé testy, které je povedou od oblíbenosti povolání, přes vhodné profese, talent a schopnosti až po osobní profil a plán výběru konkrétní školy. Obsahuje také odkazy na stránky jednotlivých škol a poradenských zařízení, která se věnují kariérovému poradenství.

www.emiero.cz/typologie-osobnosti/

Na stránkách Emiero naleznete zdarma testy osobnosti. 

www.nsp.cz/

Národní soustava povolání popisuje 2461 profesí i se specializacemi.

www.infoabsolvent.cz/

Tento informační systém se věnuje uplatnění absolventů škol na trhu práce. Naleznete zde profitesty a různá videa.