Informace a dokumenty pro rodiče k zápisu a přestupu do Základní školy

Seznam zapsaných žáků:

od 1. září školního roku 2022/2023, v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, p. o., jsou přijati tito žáci:            

                                   Z10/2022-ZŠ              Z18/2022-ZŠ             

                                   Z13/2022-ZŠ              Z19/2022-ZŠ             

                                   Z14/2022-ZŠ              Z20/2022-ZŠ

                                   Z16/2022-ZŠ              Z21/2022-ZŠ  

                                   Z17/2022-ZŠ              Z24/2022-ZŠ

v průběhu školního roku 2021/2022 byli přijati tito žáci:

                       

                                   Z1/2022-ZŠ                Z6/2022-ZŠ               

                                   Z2/2022-ZŠ                Z7/2022-ZŠ               

                                   Z3/2022-ZŠ                Z8/2022-ZŠ               

                                   Z4/2022-ZŠ                Z9/2022-ZŠ               

                                   Z5/2022-ZŠ                                                   

                                                          

 

 

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Zápis bude probíhat za osobní přítomnosti dětí dne 20. dubna 2022

  1. Osobní podání a motivační část (rozhovor s dítětem) v učebně budoucí první třídy
  • středa 20. dubna od 13:30 do 15:30 hodin
  • k zápisu přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněné formuláře (ke stažení na stránkách školy v sekci Základní škola – Zápis)
  1. Zaslání formulářů dálkovým způsobem (v případě, že se nebudete moci dostavit s dítětem osobně)
  • datovou schránkou na adresu gg6nktp
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu info@zsmskozlany.cz
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Při odkladu povinné školní docházky je třeba k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme osobní podání.

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce bude oznámeno do 15. 5. 2022 na stránkách školy v sekci Základní škola – Zápis. Děti budou uvedeny pod přiděleným registračním číslem.

Po ukončení zápisů plánujeme setkání s rodiči a třídní učitelkou Mgr. Petrou Hynkovou, na kterém Vám předáme potřebné informace k zahájení první třídy. Pečlivě prosím vyplňujte emailové adresy a telefonní čísla, abychom se s Vámi mohli spojit.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 373 396 626 a 725 762 548.

Mgr. Eva Sixtová

 

Informace k zápisu do ZŠ

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2022.docx 

 
Dotazník pro rodiče dotazník pro rodiče.docx 
 
Kritéria k přijetí dítěte do 1. třídy Kritéria k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.pdf

 

Žádost o odklad povinné školní docházky ke stažení Žádost o odklad 2022.pdf

 

 

Další důležité tiskopisy naleznete níže...

Pomůcky pro prvňáčky 2022 _2023.pdf (198072)

Informace_pro_rodiče.pdf (175,8 kB)

Plná_moc_k_zastupování_u_zápisu.docx

žádost o přestup žáka.pdf