Školní rok 2016/2017

AKCE ŠKOLY 2016/2017

ČERVEN      28.6. Mykologická přednáška ( 1. - 9. třída )

                  22.6. Divadlo JKT - Zvonokosy ( 6. - 9. třída )

                  13.6. Fotografování ( 1. - 9. třída )

                  8.6. Školní výlet - ( 1. - 3. třída )

                  6.6. Školní výlet - SOOS, Františkovy Lázně ( 6. - 9. třída )

KVĚTEN       29.5. Školní výlet - Praha, letiště ( 4. - 5. třída )

                  24.5. Divadlo JKT - Papageno v kouzelném lese ( 4. - 5. třída )

DUBEN         20.4. Veselé zoubky ( 1. třída )

                   19.4. Beseda s PČR - Kyberšikana, doprava

                   3.4. Beseda s panem Podolským - Animovaný film ( 3. - 9. třída )

BŘEZEN        23.3. Noc s Andersenem ( 4. třída )  

                   14.3. Program pro žáky 8.třídy : "Kam po škole"

ÚNOR            5.2.- 12.2. 2017 LVK ( 7. třída )

LVK-Přihláška a doporučené vybavení na LVK-2017.doc (29,5 kB)                         

LEDEN           23.1. Preventivní program - Dobré vztahy

PROSINEC     22.2. Zpívání v kostele

                     22.2. Školní "Vánoční koncert"

                     21.12. Kino Kralovice ( 1.-9. třída )

                     20.12. Preventivní program - Dobré vztahy ( 1. třída )

                     5.12. Mikuláš

LISTOPAD      25.11. Rozsvícení vánočního stromečku, vánoční jarmark

                      24. 11.  Výstava prací žáků ZŠ : Vesmír

                      16.11. Slavnostní vítání prvňáčků ( 1.- 9. třída, rodiče, veřejnost )

ŘÍJEN             25.10. Beseda - ÚP Plzeň ( 9.třída )

                      12.10. Preventivní program PČR - Osobní bezpečí ( děvčata 8. a 9. třída )   

ZÁŘÍ              29. 9.  Školení ped. pracovníků  - První pomoc

                      13.9. Preventivní program PČR - Osobní bezpečí ( děvčata 6. a 9. třída )