Informace a dokumenty pro rodiče k zápisu do Základní školy

Seznam zapsaných žáků na šk. rok 2021/2022 zde

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí v období 8. – 21. dubna 2021 ve dvou variantách:

Osobní podání v ředitelně školy

  • čtvrtek 8. 4. 2021 od 13:30 do 15:30 hodin
  • středa 14. 4. 2021 od 13:30 do 15:30 hodin
  • středa 21. 4. 2021 od 13:30 do 15:30 hodin
  • termín si předem domluvte na tel. 373 396 626, mob. 725 762 548
  • k zápisu přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněné formuláře (ke stažení na stránkách školy v sekci Základní škola – Zápis

Zasílání formulářů dálkovým způsobem

  • Datovou schránkou na adresu gg6nktp
  • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu info@zsmskozlany.cz
  • Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Při odkladu povinné školní docházky je třeba k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme osobní podání.

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce bude oznámeno do 15. 5. 2021 na stránkách školy v sekci Základní škola – Zápis. Děti budou uvedeny pod přiděleným registračním číslem.

Po ukončení mimořádných opatření plánujeme setkání s dětmi i jejich rodiči, na kterém předáme potřebné informace k zahájení první třídy. Pečlivě prosím vyplňujte emailové adresy a telefonní čísla, abychom se s Vámi mohli spojit.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 373 396 626 a 725 762 548.

Mgr. Eva Sixtová

 

Informace k zápisu do ZŠ

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  zde 

 
Dotazník pro rodiče zde
 
Kritéria k přijetí dítěte do 1. třídy zde

 

Žádost o odklad povinné školní docházky ke stažení zde

 

 

Další důležité tiskopisy naleznete níže...

Pomůcky pro 1. třídu

Informace_pro_rodiče.pdf (175,8 kB)

Plná_moc_k_zastupování_u_zápisu.docx (13,7 kB)

Plná_moc_k_zastupování_u_zápisu.pdf (164,4 kB)

Žádost o přestup žáka do základní školy-na kopírování.doc (30 kB)