Školní rok 2013/2014

AKCE ŠKOLY 2013/2014

DUBEN - ČERVEN      Plavání - kurz pro 3 - 5. třídu

ČERVEN      3. 6. Techmánie Plzeň ( 6. - 9. třída )

                  12. 6. Exkurze - Temelín + Třeboň ( 6. - 9. třída )

                  16. 6. Mykologická přednáška ( 1. - 9. třída )

                  18. 6. Exkurze - Loket ( 1. - 3. třída )

                  19. 6. Exkurze - Mělník + Říp ( 4. - 5. třída )

                  25. 6. Harmonion Universalis ( 1. - 9. třída )

KVĚTEN      2. a 9. 5.  Projektové dny - Dopravní výchova, ochrana zdraví

                  26. 5. Techmánie Plzeň ( 1. - 5. třída )

                  29. 5. Dopravní hřiště - Třemošná ( 4. - 5. třída )

DUBEN        1. 4. Divadlo Alfa ( 4. - 5. třída )

                  4. 4. Noc s Andersenem ( 1. - 5. třída )  

                  23. 4.  Třídní schůzky

BŘEZEN       13. 3.  Malujeme s ilustrátorem Adolfem Dudkem  

ÚNOR          16. 2. - 23. 2. 2014  LVK ( 7. třída )

LVK-Přihláška a doporučené vybavení na LVK.doc (29,5 kB)

LEDEN         15.1. 2014 Zápis dětí do 1. třídy

PROSINEC   16. 12.  Divadelní představení Duhová pohádka ( 1.- 4.třída )                                                         

                   20. 12.  Vánoční zpívání v kostele sv. Vavřince  

LISTOPAD   15. 11.  Slavnostní vítání prvňáčků ( 1.- 9. třída, rodiče, veřejnost )                                                                       

                   19. 11.   Návštěva SŠ Kralovice  ( 9.třída )                                                                                                                        

                   20. 11.  Třídní schůzky                                                                                                                                          

                   25. 11.  Vánoční tvoření  ( 1.- 9. třída, rodiče )                                                                                                

                   29. 11.   Rozsvícení vánočního stromečku, vánoční jarmark

ŘÍJEN           3. 10.   Demonstrační pokusy pro 8. a 9. třídu  - Mgr. Tomáš Korelus                                                            

                   10. 10.  Divadlo pana Pohody v MŠ  ( 1. - 3. třída )                                                                                                  

                   18. 10.  Návštěva Úřadu práce v Plzni   ( 9. třída )                                                                                                              

                   21. 10.  Beseda - Nebezpečné závislosti  ( 7. třída )                                                                                                                 

                                          - Láska, partnerství, sexualita ( 8. a 9. třída )                                                                             

                   25. 10.  Divadlo Alfa Plzeň - O rytíři Wyndovi a zakleté Markétce ( 1. stupeň )                                           

                   31. 10.  Divadlo J. K. Tyla Plzeň - Lakomec ( 2. stupeň )

ZÁŘÍ             2. 9.    Zahájení školního roku                                                                                                                       

                   17. 9.  Okresní kolo Street hockey cup 2003 Kralovice                                                                                                      

                   24. 9.  Muzeum na demarkační linii v Rokycanech ( exkurze 8. a 9. třída )                                           

                   25. 9.  Okresní kolo minifotbalu starších žáků  Horní Bříza