Vážení rodiče,

blíží se čas, kdy budete vyplňovat přihlášky na střední školy. Žáci je obdrží spolu s vysvědčením. Také si je můžete stáhnout v záložce Výchovné poradenství- formuláře. Vyplněné přihlášky mi prosím odevzdejte ke kontrole do 5. 2. 2021.

Odeslat přihlášky na SŠ je třeba nejpozději 1. 3. 2021

Eva Sixtová

 

Vážení rodiče, milí žáci

od školního roku 2019/2020 jsem Vám k dispozici každou středu po 13:00 hod v budově školy. 

Případnou konzultaci si prosím předem domluvte na telefonu: 373 396 626

Oblasti, které se mnou můžete konzultovat:

  • výběr střední školy v pátém a devátém ročníku
  • výchovné i výukové obtíže žáků po celou dobu vzdělávání
  • vyšetření v PPP a SPC 
  • nastavení podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 
Eva Sixtová

 

 

Pedagogicko psychologická poradna 

Pokud chcete požádat o vyšetření Vašeho dítěte v poradně, vyplňte nejprve Žádost o vyšetření a Sdělení rodičů, které najdete v sekci Formuláře, a odešlete na adresu poradny. 

  • Doporučuji, abyste o tom informovali třídní učitelku nebo mne. 
  • Sdělení školy zasíláme do poradny přímo datovou schránkou, není tedy třeba, abyste na ně čekali. 
  • Od podání žádosti do samotného vyšetření může uběhnout delší doba, v řádu měsíců. Je s tím třeba počítat, pokud potřebujete doporučení například k přijímacímu řízení na SŠ.

 

V případě, že má Vaše dítě obtíže v oblasti pozornosti a soustředění, nabízí poradna skupinu pro rodinu:

Skupina pro rodinu

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:

Důležité informace k přijímacímu řízení pro rodiče a žáky

Informace ke změnám konání přijímací zkoušky 20/21 v souvislosti s mimořádnými opatřeními  zde 

Informace po podání přihlášky na SŠ

 

Na následujících odkazech naleznete zajímavé informace, které mohou pomoci s výběrem střední školy a budoucího povolání. 

Veškeré výsledky testů berte prosím jako orientační.

www.salmondo.cz/pro-studenty

Aplikace Salmondo je zpoplatněná. Žáci na ní naleznou různé testy, které je povedou od oblíbenosti povolání, přes vhodné profese, talent a schopnosti až po osobní profil a plán výběru konkrétní školy. Obsahuje také odkazy na stránky jednotlivých škol a poradenských zařízení, která se věnují kariérovému poradenství.

www.emiero.cz/typologie-osobnosti/

Na stránkách Emiero naleznete zdarma testy osobnosti. 

www.nsp.cz/

Národní soustava povolání popisuje 2461 profesí i se specializacemi.

www.infoabsolvent.cz/

Tento informační systém se věnuje uplatnění absolventů škol na trhu práce. Naleznete zde profitesty a různá videa.